waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 3 november 2004
Dick van Waning zeker van aanleg slibdepot
INGEN - Eigenaar Dick van Waning van de Ingensche Waarden gaat ervan uit dat het slibdepot gewoon doorgaat. Van Waning is niet onder de indruk van de weigering van de Burense raad om deel te nemen aan de Overleggroep.
lees verder...
 18 oktober 2004
Slibdepot wordt een jaar eerder al ontmanteld
EIBERGEN - Het Waterschap Rijn en IJssel is een jaar eerder begonnen met het ontmantelen van het slibdepot op de Nieuwe Maat. De gemeente Eibergen vond dit voorjaar nog dat het depot met zwaar vervuild slib, anderhalf jaar op die plek zou blijven liggen.
lees verder...
 14 oktober 2004
Slibdepot Nieuwe Maat ontmanteld
EIBERGEN - Het Waterschap Rijn en IJssel is gisteren begonnen met de ontmanteling van het slibdepot op de Nieuwe Maat. Het slib wordt afgevoerd naar Gaanderen en het park wordt weer in de oude staat hersteld.
lees verder...
 1 oktober 2004
Clinge krijgt tijdelijke slibdepots
CLINGE In de Opperstraat in het buitengebied van Clinge worden twee tijdelijke depots voor baggerspecie aangelegd. De depots zijn nodig voor het storten van slib afkomstig van baggerwerken in de nabijgelegen Weelkens, twee zoetwaterplassen.
lees verder...
 30 september 2004
Baggerdepot in Brouwershaven
BROUWERSHAVEN - Waterschap Zeeuwse Eilanden mag wat de provincie betreft een  tijdelijk baggerspeciedepot aanleggen aan de Dirksweg bij Brouwershaven. In  het beoogde depot is ruimte voor zo'n 10.000 kubieke meter baggerspecie. Het waterschap wil het baggerspeciedepot bouwen op de plek waar tot 2002 een  rioolwaterzuiveringsinstallatie stond.
lees verder...
 25 september 2004
Reeuwijk wil twee baggerdepots bouwen
REEUWIJK De gemeente Reeuwijk wil vergunning verlenen voor de opslag van licht verontreinigde bagger in depots die worden gerealiseerd aan de Oudeweg en de Oud Reeuwijkseweg. Dit blijkt uit een plan dat tot en met 21 oktober aanstaande ter inzage ligt op het gemeentehuis. Tot die datum zijn belanghebbenden in de gelegenheid om bezwaarschriften in te dienen.
lees verder...
 21 september 2004
Uitbreiding RWZI-installatie in Haarlo met baggerdepot
HAARLO - Het Waterschap Rijn en IJssel neemt alvast een voorschot op de voorgenomen sluiting van rioolzuiveringsinstallatie aan de Graaf Wichmanstraat in Borculo. Het schap heeft besloten de bestaande installatie in Haarlo uit te breiden. Voor deze uitbreiding is een vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening vereist.
lees verder...
 16 september 2004
Depot Koegorspolder kan alsnog
TERNEUZEN - De Koegorspolder bij Terneuzen mag dan voorlopig uit beeld zijn als locatie voor een depot voor vervuilde specie, de kans blijft bestaan dat er op termijn een grote bergplaats voor niet-vervuilde grond wordt aangelegd.  In het verleden hebben de gezamenlijke instanties (gemeenten, provincie, Rijk en bedrijfsleven) daarover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd binnen het Ruimtelijk-Ordenings-en Milieuproject (ROM) Kanaalzone. Ook in het Streekplan Zeeland wordt in de Koegorspolder ruimte gereserveerd voor gronddepots.
lees verder...
 13 september 2004
Kansen voor Brabantse RWZI's als tijdelijke doorgangsdepots

Bijna de helft van de baggerspecie uit Brabantse sloten, kanalen en meren heeft nu nog geen bestemming, maar kan eenvoudig bewerkt worden tot bouwstof. Maar de bestaande capaciteit van de verwerkingsinstallaties is bij lange na niet om deze hoeveelheden te bewerken. De provincie Noord-Brabant heeft onderzocht of een deel van deze verwerkingscapaciteit gevonden kan worden binnen de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in Brabant.

lees verder...
 9 september 2004
Patstelling rond stort slib Ingen
LIENDEN - De patstelling tussen gemeente Buren en provincie Gelderland over de Ingensche Waarden duurt voort. Milieugedeputeerde Henk Aalderink wil alsnog proberen met de gemeenteraad in gesprek te komen. Binnenkort geeft hij informatie aan de commissie Ruimte over de slibstort bij Ingen
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink