waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 25 februari 2002
Illegaal baggeren haven IJmuiden niet aangepakt
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft vorig jaar bij de aanleg van de Derde Haven in IJmuiden drie overtredingen van de bouw- en milieuwetgeving door de vingers gezien.
lees verder...
 22 februari 2002
Informatiemiddag moerasje maakt weinig duidelijk
AMERSFOORT - Een gemeentelijke informatiemiddag voor bewoners van de Amersfoortse wijk Kruiskamp/De Koppel, over de veranderingen in het moerasgebied achter de Hooglandsedijk, heeft gisteren weinig duidelijkheid verschaft. Dat kwam met name omdat de verwachte milieudeskundige niet kwam opdagen.
lees verder...
 19 februari 2002
Baggerwerk in sloten en vijvers in Amersfoort is begonnen
AMERSFOORT - Het baggeren van dertig sloten en vijvers in Amersfoort is begonnen. In opdracht van de gemeente zijn de baggeraars als eerste aan de slag gegaan langs de Hooglandsedijk, waar het water vrijwel was dichtgeslibd.
lees verder...
 19 februari 2002
‘Opschepper’ toegesneden op baggeren in Amsterdamse wateren
“Het was hard nodig dat er een nieuw baggervaartuig kwam”, zegt Rob de la Chambre, chef Uitvoering van de sector Waterbeheer van DWR. “De afgelopen zestien jaar gebruikten we voor baggerwerk onder meer de amphidredge De Spin, maar deze liep technisch gezien op zijn laatste benen. Bovendien kleefden er nadelen aan. Zo draaide de cabine niet mee met de kraanarm. De bedieners van de kraan moesten om de zestig centimeter brede giek heen kijken om zicht te houden op de werkzaamheden.”
lees verder...
 13 februari 2002
Druten werpt visje uit om subsidie te vangen voor afvoer slib
DRUTEN - De waterwegen op het grondgebied van de gemeente Druten moeten in kaart worden gebracht zodat de kwaliteit van het water en de hoeveelheid slib op de bodem bekend zijn. Met die gegevens kan de gemeente vervolgens het onderhoud van die waterwegen afstemmen. Druten kan met een investering van bijna 10.000 euro het dubbele bedrag aan subsidie binnenhalen voor het waterwegenonderhoud.
lees verder...
 8 februari 2002
Monsterklus nadert zijn voltooiing
STEENWIJK - De sanering van het Steenwijkerdiep in Steenwijk is bijna klaar. Eind maart, twee jaar na de start, is de monsterklus geklaard. En bestaat het gebied uit wat wel de schoonste grond van Steenwijk werd genoemd.
lees verder...
 7 februari 2002
Goes mag rekening voor baggerwerk later betalen
GOES - Het waterschap Zeeuwse Eilanden geeft de gemeente Goes tot 2003 de tijd om een rekening van 227.000 euro te betalen. De nota werd gestuurd naar aanleiding van bagger- en opruimwerkzaamheden aan de watergang de Goese Waterleiding vorig jaar.
lees verder...
 6 februari 2002
Slibmeter bij brug verhuist naar sluis
DOESBURG/DOETINCHEM - De slibmeter, die het Waterschap al enkele jaren heeft staan aan de oude ophaalbrug over de Oude IJssel in Doetinchem, gaat verhuizen naar Doesburg.
lees verder...
 5 februari 2002
Baggerslib gracht bevat asbest
MIDDELBURG - Bij baggerwerkzaamheden in de Middelburgse Binnengracht is asbest aangetroffen. Volgens waterschap Zeeuwse Eilanden is er geen gevaar voor de gezondheid.
lees verder...
 3 februari 2002
Explosieve (water)bodemsanering
Het Mauritsveld in Doesburg moet ontwikkeld worden, maar voorafgaand moet op het terrein en aangrenzende grachten een omvangrijke (water)bodemsanering plaatsvinden. Gebruik van het terrein door een teerfabriek en bestrijdingsmiddelenfabrieken hadden de (water)bodem ernstig verontreinigd met bestrijdingsmiddelen, PAK, olie, zware metalen en asbest. Bovendien bestond er een reële kans dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog lagen. In opdracht van de gemeente, de provincie Gelderland en waterschap Rijn & IJssel heeft Oranjewoud een bestek opgesteld en is tevens belast met de directievoering en het (milieukundig) toezicht bij de sanering en explosievenverwijdering van zowel de land- als waterbodem.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink