waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 23 november 2000
Akkoord over schoonmaak water Oude Rijkswerf Willemsoord
DEN HELDER - Na " hard onderhandelen" heeft wethouder Stegers namens de gemeente Den Helder met het rijk overeenstemming bereikt over het schoonmaken van de vervuilde bodem in de Koopvaardersbinnenhaven bij de Oude Rijkswerf Willemsoord en het werfkanaal langs de Weststraat. Hiermee is de laatste hindernis om Willemsoord aan de gemeente over te dragen verdwenen. De sanering gaat 8,5 miljoen kosten. Als de gemeenteraad met de overeenkomst akkoord gaat, maakt het rijk de miljoenen over en kan tot overdracht worden overgegaan.
 1 november 2000
Baggerwerkzaamheden Vissershaven Den Oever vanaf 6 november 2000
Vanaf maandag 6 november 2000 wordt, in opdracht van Rijkswaterstaat, de Vissershaven in Den Oever gesaneerd. Het betreft hier het wegbaggeren van verontreinigd slib, en het, waar nodig, op nautische diepte brengen van de haven.
lees verder...
 7 juli 2000
Explosieven Tielse gracht in kaart
TIEL Een gespecialiseerd bedrijf gaat deze zomer inventariseren wat voor explosieven er in de Tielse stadsgracht liggen. Ook onderzoeken specialisten waar eventuele bommen en granaten precies liggen. Want dat er nogal wat knalwerk uit de Tweede Wereldoorlog ligt, is zeker. Onduidelijk is echter waar het ligt en vooral wat er ligt.
lees verder...
 12 april 2000
Gemeente gaat ecoslakken verwijderen uit siervijver Getsewoud
De gemeente Haarlemmermeer heeft besloten al het oude ballast materiaal, de eco-slakken in de siervijvers in de wijk Getsewoud te Nieuw-Vennep te verwijderen en te vervangen door nieuw natuurlijk ballast materiaal. De proef met ijzersulfaat die in het proefbassin in Getsewoud Noord liep is daarmee beeindigd. Naar verwachting kan medio mei begonnen worden met het aanbrengen van een nieuwe laag ballast. De werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen.
De gemeente Haarlemmermeer heeft in overleg met het ministerie van VROM en het hoogheemraadschap Rijnland besloten het oude ballast materiaal, de ecoslakken, uit de waterpartijen in Getsewoud te verwijderen en te vervangen door nieuw natuurlijk ballast materiaal.

Bron: gemeente Haarlemmermeer
lees verder...
 16 februari 2000
Opknapbeurt Park Randenbroek
Wie wandelt in park Randenbroek ziet daar komende weken van alles gebeuren. Niet alleen scheppen machines bagger uit de vijver, ook neemt de gemeente de voetpaden onder handen. Het werk duurt naar verwachting tot begin juni. Het park blijft gewoon open voor bezoekers.

De vijver in park Randenbroek slibt langzaam dicht door vallend blad. Gemiddeld eens in de twintig jaar schept de gemeente dit bladafval uit het water. De vruchtbare resten stort men op een deel van de schapenweide langs de Heiligenbergerweg. Nadat het is gedroogd, is het bruikbaar als mest voor de weide. Het schoonmaken van de vijver duurt circa vier weken.

De voetpaden van het park hebben door het intensieve gebruik zwaar te lijden. De huidige zandpaden zijn met nat weer moeilijk begaanbaar. De voornaamste wandelroute in het park wordt daarom komende jaren omgezet in paden die beter begaanbaar blijven en minder onderhoud vergen. Jaarlijks voorziet de gemeente circa 200 meter van een zandkleurige asfaltlaag. In april krijgen de voetpaden vanaf de poort aan de Bisschopsweg naar de witte villa in het park zo'n asfaltlaag. Dit werk neemt zeker zes weken in beslag. BronL gemeente Amersfoort
 25 november 1999
Wethouder Berkhout geeft startsein baggerwerk Westerkoog
Gemeente Zaanstad

Wethouder Berkhout zal aanstaande vrijdag 26 november het baggerwerken openen door een officiele handeling te verrichten op het werk. De baggerbergingen worden momenteel aangelegd en de ernstig verontreinigde baggerspecie (klasse 4-specie, die niet binnen de wijk hergebruikt mag worden) wordt deze week afgevoerd naar de gemeentlijke inrichting in Buitenhuizen. De overige baggerspecie in de wijk is schoon tot licht verontreinigd en mag in bergingen binnen de wijk worden opgeslagen, gedroogd en verwerkt. Het startsein voor het baggeren van de sloten in woonwijk Westerkoog zal worden gegeven door de wethouder waarmee een uniek project van start gaat. Het bagger 'op wijkniveau' is een zeldzaamheid aangezien de vrijkomende baggerspecie, verontreinigingsgraad, verwerkingsmogelijkheid, opslagmogelijkheid en -capaciteit, projectkosten et cetera, wordt bepaald.
lees verder...
 22 november 1999
De Gender wordt gesaneerd
De rivier de Gender is dichtgeslibd en moet worden uitgebaggerd. Omdat de waterbodem ernstig is verontreinigd met de zware metalen zink en nikkel, moet deze ook worden gesaneerd. De baggerwerkzaamheden worden aangegrepen om de oevers van de Gender beter toegankelijk te maken voor onderhoudswerkzaamheden en om vervuiling in de toekomst mede te voorkomen.

De waterbodem van de Gender is ernstig verontreinigd (klasse 4 slib). Deze vervuiling is veroorzaakt door de werking van de nooduitlaat van Riool Zuid van waterschap De Dommel en door de overstorten van het rioolstelsel van de gemeente Veldhoven. Deze vervuilingsbronnen zijn inmiddels fors teruggedrongen door technische voorzieningen. Nu moet de Gender zelf uitgebaggerd worden en krijgen de oevers een nieuw profiel. (Bron: gemeente Eindhoven)
lees verder...
 6 oktober 1998
Gebiedsgerichte aanpak Loosdrechtse plassen
GS hebben ingestemd met een integrale aanpak van de baggerproblematiek in het Loosdrechtse plassengebied. Deze aanpak heeft de provincie opgesteld in samenwerking met de gemeente Loosdrecht, het Plassenschap, het Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, watersportbedrijven, KNWV, HISWA-vereniging en Gemeentewaterleidingen Amsterdam. De notitie geeft oplossingen voor de problemen die grote hoeveelheden bagger opleveren in het gebied zoals in de doorvaart, de helderheid van het water en het jaarlijks dichtslibben van de jachthavens. Deze problemen zijn alleen op te lossen als er wordt samen-gewerkt tussen de betrokkenen.
 5 november 1997
GS Utrecht akkoord met verder uitbaggeren de Eem
Gedeputeerde Staten gaan akkoord met een voorstel om de rivier de Eem verder uit te baggeren. Dit baggeren vindt plaats om de bevaarbaarheid van de rivier te kunnen blijven garanderen. De eerste fase is inmiddels in het voorjaar van 1997 afgerond. De tweede fase zal op grond van het akkoord van GS nog dit najaar uitgevoerd worden. (Bron: provincie Utrecht)
lees verder...
 5 december 0200
Baggeren in de Trekvaart
IJSSELMUIDEN - Het schoonbaggeren van de IJsselmuider Trekvaart is in volle gang. Ruim 25.000 kuub gaat eruit, waarvan 10.000 gebruikt wordt om aanliggende percelen op te hogen en zo'n 15.000 kuub licht verontreinigde grond afgevoerd wordt naar de zandput bij knooppunt Hattemerbroek
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink