waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 17 maart 2001
Baggeren is goed voor Westerschelde
ANTWERPEN - Baggeren is juist goed voor de Westerschelde. De Vlaamse hoogleraar J. Peters meent dat een uitgekiende bagger- en stortstrategie bijdraagt aan de instandhouding van het geulen- en platenpatroon en daarmee aan behoud van het huidige karakter.
lees verder...
 9 maart 2001
Baggerwerkzaamheden Bernhardkade
MILIEU EN BEHEER - Deze week is de gemeente begonnen met baggerwerkzaamheden aan de Bernhardkade. Aansluitend wordt ook de sloot aan de Bonairestraat uitgebaggerd. De werkzaamheden aan de Bernhardkade en de Bonairestraat zullen naar verwachting twee weken duren. De uitvoerende aannemer neemt enkele parkeerplaatsen in beslag om de bagger te kunnen afvoeren. Bron: gemeente Leiden
 7 maart 2001
Verzakkingen in Hindeloopen veroorzaken opschudding
HINDELOOPEN (ANP) - In Hindeloopen is schade ontstaan tijdens het saneren van de stadsgrachten door het Waterschap Friesland. Beschoeiingen zijn verzakt of omgevallen en hier en daar zijn scheuren in monumentale panden ontstaan. Bewoners van Hindeloopen vrezen een miljoenenschade.
De gemeente Nijefurd, waartoe Hindeloopen behoort, verwacht dat het allemaal wel zal meevallen. Volgens projectleider W. de Boer van het waterschap doen zich bij baggerwerk altijd problemen voor. Slib en bagger worden onder zeer moeilijke omstandigheden verwijderd. "Wij zijn zo nauwkeurig mogelijk te werk gegaan’’, stelt De Boer.
Voor de sanering in oktober 2000 begon, heeft de gemeente een voorlichtingsavond gehouden voor alle betrokkenen. Verder zijn er foto’s gemaakt om verzakkingen te controleren, met het oog op verzekeringsclaims. De schade is naar het oordeel van De Boer niet helemaal te wijten aan het waterschap. Volgens de projectleider waren sommige plaatsen al slecht.
Er is inmiddels een claim binnengekomen. Een inwoonster van Hindeloopen eist dat er een damwand wordt geslagen om te voorkomen dat haar grachtenpand in het water zakt. Wouter de Boer zegt echter dat het slaan van een damwand nog niet aan de orde is. "Een expert onderzoekt de zaak eerst en stuurt dat door naar onze verzekering.’’ (bron: ANP)
 5 maart 2001
Baggerwerkzaamheden Julianakade
MILIEU EN BEHEER - Vanaf maandag 5 maart zijn er baggerwerkzaamheden aan de Julianakade, die ongeveer een week zullen duren. Het baggerbedrijf zal mogelijk enkele parkeerplaatsen in gebruik nemen om de bagger te kunnen afvoeren. Bron: gemeente Leiden
 22 februari 2001
Vijver Quelderduyn krijgt baggerbeurt
Den Helder - Afgelopen week is de Milieudienst begonnen met het uitbaggeren van één van de vijvers in Quelderduyn. Het gaat om de vijver ten noordoosten van de voormalige crossbaan. Deze vijver dreigt namelijk dicht te slibben. Er wordt een laag van ca. 30 cm. verwijderd. De vrijkomende baggerspecie wordt gestort op het voormalige crossterrein. De gemeente bekijkt momenteel hoe dit crossterrein heringericht moet worden. Daarbij zal in elk geval ophoogmateriaal nodig zijn. Het uitgebaggerde slib hoeft hierdoor niet te worden afgevoerd. Uit een bodem-/waterbodemonderzoek is gebleken dat de vrijkomende baggerspecie als ophoging mag worden gebruikt. (Bron: gemeente Den Helder)
lees verder...
 16 februari 2001
Baggerwerkzaamheden in Merenwijk
MILIEU EN BEHEER - De komende twee weken baggert de gemeente rondom het Hommelveld, Libellenveld, Fakkelgras, Lintgras en Wollegras. Gedurende de werkzaamheden kan men enige hinder ondervinden aangezien de uitvoerende aannemer zal enige parkeerplaatsen in gebruik zal nemen langs de Veluwemeerlaan om de bagger af te voeren. Bron: gemeente Leiden
 14 februari 2001
Baggerbeurt voor vijver Quelderduyn
Volgende week begint de Milieudienst met het uitbaggeren van een van de vijvers in Quelderduyn. Het gaat om de vijver ten noordoosten van de voormalige crossbaan. Deze vijver dreigt namelijk dicht te slibben. Er wordt een laag van ca. 30 cm. verwijderd. De vrijkomende baggerspecie wordt gestort op het voormalige crossterrein. De gemeente bekijkt momenteel hoe dit crossterrein heringericht moet worden. Daarbij zal in elk geval ophoogmateriaal nodig zijn. Het uitgebaggerde slib hoeft nu niet te worden afgevoerd. (Bron: gemeente Den Helder)
lees verder...
 9 februari 2001
Baggerslib gaat veel geld kosten
De gemeente Rotterdam verzet zich tegen de Vergroeningswet. Deze Wet Belasting op Milieugrondslag houdt in dat Rotterdam voor elke ton gestort slib dertig gulden milieuheffing moet gaan betalen. Rotterdam stort jaarlijks circa een miljoen ton baggerslib uit de havens in het eigen depot. De nieuwe belasting gaat de gemeente dertig miljoen gulden extra kosten. (bron: Rotterdams dagblad)
 4 januari 2001
Baggeren singels Edelsteenwijk en Sterrenwijk
Beheer Buitenruimte is op 13 december 2000 gestart met het baggeren van de singels (watergangen) in de Edelsteenwijk en de Sterrenwijk. De werkzaamheden nemen afhankelijk van de weersomstandigheden circa 5 weken in beslag. Het bedrijf Dosco die de werkzaamheden uitvoert, tracht de overlast zoveel mogelijk te beperken. De bagger wordt in vloeistofdichte containers afgevoerd naar een verwerkingslocatie. Hiervan kan het verkeer enige hinder ondervinden. Bron: gemeente Berkel en Rodenrijs
 15 december 2000
Medailles uit de bagger gevist
Twee medewerkers van het Waterschap Mark en Weerijs hebben de vondst van hun leven gedaan. Bij het uitbaggeren van de Clingeloop, een stadsbeek in de Bredase wijk Haagse Beemden, vonden zij negen medailles waaronder drie Olympische. Deze bleken eigendom te zijn van Wilf O'Reilly, tegenwoordig trainer van de Nederlandse shorttrack-selectie. Zij werden een half jaar geleden bij een inbraak in zijn woning ontvreemd.
O'Reilly haalde de plakken in de jaren 80 en `90 als succesvolle Engelse shorttracker. Bij de medailles zit een gouden uit Calgary (1988), een zilveren uit Albertville (1992) en een bronzen uit Nagano (1998). Verder vonden de baggeraars medailles van de WK shorttrack van 1991 en de EK in 1992.
Volgens een woordvoerster van het waterschap haalden de mannen hun `schat' vorige week vrijdag al uit het water, maar gingen ze ervan uit dat het om oud ijzer ging. De buit werd pas na het weekeinde schoongespoeld. Navraag bij de KNSB leerde dat het om authentieke medailles gaat en aan wie die toebehoren.
O'Reilly zelf zit momenteel in het buitenland. Het Waterschap Mark en Weerijs, dat de medailles in de kluis heeft liggen, hoopt deze vóór kerstmis aan hem terug te kunnen geven. (bron: Algemeen Dagblad)
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink