waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie baggeren
 1 september 2006
Friese gemeenten starten extra inhaalslag baggeren
Skarsterlân en Tytsjerksteradiel hebben als eerste Friese gemeenten een subsidie van de Provincie Fryslân gekregen voor baggerwerkzaamheden. Daarmee is het startsein gegeven voor een inhaalslag van baggerwerkzaamheden die in het kader van het Friese Meren Project door gemeenten moeten worden uitgevoerd.
lees verder...
 22 augustus 2006
Waterschap en gemeente baggeren vijvers en singels in Leusden
Waterschap Vallei & Eem en de gemeente starten in de week van 28 augustus met het baggeren van vijvers en singels in Leusden. Het gaat om de vijvers en singels in de wijken ten westen van de Hamersveldseweg en Zwarteweg, de vijvers in Leusden-Zuid en de sloot langs de Schoolsteegbosjes. De werkzaamheden duren naar verwachting tot februari 2007.

lees verder...
 17 augustus 2006
Bergen bagger uit vijvers Duivenvoorde
VOORSCHOTEN - De Bosgroep Midden-Nederland begint binnenkort met een grootscheepse baggeroperatie bij kasteel Duivenvoorde. Naar verwachting komt er zo'n 30.000 kubieke meter modder uit de vijvers.
lees verder...
 15 augustus 2006
Baggerponton moet Rijn van slib ontdoen
LEIDEN - Hij zal de komende twee jaar nog op vele plaatsen in Leiden te zien zijn, deze baggerponton. De komende maanden schoont hij de Rijn op. Momenteel ligt hij een metertje of tien ten westen van de Rijnzichtbrug. Daar zijn de baggeraars net begonen. De eerste paar boten zijn gevuld met slib. Ze voeren de bagger af naar de Slufter, het uiterste puntje van de Maasvlakte.
lees verder...
 10 augustus 2006
Waterschap baggert sloten en watergangen in Zeeland
ZEELAND - In de tweede helft van augustus start het waterschap met het baggeren van sloten en watergangen. Door regelmatig te baggeren houdt Zeeuwse Eilanden de waterbodem op de juiste diepte en kan het water goed doorstromen.
lees verder...
 3 augustus 2006
Baggerwerkzaamheden Goorse vijvers
GOOR - Na de zomervakantie worden twee Goorse vijvers uitgebaggerd. Het gaat daarbij om de waterpartij in het zuidelijke deel van Kevelhammerhoek (de zogeheten kanaalvijver) en de vijver bij sportpark Doesgoor.
lees verder...
 1 augustus 2006
Duizend vrachtwagens bagger
MIDDELBURG - De vijf kilometer lange geul tussen Middelburg en Veere doet zijn officiële omschrijving eer aan: de rioolsloot langs het Kanaal door Walcheren is smerig en stinkt. Maar niet lang meer.
lees verder...
 31 juli 2006
Sanering rioolsloot Middelburg-Veere van start
Waterschap Zeeuwse Eilanden begint deze week met het saneren van een voormalige rioolsloot van de gemeente Middelburg. Deze loopt langs het Kanaal door Walcheren van Middelburg naar Veere. De sloot is in het verleden ernstig verontreinigd geraakt en veroorzaakt lokaal stankoverlast. De totale lengte van de sloot is 5,5 kilometer en de sanering is naar verwachting november dit jaar klaar. De aannemer is Bartels Grondwerken uit Moerstraten.
lees verder...
 21 juli 2006
Schop in Zwolse bagger
ZWOLLE - Met de daadwerkelijke uitvoering van het Zwolse baggerplan wordt medio volgend jaar eindelijk begonnen. De opzet van het plan dateert al uit 2001. De eerste fase (Achtergracht en Thorbeckegracht) kost de gemeente anderhalf miljoen euro. Provincie en waterschap Groot Salland komen met eenzelfde bedrag over de brug. Een erfenis uit het verleden, die een ‘smak geld’ gaat kosten.
lees verder...
 13 juli 2006
Damwanden in gracht pas na vakantie klaar
TIEL - Het slaan van de damwanden in de Tielse gracht loopt achter op schema. Toch wordt de start van het uitbaggeren van de gracht vermoedelijk niet vertraagd.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink