waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 21 oktober 2003
Arnhem-Zuid krijgt schone sloten
Waterschap Rivierenland en de gemeente Arnhem gaan beginnen met het baggeren van de watergangen in Arnhem-Zuid. Het baggerwerk zal in fasen worden uitgevoerd en naar verwachting zo’n 4 winterseizoenen duren. Het baggeren maakt onderdeel uit van het Waterplan Arnhem. Dit grootschalige baggerproject start begin november in de wijk Vredenburg.
lees verder...
 20 oktober 2003
Vuil slib wordt opgezogen
ENSCHEDE - Medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf beginnen medio deze week met wegzuigen van vervuild slib van de bodem van het Twentekanaal tussen Enschede en Hengelo.
lees verder...
 14 oktober 2003
Onvoldoende geld voor baggeren in Hof
GOOR - Het college van B en W wil de inwoners niet extra laten betalen voor het uitbaggeren van alle vijvers en watergangen. Het rioolrecht zou de komende tien jaar steeds met drie euro omhoog moeten, als de gemeente de benodigde 524.727 euro zelf zou moeten ophoesten.
lees verder...
 14 oktober 2003
’t Speelwoud bijna ontdaan van slib
WILNIS - Nog even en park ‘t Speelwoud in Wilnis is ontdaan van een dikke laag slib.
lees verder...
 10 oktober 2003
Tóch baggerwerk in 't Wijchens Ven
ALVERNA - De gemeente Wijchen trekt volgend jaar 300.000 euro uit voor het uitbaggeren van het Wijchens Ven.
lees verder...
 7 oktober 2003
Alle vijvers helder, diep en vol vis
Alle gemeentelijke vijvers in de stad worden de komende vier jaar uitgebaggerd. Eind 2007 zijn tientallen waterpartijen weer helder, hebben ze de juiste diepte én een optimaal klimaat voor vissen en ander waterleven. Gemeente, waterschap en Rijk steken samen ruim 2,7 miljoen euro in de grote schoonmaak.
lees verder...
 7 oktober 2003
Singels en vijvers uitgebaggerd
VELP - Vijvers en singels in Nieuw Velp - Zuid worden vanaf half oktober uitgebaggerd. Dat is nodig om te zorgen voor een goede opvang en doorvoer van het regenwater. Op de bodem ligt een dikke sliblaag.
lees verder...
 2 oktober 2003
Baggerplan voor de Hof van Twente
GOOR - Voor het uitbaggeren van vijvers en watergangen in de Hof van Twente is de komende tien jaar een bedrag van 524,727 euro nodig. Dit blijkt uit het zogenoemde ‘Baggerplan’ dat B en W gisteravond tijdens de vergadering van de raadscommissie Fysiek hebben gepresenteerd.
lees verder...
 30 september 2003
'Landtong haven snel bebouwen'
NIJMEGEN - Recreëren, wonen en werken aan de Waal, met aan weerskanten zicht op het water. De Nijmeegse aannemers, verenigd in het Cultuurfonds NVOB, willen haast maken met de ontwikkeling van de landtong ten noorden van de Waalhaven. "Niet 25 jaar wachten op de realisering van het gemeentelijk plan Koers West."
lees verder...
 30 september 2003
Baggeren Helperdiep te Groningen gestaakt
Tijdens baggerwerkzaamheden in het oostelijk deel van het Helperdiep zijn enkele handgranaten en munitie aangetroffen. In verband daarmee is het baggeren - dat deze maand begon in het kader van de Slibsanering Stadswateren - voor onbepaalde tijd stilgelegd. Het baggermaterieel wordt ontmanteld en afgevoerd.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink