waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 27 juni 2003
Uitbaggeren vijvers begint snel
WAGENINGEN - Het uitbaggeren van de regelmatig stinkende waterpartijen tussen de Kennedyweg, Rooseveltweg en de Tarthorst in Wageningen begint sneller dan verwacht. Maandag al nemen de baggerwerkzaamheden een aanvang. Wethouder J. Borgesius sprak onlangs nog de hoop uit dat begin augustus een begin kon worden gemaakt.
lees verder...
 25 juni 2003
Schone waterbodems Oude Winschoterdiep en Helperdiep
Deze week starten de voorbereidingen voor het baggeren van het Oude Winschoterdiep (Noordzijde) en het Helperdiep, zodat er in de eerste week van augustus 2003 gestart kan worden met het baggeren. Er wordt niet alleen verontreinigde slib opgeruimd, ook wordt het water op voldoende diepte gebracht. In totaal gaat het om 70.000 m³ sterk verontreinigd slib. De bagger wordt op een unieke wijze afgevoerd via een aangelegde persleiding naar een overslaglocatie. Deze wateren behoren tot de sterkst vervuilde locaties van het baggerproject ‘Waterbodemsanering stadswateren Groningen’. De werkzaamheden duren in beide wateren tot eind 2003.
lees verder...
 25 juni 2003
Westervoortse sloten zijn toe aan baggerbeurt
WESTERVOORT - De stankoverlast in de zomermaanden is voor de gemeente Westervoort reden om hun sloten uit te gaan baggeren. Uit onderzoek is gebleken dat sloten van een meter diep na 33 jaar helemaal vol zitten met slib. De oudste waterpartijen in Westervoort zijn ruim dertig jaar oud. Doordat het waterpeil in de zomermaanden zakt komen de sloten door de grote hoeveelheid slib nagenoeg droog te staan. Gevolg hiervan is stankoverlast en dode vissen. De gemeente Westervoort wil het uitbaggeren van de sloten betalen door het rioolrecht te verhogen.
lees verder...
 17 juni 2003
Uitbaggeren grachten gaat 11,7 miljoen kosten
ZUTPHEN - Voor het uitbaggeren van vervuilde grachten en andere Zutphense openbare wateren moet 11,7 miljoen euro op tafel komen. In totaal is 200.000 kubieke meter slib verontreinigd.
lees verder...
 16 juni 2003
Zwolle gaat eindelijk baggeren
Zwolle gaat eindelijk baggerenZWOLLE - Zwolle zet eindelijk vaart achter de schoonmaak van vervuilde waterbodems in de stad. Uit eerste onderzoeken blijkt dat schoonmaak wel eens meer dan vijftien miljoen euro kan gaan kosten. Wil de gemeente daarvoor subsidie in de wacht slepen, dan moet haast worden gemaakt.
lees verder...
 12 juni 2003
Vijvers Noorderplantsoen hebben schone waterbodems
De baggerwerkzaamheden in de vijvers van het Noorderplantsoen zijn afgerond. Ruim 16.000 m³ verontreinigde bagger is verwijderd. De waterbodems van de vijvers voldoen nu aan de gewenste kwaliteit. Bovendien is er een meerwaarde bereikt voor de ecologische functies van het Noorderplantsoen zoals een betere waterkwaliteit en een betere leefomgeving voor flora, fauna en mens.
lees verder...
 4 juni 2003
Schippers vrezen beknibbelen op onderhoud sluizen
TIEL/CULEMBORG - De binnenvaart maakt zich zorgen over de bezuinigingen bij rijkswaterstaat. Gevreesd wordt voor defecte sluizen en stremmingen. Door geldgebrek is rijkswaterstaat gestopt met preventief baggeren van hoofdvaarwegen. Zelfs het contract voor het op diepte houden van de Waal is opengebroken.
lees verder...
 2 juni 2003
Gemeente baggert verontreinigd slib uit vijvers
NIJVERDAL - Een onafhankelijk adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Hellendoorn en het Waterschap Regge en Dinkel onderzocht in welke mate waterlopen in het bebouwde gebied baggerslib bevatten en in hoeverre dit slib verontreinigd is.
lees verder...
 28 mei 2003
Baggeren begint al over twee maanden
Het uitbaggeren van de watergangen en vijvers in Wageningen langs de Tarthorst, de Kennedyweg en de Rooseveltweg kan al op korte termijn beginnen.
lees verder...
 22 mei 2003
Baggerplan voor vijver Binnenveldsweg
De hoeveelheid slib in de vijver aan de Binnenveldsweg is groot. Daarom wil de gemeente Tubbergen de vijver in 2004 saneren. Dat staat in de onlangs verschenen voorjaarsnota. De kosten voor de gemeente worden geraamd op 6000 euro.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink