waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 5 december 2003
Werk aan de waterlopen
ROOSENDAAL - Een kraan baggert het Kletterwater bij de Antwerpseweg leeg. Eens in de zes jaar voert waterschap Het Scheldekwartier deze werkzaamheden uit met als doel de waterloop weer op de juiste diepte te brengen.
lees verder...
 3 december 2003
Gemeente doet uiterste inspanning voor baggergeld
URK - De gemeente Urk gaat desnoods door tot aan de Raad van State om alsnog een subsidie van 362.000 euro voor het baggeren van de havens veilig te stellen. Begin dit jaar bleek Urk zeven dagen te vroeg te zijn geweest met het aanbesteden van het werk. Een forse rijksbijdrage in de kosten werd daarom geweigerd.
lees verder...
 2 december 2003
Baggertransporten door Leusden
LEUSDEN - De komende vier jaar zullen er honderden vrachtwagens met bagger door Leusden denderen. Het waterschap Vallei & Eem begint aan een grote inhaalslag om allewaterpartijen uit te baggeren.
lees verder...
 2 december 2003
Gemeente wil toch geen gaten Loosdrechtse Plassen
De gemeente Wijdemeren wil het project om de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen te verbeteren niet meer. De provincie vindt dat treurig en laat weten dat het laatste woord er nog niet over is gesproken.
lees verder...
 1 december 2003
Baggeren van sloten en vijvers in de bebouwde kom van Leusden

Het waterschap Vallei & Eem is voornemens diverse sloten en vijvers binnen de wijken De Wetering, Alandsbeek en Rozendaal in Leusden te baggeren. De uitvoering van het baggerwerk zal plaatsvinden tot het voorjaar van 2004. Door de sloten en vijvers te baggeren, wordt de oorspronkelijke diepte hersteld en kan het water bij hevige regenval beter worden afgevoerd. De sliblaag op de bodem zorgt er bij hoge temperaturen in de zomer soms voor dat het water in sloten en vijvers zuurstofloos wordt. Hierdoor kan het water gaan stinken en kunnen waterplanten en vissen dood gaan. Door de sliblaag te verwijderen, verbetert de kwaliteit van het water in de sloten en vijvers.

lees verder...
 28 november 2003
Munitie ruimen met rotorzeef
Aannemer De Klerk uit Werkendam ruimt in opdracht van baggerbedrijf De Boer in Sliedrecht munitie uit de Amstel in Uithoorn. Dit gebeurt met een geheel nieuwe techniek. Een rotorzeef die normaal wordt gebruikt voor het schoonmaken van klinkers in de wegenbouw, scheidt grove materialen van het zand.
lees verder...
 27 november 2003
Video : Baggeren naar bommen in de Amstel 2
Op vrijdag 21 november 2003 is op het Nieuws van tv Noord-Holland een item aan de orde geweest over het "munitie" baggeren van de Amstel. Dit item is nog online te bekijken op RTV*NOORD*HOLLAND
 24 november 2003
Waterschap Noorderzijlvest geeft startsein voor intensieve baggercampagne
Met het naar boven halen van een 'emmer' baggerspecie uit het Pieterbuurstermaar geeft dijkgraaf ir. H. van 't Land van het waterschap Noorderzijlvest maandag 24 november 2003 om 14.00 uur het officiële startsein voor een intensieve meerjarige baggercampagne. Diverse watergangen worden de komende jaren ontdaan van baggerspecie om een ongestoorde waterafvoer weer voor langere termijn te kunnen waarborgen.
lees verder...
 19 november 2003
Extra kanaal voor betere toegankelijkheid rivierdelta
BERGEN OP ZOOM (ANP) - Een extra kanaal tussen de Ooster- en Westerschelde, verruiming en verdieping van de vaargeul naar Antwerpen en ontpoldering in Zeeland. Dit zijn de drie belangrijkste voorstellen die maandag zijn gedaan door ProSes, de Vlaams-Nederlandse Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium.
lees verder...
 19 november 2003
Grote schoonmaak vervuild Twentekanaal begonnen
ENSCHEDE (ANP) - Baggerbedrijf Dosco is dinsdag met de grote schoonmaak van het vervuilde deel van het Twentekanaal begonnen. Het verontreinigde slib wordt afgezogen in bakken en naar een depot vervoerd, aldus een woordvoerder van technisch adviesbureau Tauw. De verontreiniging is voor een groot deel veroorzaakt door de brand die eind augustus woedde bij bandenfabrikant Vredestein in  Enschede.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink