waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 3 februari 2002
Leeuwarden wil schone grachten
Fryslān is een waterprovincie. Ook in de Friese hoofdstad Leeuwarden speelt water een belangrijke rol door de karakteristieke stadsgrachten. Vroeger, toen de skūtsjes hun lading in het centrum kwamen lossen, hadden de grachten vooral een economische functie. Nu wordt er niet meer gevaren, maar de Gemeente Leeuwarden wil dat de grachten in de nabije toekomst weer meer gaan betekenen dan alleen een bepalend onderdeel van het stadsgezicht. Omdat de waterkwaliteit te wensen overlaat, is de aandacht allereerst gericht op een sanering van de verontreinigde waterbodem.
lees verder...
 31 januari 2002
Uitbaggeren Kooiplas en Kiersche Wijdekooi goed voor natuur
Natuurmonumenten begint binnenkort met het uitbaggeren van de Kooiplas en enkele vaarten van de Kiersche Wijdekooi. Deze eendenkooi ligt ten zuiden van het Overijsselse Wanneperveen in het laagveenmoerasgebied De Wieden.
lees verder...
 28 januari 2002
Groningen: Baggerplan Zuidlaardermeer vastgesteld
De stuurgroep Zuidlaardermeer heeft ingestemd met het baggerplan Zuidlaardermeer. Verwacht wordt dat men dit jaar nog kan beginnen met de werkzaamheden. Vanwege de geringe vaardiepte en de verslechterde waterkwaliteit heeft het Zuidlaardermeer de laatste tien jaar een negatief imago gekregen. Het baggerplan moet daar een einde aan brengen.
lees verder...
 24 januari 2002
Waterbeheerplan in de maak
ZIERIKZEE - Het drinkwaterverbruik op Schouwen moet omlaag en het aantal lozingen beperkt. Uiterlijk in 2020 moeten alle Schouwse kernen een veilige en aantrekkelijke woonomgeving bieden waarvan water en belangrijk deel uitmaakt. Dat einddoel heeft de gemeente Schouwen-Duiveland voor ogen met het opstellen van het integraal waterbeheerplan. Het concept-plan moet in juli 2003 het levenslicht zien.
lees verder...
 23 januari 2002
Monnickendam restaureert jachthaven met houten kadewand
De jachthaven ’t Prooijen-Galgeriet in het centrum van Monnickendam is in verval geraakt. En niet zo’n beetje ook. De huidige houten oeverconstructies zijn instabiel en de haven is dicht geslibd. Na jaren van uitstel moet het er dan maar van komen. In de geplande renovatie wordt de haven uitgebaggerd, de oeverconstructie vervangen en worden afmeervoorzieningen aangebracht voor de pleziervaart.
lees verder...
 21 januari 2002
Heusden maakt baggerplan
HEUSDEN - Een eigen baggerplan gaat de gemeente Heusden maken. Dat is nodig om het schoonmaken van de stads- en de jachthaven van de vesting Heusden ieder jaar zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat stelt wethouder P. Groenestein van milieu.
lees verder...
 8 januari 2002
Mauritsveld later schoon door tegenslag
DOESBURG - De schoonmaak van het Mauritsveld en de aanliggende Looiersgracht in Doesburg duurt veel langer dan in eerste instantie gepland. Er blijkt meer vervuiling in de grond te zitten dan men van tevoren had gedacht.
lees verder...
 18 december 2001
Groot-Geestmerambacht baggert in Oosterdelgebied
Het waterschap Groot-Geestmerambacht begint 7 januari aan de laatste fase van de baggerwerkzaamheden in het Oosterdelgebied in Broek op Langedijk. In vier maanden tijd laat het waterschap een deel van de Achterburggracht en aangrenzende waterpartijen weer op de juiste diepte brengen. Ook een deel van Koog-Zuid plus een restant gedeelte van het Oosterdelgebied komen aan de beurt.

Overslaglocaties
De activiteiten van het waterschap zijn geen saneringswerkzaamheden. De bagger is echter wel vervuild (klasse 3 en 4) en wordt daarom volledig afgevoerd. Op diverse locaties langs De Lepelaar in Broek op Langedijk komen hiervoor overslaglocaties te staan, waar de bagger vanuit de vaartuigen in vrachtwagens wordt geladen.

Te baggeren traject ruim houden
Groot-Geestmerambacht vraagt mensen die losse vlonders en dergelijke hebben liggen in het te baggeren traject deze te verwijderen. Ook vaartuigen kunnen beter tijdelijk ergens anders worden neergelegd. Dit om schade te voorkomen. Het gebied dat gebaggerd wordt, omvat een deel van de Achterburggracht tussen de Oostelijke Randweg en de Lepelaar, nabij de Museumweg, alsmede de aangrenzende waterpartijen. Daarnaast wordt een deel van Koog-Zuid tussen de brug in de Oostelijke Randweg en de Langebalkweg en een restant gedeelte van het Oosterdelgebied gebaggerd.
 17 december 2001
Vijver in Velp-noord opgeknapt
VELP - De vijver in Beekhuizen in Velp-noord kan er de komende honderd jaar weer tegen, zegt beheerder W. de Wit van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Vorige week heeft het waterschap de in- en uitstroom van de vijver uitgebaggerd.
lees verder...
 15 december 2001
Leeflaag isoleert vervuilde waterbodem Bergse Plassen
Om de overlast in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek tot een minimum te beperken, wordt de bagger uit de Bergse Plassen met een vier kilometer lange persleiding afgevoerd. Bovendien is het de eerste keer dat bij de sanering van waterbodems een zogeheten leeflaag wordt toegepast. Een laag van in totaal 100.000 kuub zand isoleert te verontreinigde waterbodem van het water.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink