waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 30 januari 2004
Vijvers krijgen ander uiterlijk
Personeel van Waterschap Brabantse Delta (WBD) en de gemeente is begonnen met de herinrichting van de vijvers in Geeren-Noord en -Zuid in Breda.
lees verder...
 27 januari 2004
Bagger
CULEMBORG - Voor 3 miljoen euro wordt het komende half jaar 30.000 kubieke meter bagger uit de Culemborgse stadsgrachten gehaald. Vrachtwagens rijden de smurrie naar een overslagdepot aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
lees verder...
 27 januari 2004
Restauratie toren Hoorn in afwijkende volgorde
De fundering van de Hoofdtoren in Hoorn wordt pas aangepakt nadat de gevel is hersteld. Eerst moet namelijk het verontreinigde slib uit de haven worden opgeruimd.
lees verder...
 23 januari 2004
Waterschap IJsselmonde baggert Poortugaalse haven
Waterschap IJsselmonde voert in de gemeente Albrandswaard baggerwerkzaamheden uit in de Poortugaalse haven. Het gaat om het gedeelte tussen de Albrandswaardsedijk en de Nieuwe Dijk in Poortugaal. In totaal zal ongeveer 10.000 m3 baggerspecie uit de watergang worden gebaggerd.
lees verder...
 23 januari 2004
Waterschap IJsselmonde baggert Poortugaalse haven
Waterschap IJsselmonde voert in de gemeente Albrandswaard baggerwerkzaamheden uit in de Poortugaalse haven. Het gaat om het gedeelte tussen de Albrandswaardsedijk en de Nieuwe Dijk in Poortugaal. In totaal zal ongeveer 10.000 m3 baggerspecie uit de watergang worden gebaggerd.
lees verder...
 22 januari 2004
Bagger-transportmachine werkt in De Wieden
BELT-SCHUTSLOOT - In natuurgebied De Wieden wordt in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten gewerkt aan de laatste fase van het veelomvattende Life-natuurproject. Een baggerbedrijf zet daarbij een speciale, zelf ontwikkelde bagger-transportmachine in.
lees verder...
 22 januari 2004
Eem uitgebaggerd voor pleziervaart

AMERSFOORT - De Eem in Amersfoort wordt de komende weken tussen de spoorbrug en de ophaalbrug in de Kwekersweg uitgediept tot 2,5 meter.
Dat moet het voor plezierboten mogelijk maken om er in de toekomst aan te leggen.
Het water is nu nog te ondiep voor pleziervaartuigen.

lees verder...
 20 januari 2004
Volop speculatie over toestand kademuur
KAMPEN - ‘De kademuren van de Burgwal staan op instorten‘. Een hardnekkig gerucht in het Kamper circuit of verontrustende werkelijkheid? De gemeente Kampen, eigenaar en beheerder van de muren, zegt niets te weten over een eventuele noodzaak tot renovatie.
lees verder...
 15 januari 2004
Sloten in De Wieden uitgediept
WANNEPERVEEN - Vereniging Natuurmonumenten heeft tien kilometer sloten in De Wieden schoongebaggerd. Dat was nodig om verdere verdroging van het internationaal vermaarde natuurgebied tegen te gaan.
lees verder...
 14 januari 2004
Snelle start - verbreding kanaal bij Goor Eerst bomonderzoek
GOOR - Rijkswaterstaat begint volgende week met de verruiming van het Twentekanaal. De traverse Goor is het eerste deel dat wordt aangepakt. Het kanaal wordt overal verbreed en verdiept, zodat het straks geschikt is voor zogenaamde klasse vijf-schepen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink