waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 22 augustus 2003
Culemborg baggert eindelijk
CULEMBORG - Na jaren van voorbereidingen start in november het uitbaggeren van de Culemborgse stadsgrachten. In vijf maanden tijd wordt ruim 30.000 kuub vervuild slib uit de gracht in vrachtauto’s geschept. Drie jaar terug sneuvelde een plan om met wagens af te voeren omdat dat te veel overlast voor omwonenden zou geven.
lees verder...
 14 augustus 2003
Modderkruiper sneuvelt bij maaiwerk
BRAKEL - Bij maaiwerkzaamheden in sloten bij Brakel is de afgelopen dagen een groot aantal kleine modderkruipers op de oever gesmeten. De kleine modderkruiper (Cobitis taenia) is een beschermde diersoort.
lees verder...
 9 augustus 2003
Zuiderplas blijft zonder bewaking
DEN BOSCH - De Zuiderplas blijft een strandbad zonder bewaking. De gemeente heeft het verzoek van Wijkraad Zuid om permanent toezicht afgewezen. "We laten het hier niet bij zitten", aldus voorzitter G. Schouten van Wijkraad Zuid.
lees verder...
 5 augustus 2003
Vaart Oostburg wordt uitgebaggerd
OOSTBURG - De gemeente Sluis en waterschap Zeeuws-Vlaanderen zijn gisteren begonnen met het uitbaggeren van de vaart tussen de Trageldam en de Langestraat in Oostburg. De werkzaamheden zijn gemiddeld iedere vijf jaar nodig om de waterafvoer van een deel van Oostburg ook in de toekomst te garanderen. De vaart mondt uit in natuurgebied Het Groote Gat.
lees verder...
 29 juli 2003
Bagger buigt voor kasritmeproblemen
Vanwege de kasproblemen op het ministerie heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat besloten een aantal urgente vaarwegprojecten voorlopig niet uit te voeren.
lees verder...
 25 juli 2003
Baggerplannen voor zeven gemeenten gereed
Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft met de zeven gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Veere baggerplannen opgesteld. Hierin is afgesproken dat alle wateren binnen de bebouwde kom in de jaren 2003-2014 worden aangepakt. Met het gereedkomen van deze zeven plannen ligt er nu voor elke gemeente binnen het beheersgebied van waterschap Zeeuwse Eilanden een baggerplan. Voor de drie pilotgemeenten Middelburg, Tholen en Vlissingen werden vorig jaar reeds plannen opgesteld.
lees verder...
 25 juli 2003
De Dommel verbetert watergang in Duizel
DUIZEL - De watergang tussen het Smitseind en de Wolverstraat in Duizel heeft te kampen met fiks achterstallig onderhoud. Waterschap De Dommel wil de sloot uitbaggeren en een pijp aanleggen voor een goede afvoer van het regenwater. Daartoe is het waterschap tot september in overleg met omwonenden.
lees verder...
 22 juli 2003
Vergoeding voor schade kwelwater
VOOR-DREMPT - Het Waterschap Rijn en IJssel vergoedt de schade die door kwelwater uit de Oude IJssel bij negen landbouwers ontstaat. Het schap en de landbouwers zijn het voor dit jaar eens geworden over een vergoeding van 36.000 euro.
lees verder...
 19 juli 2003
Boxtel toch achter Dommelplan
BOXTEL - Ondanks scherpe kritiek vanuit de oppositie en wezenlijke bedenkingen van het CDA, is de gemeenteraad van Boxtel akkoord gegaan met het plan voor een grondige aanpak van de Dommel.
lees verder...
 19 juli 2003
Grote schoonmaak in de delta
Zoveel giftige bagger dat je er vijfduizend sportvelden een meter mee kunt ophogen. Dat ligt er in het Hollandsch Diep en het Haringvliet. Veertig miljoen kubieke meter als erfenis van morsige groei uit de jaren '70. Rijkswaterstaat gaat een deel opruimen en de rest afdekken. Dat betekent dat er de komende twintig jaar baggerschepen, pompen, bakken en buizen op Hollandsch Diep en Haringvliet zullen liggen. Een megaoperatie want er moet tien miljoen kuub weggehaald worden. Kosten: 200 miljoen euro.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink