waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 23 januari 2004
Alternatief voor Gelders baggerbeleid in zicht
Sinds het midden van de 80-er jaren van de vorige eeuw wordt de provincie Gelderland door Rijkswaterstaat en de waterschappen gewezen op het probleem dat de uitvoering van noodzakelijke baggerwerkzaamheden niet kan plaatsvinden vanwege het ontbreken van stortcapaciteit voor verontreinigde baggerspecie.
lees verder...
 13 januari 2004
Gemeente ziet uitspraken over bagger als mijlpaal

AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort ziet de uitspraken van VROM-minister S. Dekker over een oplossing voor de verwerking van bagger als een mijlpaal en denkt dat het eigen lobbytraject eraan heeft bijgedragen.

lees verder...
 23 december 2003
Vaarroutes Waddenzee blijven
LEEUWARDEN/DEN HAAG (ANP) - De bestaande vaarroutes in de Waddenzee, de Zeelandse en Zuid-Hollandse wateren blijven gehandhaafd. Dat heeft Rijkswaterstaat maandag medegedeeld. Rijkswaterstaat wilde in 2004 40 procent van de vaarwegmarkeringen (boeien) wegens bezuinigingen verwijderen. Het plan kende veel tegenstanders, omdat door het opheffen van vaarroutes de veiligheid op vooral de Waddenzee in gevaar zou komen.
lees verder...
 10 december 2003
Gemiste baggersubsidie heeft toch een luchtje
URK - Aan de door de gemeente gemiste baggersubsidie van 362.000 euro blijkt toch een vreemd luchtje te zitten. Wethouder Johannes Koffeman benadrukte vorige week dat het mislopen van het geld geen blunder was. Maar ten tijde van de aanbesteding, in september 2002, lag er al enkele maanden een plan van het rijk klaar.
lees verder...
 8 december 2003
'Subbied-regeling subiet ingevuld!'
De Subbied-regeling is subiet ingevuld! De Subbied regeling subsidieert 33% van de kosten die gemeenten en waterschappen maken bij het uitvoeren van baggerwerken in bebouwd gebied. We weten nu al dat de komende 4 jaar 6 miljoen kubieke meter specie vrijkomt
lees verder...
 1 december 2003
Waterplan Ridderkerk: samen werken aan goed water in de gehele gemeente
Ridderkerk - In Ridderkerk is maandag een officieel begin gemaakt met de volgende belangrijke stap in de richting van goed water in sloten en singels in de gehele gemeente. Vertegenwoordigers van de gemeente, de Natuurvereniging Ridderkerk, Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en Waterschap IJsselmonde plaatsten hun handtekening onder het plan van aanpak dat uiteindelijk moet leiden tot een Waterplan Ridderkerk. Nieuw daarin is, dat de maatregelen zich niet beperken tot de bebouwde omgeving (stedelijk water), maar zich uitstrekken tot het gehele grondgebied van de gemeente.
lees verder...
 16 oktober 2003
Bodembeleid kost branche kapitaal
De kwaliteit van de uitvoering van het bodembeheer moet omhoog om fouten en fraude te voorkomen. Dat gaat de branche minstens 10,5 miljoen euro kosten. Volgens het ministerie van VROM levert dat bouwers uiteindelijk geld op, omdat zij besparen op de herstelkosten als het ergens misgaat.
lees verder...
 20 september 2003
Geld is op bij Rijkswaterstaat
LEEUWARDEN - Onder ambtenaren van Rijkswaterstaat is sprake van ernstige demotivatie. Ze gaan gebukt onder ingrijpende bezuinigingen op onderhoud en beheer. Wegen, bermen, vaargeulen en bruggen lijden er onder. Van de 650 werknemers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland zit een groot deel zich te vervelen.
lees verder...
 14 september 2003
Tijdelijke vrijstelling eisen Bouwstoffenbesluit
De ministerraad heeft ingestemd met een brief van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders over het Bouwstoffenbesluit. In de brief wordt een tijdelijke verruiming aangekondigd voor enkele eisen van het Bouwstoffenbesluit vooruitlopend op een vrijstelling terzake. De vrijstelling heeft betrekking op enkele stoffen die van nature al in de grond voorkomen.
lees verder...
 13 september 2003
De tol van achterstallig onderhoud
Lekkende riolen, dichtslibbende vaarwegen, hobbelige fietspaden en doorzakkende dijken. Nederland laat zijn onderhoud versloffen. "Het is allemaal houtje-touwtje." De levensduur van huizen en wegen is sterk afgenomen. Oplappen kan niet meer. Ondertussen wordt de rekening alleen maar hoger.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink