waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 22 juli 2002
Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie
Op 19 juli 2002 is de Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie (SVB) in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling heeft als doel het stimuleren van nuttig gebruik van baggerspecie als bouwstof.
lees verder...
 8 mei 2002
Nieuwe regelgeving afvalstoffen in werking
Op 1 mei 2002 is nieuwe regelgeving voor afvalstoffen van kracht geworden. Dit vloeit voort uit de Wet tot wijziging van de wet milieubeheer.
lees verder...
 21 maart 2002
Verkeer en Waterstaat schrapt verbod op hergebruik vervuilde bagger
Een verbod op hergebruik van vervuilde baggerspecie klasse 2 met ingang van 1 januari 2003 is definitief van de baan. Dit antwoordt staatssecretaris De Vries (waterstaat) op vragen van D66-Kamerlid Augusteijn.
lees verder...
 5 december 2001
Invoering milieubelasting voor baggerspecie
Op 1 januari 2002 wordt het storten van baggerspecie in een inrichting belast via de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Het storten van niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie is vrijgesteld van deze belasting. Hiervoor moet wel een verklaring van 'niet reinigbaarheid' kunnen worden overlegd van het Service Centrum Grond (SCG). Alle verontreinigde baggerspecie met een zandgehalte van meer dan 60% wordt als reinigbaar beschouwd.
lees verder...
 5 december 2001
Landelijk beleid voor hergebruik bagger als bodem
Er zal een landelijk beleidskader worden ontwikkeld voor hergebruik als bodem van licht verontreinigde baggerspecie. Het huidige beleid voor het verspreiden van onderhoudsbaggerspecie op land wordt gecontinueerd totdat daarvoor nieuw beleid is ontwikkeld.
lees verder...
 15 november 2001
GS Fryslan willen één waterschap
LEEUWARDEN (ANP) - Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan hebben zich woensdag unaniem uitgesproken voor het vormen van een waterschapsbestel. Onderzoek van de provincie wees eerder al uit dat de waterschappen in 2004 als een geheel kunnen functioneren.
lees verder...
 1 november 2001
Overheden eens over gebruikwatertoets
DEN HAAG (ANP) - Op ingrijpende nieuwbouwplannen wordt in het vervolg een watertoets losgelaten. Dat is staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) woensdag overeengekomen met provincies, gemeentenen waterschappen. In de praktijk betekent dit dat bij bouwplannen,waar nodig, rekening wordt gehouden met het waterbeheer. Als dieplannen een belemmering vormen voor het vasthouden, bergen en afvoerenvan water, moeten ze worden afgeblazen of aangepast.
lees verder...
 24 september 2001
Over zes jaar schone waterbodems in Groningen
Binnenkort wordt in Groningen begonnen met de bodemsanering van de stadswateren. Waterschap Hunze en Aa’s treedt op als opdrachtgever en projectleider. In oktober wordt begonnen met de baggerwerkzaamheden in het Reitdiep en het Balkgat. Op 27 september worden de bewoners van de betreffende woonschepen geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de praktische gevolgen.
Over een periode van zes jaar zal ook de verontreinigde bagger in het Oosterhamrikkanaal worden opgeruimd, in de vijvers van het Noorderplantsoen, het Oude Winschoterdiep, het Diepenring, het Verbindingskanaal, het Eemskanaal, de drie insteekhavens, het Hoendiep, het Eendrachtskanaal en het Helperdiep.
lees verder...
 30 augustus 2001
Rijkswaterstaat wil beter stortbeleid voor bagger Westerschelde
MIDDELBURG - In de Westerschelde is nauwelijks meer ruimte voor het storten van bagger die vrijkomt door het op diepte houden van de vaarweg naar Antwerpen. Bij het huidige bagger- en stortbeleid is voor een aantal geulen de kritische grens in zicht. Daarbij komt dat bij bagger- en/of stortlocaties veranderingen in stroomsnelheden optreden. Het is gewenst het stortbeleid te verbeteren.
lees verder...
 23 juli 2001
Waterschappen verwerken meer baggerspecie dan Rijksbeleid vraagt
Uit recent uitgebrachte rapportages van de Unie van Waterschappen over vervuilde waterbodems blijkt dat de waterschappen al vijf jaar op rij beter presteren dan de door het Rijk gestelde eisen in de Vierde Nota Waterhuishouding. De Vierde Nota stelt dat minimaal twintig procent van de vervuilde baggerspecie verwerkt moet worden in plaats van het te storten. De waterschappen verwerken al vijf jaar meer dan dertig procent van de vervuilde specie. Hiermee dragen zij actief bij aan de ontlasting van het milieu.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink