waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 23 maart 2007
Start waterbodemsanering Sneek
SNEEK - Wetterskip Fryslân gaat de grachten in en rondom het centrum van Sneek schoonmaken. Het gaat om de stadsgrachten, de Zwette, de Geeuw, de Franekervaart, het Zomerrak en de Woudvaart, inclusief enkele havens. Het werk start in april en zal eind 2007 klaar zijn. Met het schoonmaken van de waterbodem wordt het water in de grachten weer schoon.
lees verder...
 20 maart 2007
Rijkelse Bemden gezuiverd van verontreinigde grond
BEESEL - De graafwerkzaamheden van het herstel van de plas Rijkelse Bemden zijn afgerond. Het afgelopen jaar is in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken door de aannemer op vijf deellocaties in de plas grond afgegraven.
lees verder...
 7 februari 2007
Baggerwerkzaamheden in Barneveld en Voorthuizen van start

Volgende week starten Waterschap Vallei & Eem en de gemeente Barneveld met baggerwerkzaam-heden in de wijken Zuid III en De Vaarst. Ook de singel langs de Plaggenmeierslaan in Voorthuizen krijgt een schoonmaakbeurt. Het water langs de Wildzoom in Zuid III is als eerste aan de beurt. Nog deze week legt de aannemer daar bronbemaling aan.
Tijdens het werk repareert of vervangt de aannemer waar nodig de oeverbeschoeiing. Ook legt hij daar waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind maart klaar. De aannemer is Van den Hul en Peters BV uit Kampen.
De direct omwonenden ontvangen kort voor de werkzaamheden bij hen in de buurt een brief met meer informatie. In deze brief staat ook bij wie men terecht kan met vragen over de werkzaamheden.

lees verder...
 7 februari 2007
Gemeente en waterschap baggeren restant watergangen in Veenendaalse wijk Dragonder
De gemeente Veenendaal baggert in samenwerking met Waterschap Vallei & Eem de komende weken een aantal watergangen in de wijk Dragonder. De werkzaamheden starten begin februari en zijn naar verwachting eind maart klaar. Aannemer Van den Hul en Peters B.V. uit Kampen voert het werk uit.
lees verder...
 18 januari 2007
Tonnen voor schoonmaak Kanaal
DEVENTER - De zwaarverontreinigde bodem van het Overijssel Kanaal, ter hoogte van de Hunneperkade in Deventer, wordt eindelijk schoongemaakt.
lees verder...
 21 december 2006
Beveiligd baggeren Helperdiep succesvol afgerond
Het Helperdiep is uitgebaggerd. In de periode oktober - half december is ± 38.000 m³ verontreinigd slib uit het water gehaald. Het water is nu weer ± 2,5 m diep. Het baggeren vereiste een speciale aanpak omdat zich in het Helperdiep explosief materiaal uit de Tweede Wereldoorlog bevond. Dat bleek bij een eerste baggerpoging in het najaar van 2003, die daarom werd stilgelegd.
lees verder...
 15 december 2006
Baggeren in Leiden gaat voorlopig niet verder
LEIDEN - De baggerwerkzaamheden in de wateren van Leiden gaan voorlopig niet verder. Begin november zijn de baggerwerkzaamheden in Leiden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden wel worden hervat.
lees verder...
 12 december 2006
Baggerwerk binnenstad Haarlem klaar
HAARLEM - Het baggerproject in Haarlem is vandaag officieel afgesloten. In totaal is 525.000 kubieke meter bagger verwijderd over een afstand van dertig kilometer. Zestig procent daarvan was licht verontreinigd (klasse 2), de rest was sterker vervuild (klasse 3 en 4).
lees verder...
 7 december 2006
Doorvaart en waterkwaliteit in Haarlem beter: de bagger is eruit
HAARLEM - Op 11 december wordt het Haarlemse baggerwerk feestelijk afgesloten. Wethouder Maarten Divendal van de gemeente Haarlem en hoogheemraad Wim van der Hoeven van het hoogheemraadschap van Rijnland, verrichten samen de officiële afsluitingshandeling in het Noorder Buiten Spaarne.
lees verder...
 7 december 2006
Waterschap baggert Valkreek Colijnsplaat
Deze week is waterschap Zeeuwse Eilanden begonnen met de voorbereidingen voor het baggeren van de Valkreek bij Colijnsplaat. Baggeren heeft een positief effect op zowel de kwantiteit (afvoer van water, berging) als de kwaliteit (betere leefomgeving voor plant en dier) van het water. Om de 21.000 m³ bagger die bij het werk vrij komt tijdelijk op te slaan, worden twee baggerdepots in de omgeving van het dorp aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingscombinatie De Feijter Groep aanneming bv en Schilder Baggerwerken en zijn halverwege februari 2007 klaar. De totale projectkosten bedragen € 400.000,-. Een deel wordt bekostigd met een bijdrage van het Rijk (SUBBIED). De rest wordt betaald door gemeente Noord-Beveland en waterschap (fifty-fifty).
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink