waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 14 juli 2004
Protesten tegen bagger Kaliwaal houden aan
DEN HAAG / WEST MAAS EN WAAL - Sinds eind vorig jaar vindt baggerstort plaats in de Kaliwaal bij Druten. De provincie Gelderland heeft Delgromij BV uit Arnhem hiervoor een milieuvergunning verleend, die inmiddels onherroepelijk is geworden. Sindsdien is er al zo'n 40.000 kubieke meter bagger in de Kaliwaal gestort.
lees verder...
 9 juli 2004
Koegorspolder gaat geld kosten

TERNEUZEN - De Koegorspolder dreigt een financieel blok aan het been van Terneuzen te worden.

lees verder...
 6 juli 2004
'Je kunt niet een ander met het slib opzadelen'
BENEDEN-LEEUWEN - leerlingen van het Pax Christi College in Beneden - Leeuwen zijn anderhalf jaar bezig geweest met het 'Project Kaliwaal'. Aardrijkskundeleraar Herman Kroon is trots op de resultaten. "Ze hebben er veel van opgestoken."
lees verder...
 17 juni 2004
Rechtbank: slib mag in Kaliwaal
DRUTEN/ARNHEM - De gemeente Druten heeft terecht een vergunning afgegeven aan Delgromij om vervuild baggerslib in de Kaliwaal te storten. Dat heeft de Raad van State besloten.
lees verder...
 14 juni 2004
Waterschap Rivierenland zoekt opslag vuil slib
MAAS EN WAAL - Zowel bij extreem nat als bij extreem droog weer is het een handicap: grote hoeveelheden slib in de watergangen. Waterschap Rivierenland wil niets liever dan die baggerachterstand wegwerken, maar kan zijn slib onvoldoende kwijt. Een van de nieuwste prioriteiten van het waterschap is het vinden van locaties voor het inrichten van slibdepots. Het slib dat uit de watergangen wordt gebaggerd, kan daar te drogen worden gelegd. Zodra het volledig is gedroogd, kan het worden hergebruikt voor verschillende soorten grondwerken.
lees verder...
 8 juni 2004
Gebrek slibdepots nekt doorstroming watergangen
TIEL - Zowel bij extreem nat als bij extreem droog weer is het een handicap: grote hoeveelheden slib in de watergangen. Waterschap Rivierenland wil niets liever dan die baggerachterstand wegwerken, maar kan zijn slib onvoldoende kwijt. Een van de nieuwste prioriteiten van het waterschap is het vinden van locaties voor het inrichten van slibdepots. Het slib dat uit de watergangen wordt gebaggerd, kan daar te drogen worden gelegd. Zodra het volledig is gedroogd, kan het opnieuw gebruikt worden voor verschillende soorten grondwerken.
lees verder...
 3 juni 2004
Baggerdepot in handen van advocaat
Het baggerspecieproject Koegorspolder in de gemeente Terneuzen is hoogstwaarschijnlijk van de baan.
lees verder...
 29 mei 2004
Vrees voor stank door baggerdepot
DEN HAAG - In een ultieme poging de bouw van een baggerdepot in Weihoek tegen te houden, zijn bewoners uit deze wijk naar de Raad van State gestapt. Deze week werd hun protest in Den Haag behandeld. Een van de omwonenden, C. Mertens, die op 150 meter van het geplande depot woont, vreest enorme stank- en stofoverlast. Mertens' woning kan immers alleen aan de kant van het baggerdepot gelucht worden, omdat er aan de andere kant vanwege de ligging nabij de rijksweg geen ramen zitten. Bovendien vreest hij dat de bagger, onder meer afkomstig uit de Rissebeek, verontreinigd is.
lees verder...
 21 mei 2004
Baggerslibdepot definitief in het Hollandsch Diep
Het provinciebestuur kiest definitief voor een groot baggerslibdepot in het Hollandsch Diep, bij de vogelrijke Sassenplaat ter hoogte van het industrieterrein Moerdijk. De bodem van Hollandsch Diep en Haringvliet kan hierdoor worden ontdaan van tien miljoen kubieke meter vervuild rivierslib.
lees verder...
 17 mei 2004
Zwemmen in bagger ook voor Vroege Vogels
Op 13 mei 2004 organiseerde Haskoning het congres "Zwemmen in bagger" op het hoofdkantoor in Nijmegen. Tijdens dit congres werd door Haskoning een nieuwe aanpak gepresenteerd voor de aanpak/reiniging van verontreinigde baggerspecie tijdens de ontmanteling van bestaande stortplaatsen. Het congres kreeg een leuk staartje op 16 mei 2004. In een uitzending van het programma vroege vogels werd op deze zondag aandacht gegeven aan deze vernieuwende aanpak. De uitzending is alsnog te beluisteren op de site van vroege vogels.
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink