waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 20 augustus 2001
Sloot onder handen genomen
Begin september wordt in opdracht van de gemeente gestart met groot onderhoud aan de watergang t Streng - Hendrikssloot. De watergang wordt uitgebaggerd en uitgediept zodat er overal 1 meter water staat. Om de bagger te laten indrogen wordt het tijdelijk neergelegd op het weiland bij de Breedeweg. Zodra de bagger is ingedroogd wordt het afgevoerd. Er wordt gestart met het werk bij de watergang tussen de Boogaert en de begraafplaats. Deze watergang wordt uitgebaggerd en voorzien van nieuwe beschoeiing. Ook wordt langs deze watergang een nieuw wandelpad aangelegd tussen de Cieweg en Arentsburg. Om dit pad bereikbaar te maken wordt er aan de kant van de Cieweg een bruggetje aangebracht. Vervolgens worden de werkzaamheden vanaf het zwembad vervolgd tot de Rietkamp. Bron: gemeente Castricum
lees verder...
 17 augustus 2001
Vlissingen mikt op schone vijvers, sloten en grachten in 2011
VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen is 6,2 miljoen gulden kwijt aan het baggeren van grachten, sloten en vijvers. In totaal moet tot 2011 honderdduizend kubieke meter (vervuilde) grond worden afgevoerd. Prioriteit één is de Schuitvaartgracht vanaf de Singel tot de President Rooseveltlaan).
lees verder...
 10 augustus 2001
Excursie baggerproject Oude Gracht te Eindhoven
Op donderdag 30 augustus a.s. wordt door de gemeente Eindhoven, Mourik Groot-Ammers en Promeco aan geïnteresseerden de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een gratis excursie naar het project Oude Gracht te Eindhoven.
lees verder...
 9 augustus 2001
Hiswa: alle Friese meren baggeren
LEEUWARDEN -Friesland moet niet alleen de kanalen en vaargeulen door de meren uitbaggeren, maar de meren als geheel op diepte brengen. Dit is van groot belang voor de economie in het Friese merengebied, zo stelt de Hiswa namens het gezamenlijke bedrijfsleven in de watersportsector. Gedeputeerde Gerard van Klaveren (VVD) vindt het plan onzinnig.

De provincie heeft zich al een mega-baggerklus voorgenomen. Voor het opheffen van knelpunten zoals ondiepten in de vaarwegen is de komende tien jaar al 220 miljoen aan provinciegeld uitgetrokken. Inclusief bijdragen van het rijk, Europa en belanghebbenden komt het karwei op zeker 700 miljoen. Maar de Hiswa vindt dit plan nog lang niet ver genoeg gaan.

lees verder...
 9 augustus 2001
Saneringsoperatie Groningse grachten
Groningen - In opdracht van het waterschap Hunze en Aa's en in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen, waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen bereidt DHV de sanering van de Groningse stadsgrachten voor.
In het voortraject is gesteld dat circa 400.000 kuub sterk verontreinigde baggerspecie moet worden verwijderd. De totale kosten voor uitvoering bedragen circa 40 miljoen.
lees verder...
 6 augustus 2001
Verontreinigde Breukeleveense Plas wordt uitgebaggerd
In 1997 heeft het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht besloten om de waterkwaliteit van de Breukeleveense plas aan te pakken. De DWR kreeg de opdracht om met een herstelplan te komen. Eind dit jaar zal de Breukeleveense Plas worden uitgebaggerd.
lees verder...
 2 augustus 2001
Utrecht kampt met baggerprobleem
Houten - Het baggerprobleem in de provincie Utrecht is veel groter dan werd aangenomen. Volgens de jongste getallen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden moet - om de afvoer van regenwater te garanderen en vissen en planten in leven te houden - veel meer bagger worden verwijderd dan was aangenomen.
lees verder...
 29 juli 2001
Themadag Baggernet: Kleinschalige baggertechnieken - theorie en praktijk
Op 26 september 2001 wordt in Zalencentrum Delftstede te Delft een Baggernet-themadag gehouden: 'Kleinschalige baggertechnieken - theorie en praktijkwaterbodembeheer'. Baggernet is een project van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem, en is gericht op versterking van het netwerk van kennis op het gebied van verontreinigde waterbodems en baggerspecie.
lees verder...
 27 juli 2001
Schieland opereert zwaar vervuilde Bergse Plassen
Het hoogheemraadschap van Schieland begint in september met het uitbaggeren van de Bergse Plassen in Hillegersberg-Schiebroek om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Het wordt alsnog een grote schoonmaakoperatie. Onduidelijkheid over de benodigde vergunningen zorgden er vorig jaar voor dat het baggeren werd uitgesteld. Medio mei 2002 moeten de baggerwerkzaamheden zijn afgerond. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen.
lees verder...
 23 juli 2001
Vieze prut weg uit watergangen rond Dreumel en Alphen
MAAS EN WAAL - Alle vervuilde prut is nu zo'n beetje weg uit de watergangen in de omgeving van Dreumel en Alphen. Het Polderdistrict Groot Maas en Waal heeft in totaal 10.000 kubieke meter klasse 3-specie uit bij elkaar dertig kilometer sloot verwijderd. De bagger werd met vrachtwagens naar schepen gebracht, die het spul op hun beurt naar een stortplaats bij Dordrecht transporteerden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink