waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 14 november 2003
B&W probeert baggersubsidie via rechter te krijgen
ZWOLLE - Net na het aanbesteden van het baggerwerk in de Urker haven riep het rijk een subsidie voor baggerwerk in het leven. Deze keer was de gemeente Urk dus niet te laat, maar te vroeg om in aanmerking voor overheidssteun te komen. B&W probeert via de rechter alsnog subsidie te krijgen.
lees verder...
 10 november 2003
Wijchens Ven blijft vol vies slib
ALVERNA - "Dit is gewoon einde verhaal, de doodsteek voor dit project." Dat zegt een woordvoerder van Waterschap Rivierenland over het besluit, vorige week, van de Wijchense gemeenteraad om geen geld uit te trekken voor het uitbaggeren van het Wijchens Ven bij Alverna.
lees verder...
 5 november 2003
Geen 'Ten Cate-worst' in het Twentekanaal
ALMELO - Ten Cate Nicolon uit Almelo komt er niet aan te pas bij de schoonmaak van het vervuilde Twentekanaal bij Vredestein. Dosco Baggerwerken uit Zwaag is als aannemer deze week begonnen met het afgraven van de slibbult die tijdens de brand bij Vredestein ontstond.
lees verder...
 3 november 2003
Baggeren Heiligenberger beek en Woudenbergse Grift

De Heiligenbergerbeek is één van de belangrijke afwateringswatergangen voor het gebied tussen Woudenberg en Amersfoort. Het te baggeren traject betreft de beek tussen de instroom van de Nieuwe Wetering ten zuiden van Woudenberg en de stuw Dorrestein in Amersfoort. De baggerwerkzaamheden starten begin december en zijn naar verwachting eind 2004 klaar. Het zand ligt een jaar in het depot om af te wateren. In het najaar van 2005 wordt het zand afgevoerd. Het tijdelijke depot wordt in het voorjaar van 2006 weer opgeruimd. Als het werk klaar is, hoeven beide wateren de komende tien tot vijftien jaar niet meer te worden gebaggerd.

lees verder...
 3 november 2003
Graafmachine hapt in gifbult
ENSCHEDE - Met een graafmachine die geparkeerd stond op een schip, is de afgelopen dagen, ter hoogte van het bedrijfsterrein van Vredestein in Enschede, ongeveer 350 kuub zwaar verontreinigd slib van de bodem van het Twentekanaal gegraven.
lees verder...
 31 oktober 2003
Afgraven bult bij Vredestein begint
ENSCHEDE - De aannemerscombinatie Dosco/Piel uit Hoorn/Rouveen begint zaterdag met het afgraven van de bult vervuild slib, die ter hoogte van bandenfabriek Vredestein in het Twentekanaal ligt.
lees verder...
 31 oktober 2003
Oude Rijn in 2004 uitgebaggerd
WOERDEN - De Oude Rijn tussen Woerden en Harmelen wordt volgend jaar uitgebaggerd.
lees verder...
 30 oktober 2003
5000 kuub met benzeen en asbest in gracht
Leeuwarden – De Leeuwarder grachten waren ernstiger vervuild dan waar rekening mee werd gehouden. In vijfduizend van de 67.000 kuub verwijderde bagger is het uiterst giftige, kankerverwekkende benzeen en asbest aangetroffen.
lees verder...
 28 oktober 2003
Aanleg bellenscherm begin sanering kanaal
ENSCHEDE - De aanleg van een dubbel bellenscherm ter hoogte van de Lonnekerbrug, leidt een dezer dagen de sanering van giftig slib van de bodem van het Twentekanaal in de haven van Enschede in.
lees verder...
 22 oktober 2003
Over twee jaar sanering gifgrond Aldlân-Oost
De bodem- en grondwatervervuiling in de Leeuwarder wijk Aldlân-Oost wordt in 2005 aangepakt. Dat hebben burgemeester en wethouders gisteren besloten. Voor €575.000 zullen zes vervuilde tuinen, drie stukken plantsoen en de bodem van een vijver worden ontgraven. Ook zal het hier en daar sterk vervuilde grondwater zodanig worden bemalen, dat de vervuiling zich niet verspreidt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink