waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 4 september 2003
Baggeren sloten wijk Broeklanden te Westervoort
De stankoverlast in de zomermaanden is voor de gemeente Westervoort reden om de sloten te gaan uitbaggeren. Ze blijken helemaal vol met slib te zitten. De watergangen rondom de wijk Broeklanden worden deze weken aangepakt.
lees verder...
 1 september 2003
Gemeente gaat vervuilde vijvers uitbaggeren
GOOR - De gemeente gaat de komende jaren alle vijvers in de verschillende kernen van de Hof van Twente uitbaggeren. Sommige vijvers zijn sterk verwaarloosd. Bewoners klagen al jaren over stank. Met het schoonmaken van de vijvers is 525.00 euro gemoeid.
lees verder...
 30 augustus 2003
Kanalen uitgebaggerd in Groningen
Groningen - In de provincie Groningen en een deel van Drenthe worden in de komende tien jaar de kanalen uitgebaggerd. Het waterschap Noorderzijlvest, de beheerder van de wateren, vindt het noodzakelijk dat het water diep genoeg blijft voor de scheepvaart.
lees verder...
 30 augustus 2003
Maandag baggeren in vijver
BREDA - De vijver naast de Michaëlkerk in het Brabantpark in Breda wordt versneld uitgebaggerd. Dat is nu vrij makkelijk, want de waterplas naast de kerk staat zo goed als helemaal droog.
lees verder...
 28 augustus 2003
Sanering Deventer havens in 2004
DEVENTER - Waterschap Groot Salland gaat medio 2004 beginnen met de sanering van de Deventer havens. Het weghalen van het slib gaat ruim zes miljoen euro kosten.
lees verder...
 27 augustus 2003
Schuifboot bevrijdt Tarthorst van stinkend slib
WAGENINGEN - De weelderige bosschages op de kanten van de watergang onttrekken het baggerwerk aan het oog. In het water aan de rand van de Wageningse wijk Tarthorst manoeuvreert machinist Sjoerd de Vries de schuifboot behoedzaam heen en weer.
lees verder...
 27 augustus 2003
Uitbaggeren grachten
DOESBURG - Het uitbaggeren van de Doesburgse grachten is afhankelijk van subsidies van het rijk en de gemeente Doesburg. Dit heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel besloten. Het Waterschap wacht eerst de subsidies af, alvorens een definitief besluit te nemen over het baggeren.
lees verder...
 25 augustus 2003
Culemborg baggert, Tiel wacht
CULEMBORG/TIEL - Na jaren van voorbereidingen start in november het uitbaggeren van de Culemborgse stadsgracht. De Tielse stadsgracht die ooit eerder op het programma stond wordt nu pas in 2004 gebaggerd.
lees verder...
 25 augustus 2003
‘Rechter moet oordelen over uitdieping Westerschelde’
ANTWERPEN/BRUSSEL (ANP) - Het gemeentebestuur van Antwerpen denkt dat alleen een gang naar de rechter uiteindelijk een oplossing kan bieden voor het al jaren aanslepende geschil tussen Nederland en Vlaanderen over uitdieping van de Westerschelde. Eventueel is nog een uitweg mogelijk via internationale arbitrage, zoals die binnenkort ook zal plaatsvinden tussen Nederland en Belgie over de goederenspoorlijn IJzeren Rijn, waarover beide landen elkaar al jaren in de haren zitten. Dat zei vrijdag de Antwerpse havenwethouder Delwaide naar aanleiding van de drie recente scheepsongelukken op de Westerschelde.
lees verder...
 23 augustus 2003
Niet baggeren Waal hindert scheepvaart
De Waal heeft op dit moment nog maar een vaardiepte van 2,2 meter. Verkeer en Waterstaat geeft ruiterlijk toe dat bezuinigingen de enige oorzaak zijn van de achterstanden in de baggerwerkzaamheden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink