waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 28 januari 2005
Bodembeheer beter af met natuurlijke referentie
Het Bouwstoffenbesluit is met het hanteren van streefwaarden niet in staat de beïnvloeding door menselijk handelen te onderscheiden van de natuurlijke bodemwaarden.
lees verder...
 10 november 2004
Geld ontbreekt voor sanering van gif in bodem
DEN HAAG - Van de 61.500 vervuilde plekken in Zuid-Holland kunnen de komende vijf jaar slechts een paar honderd locaties met overheidsgeld worden gesaneerd. Verreweg de meeste gifgrond blijft liggen.
lees verder...
 3 november 2004
Grootegast perkt schoonmaken van sloten fors in
GROOTEGAST - De gemeente Grootegast maakt voortaan alleen nog díe sloten schoon waartoe ze verplicht is. In het verleden werden ook veel sloten gereinigd, waarop geen verplichting rustte. In totaal ging het om enkele kilometers. Omdat het afvoeren en storten van blubber in de papieren loopt, is besloten daar een streep door te zetten.
lees verder...
 13 oktober 2004
Schultz geeft 20 miljoen euro extra voor baggerwerk
Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat verleent 20 miljoen euro extra subsidie voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van plassen, sloten, grachten in de bebouwde kom. Het baggeren van waterbodems dient verschillende doelen op het gebied van veiligheid, scheepvaart, water- aan en afvoer, milieu en natuur. In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat partijen zich gezamenlijk inspannen voor de aanpak van waterbodems.
lees verder...
 12 oktober 2004
20 miljoen euro extra voor baggerwerk in bebouwd gebied (SUBBIED)
Op vrijdag 8 oktober 2004 is in de Staatscourant de Wijziging Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied en Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie officieel gepubliceerd.  De oorspronkelijke SUBBIED-regeling ging in maart 2003 van kracht. Binnen deze regeling was voor het wegwerken van het achterstalling baggerwerk binnen het bebouwde gebied nog een bedrag van 85 miljoen euro gereserveerd. Met de officiële publicatie van de nieuwe wijziging is nog eens een extra bedrag van circa 20 miljoen euro aan dit budget toegevoegd.
lees verder...
 21 september 2004
Alle baggerspecie vrijgesteld van afvalstoffenbelasting
Eerder dit jaar was al bekend gemaakt dat het Wbm-instrument om de verwerking van baggerspecie te stimuleren per 1 januari 2005 wordt vervangen door de Minimum Verwerking Standaard. Via de MVS toetsen de stortplaatsen de reinigbaarheid van baggerspecie. Reinigbare (zandige) baggerspecie mag behoudens enkele uitzonderingen niet worden geaccepteerd. Tegelijkertijd geldt een algehele vrijstelling van de afvalstoffenbelasting voor baggerspecie.
lees verder...
 21 september 2004
Werk in uitvoering voor Verkeer en waterstaat
Voor het onderhoud van de autowegen is in 2005 668 miljoen euro beschikbaar, voor de spoorwegen 821 miljoen en voor de vaarwegen ruim 400 miljoen. “We gaan van de tekentafel naar de bouwkeet”, zei staatssecretaris Schultz van Haegen bij de presentatie van de begroting, die voor volgend jaar 6,5 miljard bedraagt (2004: 6,35). Voor infrastructuur is daarnaast 5,5 miljard beschikbaar, 350 miljoen minder dan vorig jaar.
lees verder...
 1 september 2004
Geen baggergeld misgelopen
ZWOLLE - De gemeente is geen forse subsidie misgelopen door getreuzel. Dat antwoordt het stadsbestuur op vragen van D66 - raadslid Jan Zelle. Het gaat om het miljoenen kostende baggerplan dat de bodem van met name Stadsgracht en Zwarte Water moet saneren. Zelle wilde van burgemeester en wethouders tekst en uitleg over de gang van zaken rond de saneringsplannen. Waarom is er nog geen subsidieaanvraag ingediend bij de rijksoverheid en hoe nadelig is dat, waren de kernvragen van D66.
lees verder...
 21 juli 2004
Het rendement van waterbodemsaneringen nader bekeken
Dit jaar zal het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) van Rijkswaterstaat de diverse vertaalslagen in de waterbodemsanering, van saneringsdoelstelling tot uitvoering, evalueren. Dit project wil tegemoet komen aan in de praktijk ervaren onduidelijkheden met betrekking tot heldere en meetbare saneringscriteria.
lees verder...
 14 juli 2004
Meer subsidie voor wegwerken achterstallig baggerwerk
Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat wil 20 miljoen euro extra subsidie verlenen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van plassen, sloten, grachten en dergelijke in de bebouwde kom. Dat voorstel doet zij aan de Tweede Kamer.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink