waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 16 mei 2003
Bedrijven moeten bodemsanering zelf betalen
DEN HAAG - Vervuilde bedrijfsterreinen moeten voortaan schoongemaakt worden op kosten van de eigenaar of vervuiler van het terrein. Als bedrijven niet aan de saneringsplicht voldoen, kan de overheid schoonmaak afdwingen.
lees verder...
 20 maart 2003
Subbied regeling gepubliceerd
Op 19 maart 2003 is de "Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied", of kortweg Subbied gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling treedt daarmee vanaf 21 maart 2003 in werking. Novem voert de regeling uit.

De regeling is bedoeld om gemeenten en waterschappen financieel te ondersteunen bij de uitvoering van achterstallig baggerwerk in bebouwd gebied.
lees verder...
 13 maart 2003
Bioscreening biedt flink wat voordelen
Optimale benutting van opslagdepots voor baggerslib en afname van de vervuiling van het zeemilieu. Dat zijn de voordelen van bioscreening, het biologisch meten van de verontreinigingen in baggerslib, ten opzichte van de analytisch-chemisch methode.
lees verder...
 13 januari 2003
Baggerplannen "de huidige stand van zaken"
De “Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied” is, zoals al eerder op deze site is aangegeven, voor een periode van 2 jaar verlengd . De verlenging is formeel gepubliceerd in de Staatscourant van 11 december 2002. Indien gemeenten en/of waterschappen nog in aanmerking willen komen voor de subsidiegelden dan dienen de nieuwe baggerplannen (inclusief de subsidie-aanvraag ) voor 1 september 2004 te zijn ingediend.
lees verder...
 13 januari 2003
Provincie Noord-Holland steekt fors bedrag in baggeren
haarlem-De provincie steekt tot 2008 zo'n 29 miljoen euro in het uitbaggeren van de Noord-Hollandse vaarwegen. Gedeputeerde Staten heeft daartoe besloten. Met de andere vaarwegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen, zijn reeds gezamenlijke afspraken gemaakt over wederzijdse afstemming van de baggerwerkzaamheden.
lees verder...
 9 januari 2003
Norm asbest versoepeld
Staatssecretaris Van Geel van VROM heeft de norm voor asbest in grond, bagger en granulaat verhoogd. Vanaf 1 januari is 100 in plaats van 10 milligram gebonden asbest per kilogram toegestaan. Voor losse asbestvezels is de norm verruimd van 2 milligram naar 100 milligram per kilogram, dat wil zeggen vijftigmaal zoveel.
lees verder...
 12 december 2002
Verlenging Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied
De werkingsduur van de Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied wordt verlengd tot 1 januari 2005. De aanvraag moet uiterlijk op 1 september 2003 of 2004 ingediend zijn. Het besluit is afgelopen woensdag gepubliceerd in de Staatscourant.
lees verder...
 19 november 2002
Milieu heeft financiële tij helaas even tegen
De milieuproblemen zijn de wereld niet uit, maar Nederland heeft nu even wat minder geld om ze op te lossen. Staatssecretaris Pieter van Geel (CDA, Milieu) schetste onlangs in de Warandelezing hoe hij desondanks met plezier naar zijn werk gaat.
lees verder...
 4 november 2002
Informatiedagen Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems
Als aanvulling op de dit jaar verschenen Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems organiseert AKWA een viertal informatie/instructiedagen. Deze zijn bedoeld om de Richtlijn verder onder de aandacht te brengen van de gebruikers en uitleg te geven bij de diverse onderdelen.
lees verder...
 25 juli 2002
De Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems is uitgebracht
De nieuwe richtlijn voor het uitvoeren van nader onderzoek van verontreinigde waterbodems getiteld “Richtlijn Nader Onderzoek voor Waterbodems. Ernst- en urgentiebepaling van verontreinigde waterbodems” is in de derde week van juli 2002 verspreid onder een groot aantal verschillende organisaties die zich bezig houden met waterbodems. Deze richtlijn vervangt de richtlijn uit 1991 getiteld “Voorlopige richtlijnen voor nader onderzoek van verontreinigde waterbodems in de Rijkswateren”.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink