waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 15 november 2001
Bagger uit vijver in park Velp
VELP - De vijver naast park Daalhuizen in Velp wordt met geld uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing opgeschoond en waterdicht gemaakt. De vijver is dichtgegroeid met riet en rondom het water is begroeiïng ontstaan.
lees verder...
 13 november 2001
Ravenstein wil geld voor saneren van gracht
RAVENSTEIN - De gemeente Ravenstein heeft samen met Woonmaatschappij Maasland een onderzoek uit laten voeren naar de vervuiling van de bodem van de stadsgracht. De uitkomst van het onderzoek moet de provincie overtuigen van de noodzaak van sanering, zodat het provinciebestuur met een subsidie over de brug komt.
lees verder...
 13 november 2001
Zuiger op ballen vreemde verschijning in Gronings land
Zuiger op ballen vreemde verschijning in Gronings landDe Onnerpolder is een weids groengebied van 1300 hectare in de achtertuin van Groningen. Graslandschap, doorkruist met slootjes en vennetjes met hier en daar een boom, bepalen het uitzicht. Normaliter is het stil in de polder op het getjilp van vogels na. Nu verstoort een ronkende motor de rust. Een vreemd vaartuig blijkt de bron. "Watermaster" prijkt er in grote letters op.
lees verder...
 10 november 2001
Vervuild slib uit zandvang Tongelreep afgevoerd
BORKEL EN SCHAFT - Tweeduizend kubieke meter zand en slib verkassen dezer dagen van de zandvang in de Tongelreep bij de Achelse Kluis naar een verwerkingsbedrijf in Weert. De zandvang moet leeggemaakt worden en bevat deels verontreinigd slib dat niet hergebruikt kan worden. De schoonmaakoperatie kost het waterschap De Dommel 285.000 gulden.
lees verder...
 8 november 2001
HBG en Ballast Nedam winnen baggeroorlog
AMSTERDAM (ANP) - Hollandsche Beton Groep (HBG) en Ballast Nedam mogen samen baggerend de wereld rond. Na een maandenlange juridische strijd besloot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam woensdag dat de bevriezing van de joint venture tussen beide bedrijven onmiddellijk moet worden opgeheven.
lees verder...
 8 november 2001
Limburg wil delen Grensmaasproject versneld uitvoeren
MAASTRICHT (ANP) - Delen van het Grensmaasproject in Zuid-Limburg worden de komende jaren versneld uitgevoerd. Het tempo van de ontgrindingsoperaties wordt op veel plaatsen langs de Maas verdubbeld, terwijl de uitvoerders de geluidshinder onder de wettelijk toegestane norm zullen houden. Dat heeft de provincie Limburg woensdag bekendgemaakt. Daarmee komt de provincie voor een deel tegemoet aan bezwaren die leefden bij bewoners langs de Maas. Zij vreesden dat de werkzaamheden, waarbij grote graafmachines jarenlang de Maas zullen uitbaggeren, hun leefomstandigheden ernstig zouden aantasten. Het project moet in 2003 beginnen.
lees verder...
 2 november 2001
Baggeren in Proosdijvijver
EDE - De Proosdijvijver in Ede wordt vanaf volgende week uitgebaggerd. Dat is al een aantal jaren niet gebeurd, tot ergernis van visvereniging " Voor ons Plezier" , die de vijver pacht. De sportvissers zagen hun visbestand aftakelen en daarmee de vereniging achteruitgaan.
lees verder...
 1 november 2001
Voorbereidingen baggeren Valleikanaal Woudenberg-Veenendaal begonnen
Het waterschap Vallei & Eem gaat het Valleikanaal tussen Woudenberg en Veenendaal baggeren, omdat het te ondiep is om het overtollige water bij hevige regenval af te voeren. Daarnaast ligt in een deel van het Valleikanaal licht tot sterk verontreinigde bagger. Een baggerboot zal de bagger opzuigen en het via persleidingen naar het baggerdepot pompen waar het verder wordt verwerkt. De werkzaamheden duren tot maart 2003.
lees verder...
 1 november 2001
Waterschap baggert in Valleikanaal
VEENENDAAL - Waterschap Vallei & Eem is begonnen met de voorbereidingen voor het uitbaggeren van het Valleikanaal tussen Woudenberg en Veenendaal. Bij Overberg legt het Waterschap een baggerdepot aan en in het Valleikanaal komt een damwandbeschoeiing.
lees verder...
 30 oktober 2001
Uitbaggeren diepenring voorzichtig begonnen
Een handjevol Stadjers kijkt verbaasd naar de vreemde bubbels die bij de Plantsoenbrug uit het water opborrelen. Is er een gasbuis door de baggermachine geraakt? Een onderwatertank lek geslagen? Nee, de belletjes worden gevormd door een apparaat dat op de bodem ligt. De bruisende muur, een slibscherm, moet verhinderen dat het opgebaggerde vuil zich met schoon water vermengt. Gisterochtend is een begin gemaakt met de grote baggerklus die de Groninger stadswateren moet zuiveren en de bodem op de juiste diepte moet brengen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink