waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 30 september 2003
Gemeente wil alsnog baggersubisie
UTRECHT - De gemeente Urk heeft bij het rijk een bezwaar ingediend tegen de weigering om een subsidie van 362.000 euro toe te kennen voor het baggerwerk in de Urker haven. Er bestaat een regeling die bepaalt dat er rijkssteun voorhanden is voor baggerprojecten in binnenwater. Om in aanmerking te komen had de gunning na 1 oktober 2002 plaats moeten vinden.
lees verder...
 27 september 2003
Kanaal als aorta en smeerpijp
Het wordt wel de aorta van Gent genoemd, maar ook de smeerpijp van Oost-Vlaanderen. Vis? Nauwelijks. En waart er één rond, dan geeft hij misschien net geen licht. Op de bodem ligt, op het Nederlandse deel, ruim 400.000 kubieke meter zwaar verontreinigd slib. Het heeft hier en daar de status van chemisch afval en mag alleen worden opgebaggerd door baggerschepen met maanmannetjes als bemanning (de mannen in de witte pakken). Kortom, het Kanaal Gent-Terneuzen zou uit milieuoogpunt beter kunnen worden gedempt, maar is voor de economie van het begin (Gent) tot het einde (Terneuzen) absoluut onmisbaar.
lees verder...
 23 september 2003
Gemeente baggert sloten uit
ZEVENBERGEN - De sloten in de grote Moerdijkse kernen worden deze winter uitgebaggerd. Het slib gaat naar het Zevenbergs baggerdepot aan de Schansdijk en naar een opslagplaats in Fijnaart.
lees verder...
 23 september 2003
Noord-Holland wil snel vaarwegen uitbaggeren
Eind dit jaar beslissen Provinciale Staten van Noord-Holland of volgend jaar al 5 miljoen euro voor het uitbaggeren van de provinciale vaarwegen vrijkomt. In totaal zou daaraan 20 miljoen euro moeten worden besteed.
lees verder...
 22 september 2003
Waterschap wil baggerplan snel uitvoeren
TERNEUZEN - Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen wil op korte termijn samen met de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen beginnen met het uitvoeren van de gemeentelijke baggerplannen.
lees verder...
 19 september 2003
Baggeren Malburger Haven in 2005
ARNHEM - In 2005 moet worden begonnen met het uitbaggeren van het verontreinigd slib uit de Malburger Haven. Er is nu voldoende geld om te beginnen.
lees verder...
 15 september 2003
Haven Cuijk wordt opgeknapt
CUIJK - Bedrijventerrein Haven bij Cuijk wordt de komende jaren voor ruim 10 miljoen euro opgeknapt. Met 3,2 miljoen euro is het uitbaggeren van de haven een van de grootste kostenposten.
lees verder...
 6 september 2003
Baggeren stadsgracht Tiel vol tegenslagen
De stadsgracht in Tiel moet worden gesaneerd. De bagger kan het beste naar een depot langs de Rijsakkerweg, vindt het waterschap. Bewoners zijn tegen. Het is de zoveelste hobbel op weg naar schone grachten.
lees verder...
 6 september 2003
Helperdiep en Oude Winschoterdiep wordt maandag a.s. gebaggerd
Maandag a.s. omstreeks 10.00 uur beginnen de baggerwerkzaamheden in het Oude Winschoterdiep ten zuiden van de Meeuwerderbaanbrug en in het Helperdiep Oostzijde nabij de Helperzoom. Midden volgende week wordt in het Oude Winschoterdiep gestart met baggeren tussen de Griffebrug en de Meeuwerderbaanbrug. Hier is het Oude Winschoterdiep in 8 te baggeren vakken verdeeld. Bij elk vak worden eerst de woonschepen in het Winschoterdiep zelf verplaatst om ruimte te maken.
Beide diepen behoren tot de sterkst vervuilde locaties van het baggerproject in de stad.
lees verder...
 6 september 2003
Oude Zeug op diepte voor start bietencampagne
wieringermeer-De Vries & Van de Wiel Milieutechniek is deze week begonnen met het uitbaggeren van de IJsselmeerhaven Oude Zeug in de Wieringermeer. Het bedrijf hoopt de reinigingsklus net voor de start van de jaarlijkse bietencampagne-op 18 september-te kunnen afronden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink