waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 23 augustus 2007
Vaargeul Schelde pas in 2008 verdiept
De derde verruiming van de vaargeul in de Westerschelde loopt vertraging op. De uitvoering begint op zijn vroegst in de tweede helft van 2008. Dat is aanzienlijk later dan Nederland en het Vlaams Gewest in het Scheldeverdrag over de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Scheldebekken hebben afgesproken. Daarin staat dat de uitvoering van de verdieping 'ten laatste in 2007' van start gaat en uiterlijk in 2009 klaar is. Door de verruiming moet een getij-onafhankelijk vaart op de Westerschelde mogelijk worden voor schepen met een diepgang van 13,10 meter.
lees verder...
 22 augustus 2007
Baggerwerken Beijum, Lewenborg en Ulgersmaborg
BEIJUM/LEWENBORG/ULGERSMABORG - Het waterschap Noorderzijlvest gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren in een aantal watergangen in de wijken Lewenborg, Ulgersmaborg en Beijum. Het gaat om regulier onderhoud. De werkzaamheden zullen eind augustus 2007 starten en zullen tot medio november 2007 duren.
lees verder...
 22 augustus 2007
Waterschap gaat poldersloten weer baggeren
STEENBERGEN - Waterschap de Brabantse Delta gaat vanaf maandag sloten baggeren, in het gebied tussen de Dintel en de Vliet, en ten zuiden van Bergen op Zoom tot aan de Belgische grens.
lees verder...
 30 juli 2007
Baggeren zijwateren IJsselmeer
ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen en het Waterschap Westfriesland hebben het voornmen om de havens te baggeren en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden uit te voeren. In opdracht van het Waterschap Westfriesland (thans Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK) en de gemeente Enkhuizen, heeft Dosco milieu-advies BV in 2002 een baggerplan voor het totaal aan watergangen, gelegen binnen de bebouwde kom van Enkhuizen opgezet,
lees verder...
 27 juli 2007
Zuidlaardermeer goed uitgediept na jaren baggeren
KROPSWOLDE/MIDLAREN - Alle havens aan het Zuidlaardermeer zijn weer bereikbaar via een diepe vaargeul. Het baggeren in het Zuidlaardermeer is na bijna vier jaar voltooid. De verwerking van het slib in de baggerdepots begint na de bouwvak en duurt nog tot eind 2009.
lees verder...
 25 juli 2007
Herfstbaggeren in Zwanenwater
CALLANTSOOG - In oktober begint de enorme baggeroperatie in natuurreservaat het Zwanenwater. De vergunningen zijn allemaal binnen, het project is aanbesteed en gegund aan Verboom Maasland. Een tevreden beheerder Erik Menkveld van Natuurmonumenten: ,,Eindelijk.'' Hoeveel de schoonmaakoperatie kost maakt Natuurmonumenten niet openbaar.
lees verder...
 25 juli 2007
Overslag bagger stadsgrachten Sneek verplaatst
SNEEK - Naar aanleiding van klachten van omwonenden en leden van huurdersvereniging Sternstate is de overslaglocatie die ter hoogte van Sternstate/Aqua Village in de Houkesloot gesitueerd was, verplaatst naar vlak achter het Houkesloot Aquaduct, aan de zijde van de Snitser Mar.
lees verder...
 21 juli 2007
Dommel wacht grote sanering en herinrichting
EINDHOVEN - Uiterlijk eind 2009 wil Waterschap De Dommel starten met een grootschalige sanering en herinrichting van de Dommel in Eindhoven. Over het hele traject wordt de rivierbodem grondig gereinigd. De werkzaamheden beginnen in Eindhoven-Zuid ter hoogte van het Afwateringskanaal bij de wijk Hanevoet en lopen tot aan het Wilhelminakanaal bij Son. Bovendien krijgt de Dommel zijn slingerende vorm terug, worden oevers verflauwd en vistrappen en faunapassages aangelegd.
lees verder...
 17 juli 2007
Baggerwerkzaamheden in Ravenstein succesvol afgerond!
RAVENSTEIN - De baggerwerkzaamheden in de stadsgracht van Ravenstein zijn afgerond. In opdracht van waterschap Aa en Maas en in samenwerking met de gemeente Oss, is vanaf eind september 2006 de gehele sliblaag uit de ongeveer 1,6 kilometer lange stadsgracht verwijderd. De bagger was verontreinigd met onder meer zware metalen. Na een lange geschiedenis, beginnend met klachten van omwonenden in 1992, beschikt Ravenstein sinds 12 juli 2007 weer over een geheel schone stadsgracht.
lees verder...
 7 juli 2007
Damsterdiep in Appingedam is zwaar vervuild
APPINGEDAM - De bodem van het Damsterdiep in hartje Appingedam is ernstig vervuild. Waterschap Noorderzijlvest gaat 20.000 kubieke meter verontreinigd baggerslib verwijderen. Het slib is vervuild met zware metalen zoals lood, zink en koper. Een acuut gevaar voor de volksgezondheid is er niet, maar toch wil Noorderzijlvest zo snel mogelijk beginnen met het verwijderen van de bagger. Het gaat om het stuk Damsterdiep tussen het Balkgat en de aansluiting met het Nieuwe Diep, een lengte van ongeveer anderhalve kilometer.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink