waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 13 september 2003
Exotische metalen in grond voorlopig gedoogd
Op basis van fundamenteel onderzoek wordt na vijf jaar het Bouwstoffenbesluit aangepast. Tot die tijd geldt een vrijstellingsregeling voor exotische metalen in grond. Ook de norm voor minerale olie in baggerspecie wordt aangepast.
lees verder...
 10 september 2003
Peijs maakt tweede spoedwet wegen
Om de capaciteitsvergroting op het Nederlandse wegennet ook op termijn te behouden, komen beprijzing en kilometerheffing ook weer om de hoek kijken.
lees verder...
 9 september 2003
Verkeer en Waterstaat verschuift prioriteiten
De nadruk in het MIT komt op onderhoud; pappen en nathouden en vooral niet te veel bijbouwen. Dekking vinden voor de risicoreservering van 985 miljoen euro is een ander probleem.
lees verder...
 10 augustus 2003
SUBBIED-gelden zijn volledig benut
Via verschillende kanalen ontving de redactie van www.waterbodem.nl het bericht dat de door het Rijk beschikbare SUBBIED-gelden (in totaal 80 miljoen euro) door de vele SUBBIED-aanvragen op dit moment is overschreden. De NOVEM heeft aangegeven dat er formeel nog geen beschikkingen zijn afgegeven voor de daadwerkelijke toekenning van de beschikbare gelden. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan dat sommige aanvragen op procedurele gronden worden afgewezen.
lees verder...
 1 juli 2003
Grond en bagger uit Bouwstoffenbesluit
Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft provincies en gemeenten opgeroepen het hergebruik van Grond en lichtverontreinigde baggerspecie te gedogen.
lees verder...
 14 juni 2003
Protocollen ter kritiek: In situ methoden Waterbodemsanering
Protocollen ter kritiek: In situ methoden WaterbodemsaneringDe SIKB heeft op 26 mei 2003 twee protocollen ter kritiek gelegd. SIKB-protocol 7002 stelt eisen aan de uitvoering van bodemsaneringen met in situ methoden en SIKB-protocol 7003 stelt eisen aan de uitvoering van waterbodemsaneringen.
lees verder...
 9 juni 2003
Kamerstuk: Verslag schriftelijk overleg over de grootschalige verwerkingsproef van baggerspecie
De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding haar brief van 3 februari 2003 inzake de ontwikkelingen rond de grootschalige verwerkingsproef van baggerspecie (kamerstuk 26 401, nr. 30). De staatssecretaris heeft deze brief beantwoord bij brief van 23 mei 2003.
lees verder...
 30 mei 2003
Jaarverslag van het ministerie van V&W over 2002
Samenvatting van het jaarverslag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over 2002.
lees verder...
 30 mei 2003
Jaarverslag van het ministerie van VROM over 2002
Samenvatting van het jaarverslag van het ministerie van VROM over 2002. Bevat onder andere:
 • Omgaan met grond en bagger met van nature verhoogde gehalten
 • Tien jaren scenario waterbodems
 • Maaswerken
 • Uitvoering bodemsanering
 • lees verder...
   29 mei 2003
  Analyse: Baggerproblematiek beter af bij VROM
  Sinds de uitvinding door voormalig Tweede Kamerlid Ad Lansink van de naar hem vernoemde ladder voor afvalverwerking, hebben generaties ondernemers zich gestort op de ontwikkeling van technieken voor de verwerking. De algemeen geaccepteerde ladder van Lansink ging uit van het voorkomen van afval als hoogste sport, met als goede tweede en derde nuttige toepassing en recycling.
  lees verder...
  « vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

  Pagina

  Laatste nieuws
  Sanering bodem Ketelmeer-West
  Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
  Waterschap pakt Nunbeek aan
  Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
  MWH lanceert het Handboek Waterbodem
  Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
  Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
  Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
  Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
  Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

  Software
  ASAP Utilities (Excel)
  BOKS
  BoorManager
  Towabo/Bever

  Nieuws te melden?
  Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....  realisatie website en online marketing:
  eGate Internet Solutions


  redactie:
  Merijn Bolkestein
  Bastien Mensink