waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 6 maart 2004
Baggerdepot niet naar Boonervliet
MAASLAND - Maaslanders krijgen naar het er nu uitziet hun zin: het baggerdepot dat in de kern zou worden aangelegd gaat mogelijk naar de Buiten Nieuwlandsepolder West bij Hoek van Holland.
lees verder...
 4 maart 2004
Slibkwestie gaat Zeeland miljoenen extra kosten
TERNEUZEN - Gedeputeerde T. Kramer (waterhuishouding) vindt het ’buitengewoon jammer’ dat burgemeester en wethouders van Terneuzen zich nadrukkelijk tegen de aanleg van een groot slibdepot in de Koegorspolder hebben gekeerd. Kramer hoopt dat de raad van Terneuzen tot bezinning komt en het college vragen zal om de onderhandelingen met het Rijk opnieuw op te pakken.
lees verder...
 3 maart 2004
Terneuzen wijst slibdepot af
Het is vrijwel zeker dat de Terneuzense raad zich eind deze maand achter dit standpunt schaart. Daarmee riskeert de gemeente Terneuzen een fors conflict met het Rijk en de provincie Zeeland. De wethouders A. van Waes (ruimtelijke ordening) en P. Hamelink (milieu) gaven gisteren te kennen ‘geen beetje angst’ te hebben voor een gevecht met de hogere overheden.
lees verder...
 27 februari 2004
Partijen ageren tegen schadevergoeding
AMERSFOORT - Amersfoort wil geen baggerstort bij de nieuwe wijk Vathorst. En dus zou de gemeente ook niet hoeven meebetalen aan een schadevergoeding aan beoogd exploitant Smink, mocht het lukken om de komst van het gewraakte depot te voorkomen.
lees verder...
 27 februari 2004
Slibdepot IJsseloog over tien jaar misschien vol
KETELHAVEN - Het duurt nog wel tien jaar voordat slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer vol is. De vergunningen voor de bouw en de exploitatie lopen in 2005 af. Rijkswaterstaat is bezig met de aanvraag voor een nieuwe vergunning. De start van de sanering van het westelijke deel van het Ketelmeer is voor 2007 gepland.
lees verder...
 27 februari 2004
Wat drijft er in het depot?
EIBERGEN - Wat drijft er precies in het slibdepot op de Nieuwe Maat? Dat hoeft de bevolking niet te weten, vindt de Eibergse gemeentevoorlichter. "Iets met zink of zo, een ingewikkeld verhaal. Dat snappen de mensen toch niet." Volgens het waterschap Rijn en IJssel is het slib uit de oude Berkel vervuild met zware metalen: nikkel en voornamelijk zink. Vervuiling met zware metalen wordt ingedeeld in vier klassen, waarbij klasse 4 een ernstige mate van verontreiniging betekent. Het Berkelslib is ingedeeld in klassen 3 en 4.
lees verder...
 27 februari 2004
Waterschap: oppassen voor bassin
EIBERGEN - Zo'n 1000 kuub vervuild slib in een grote modderbak, vanaf volgende week midden op de Nieuwe Maat in Eibergen. Een levensgrote kuip met drijfzand en met steile hellingen. Wel met een hek eromheen maar pal naast een basketbalveldje en een skatebaan. Het waterschap erkent dat sprake is van een mogelijk gevaarlijke situatie: "Als je erin glijdt kom je er niet meer uit.".
lees verder...
 23 februari 2004
Verontreinigd slib in depot op de Maat
EIBERGEN - Uit de oude Berkeltak gebaggerd rivierslib wordt binnenkort opgevangen in een bassin op de Nieuwe Maat in de gemeente Eibergen.
lees verder...
 19 februari 2004
Uitspraak over bezwaren tegen bagger half april
UTRECHT/AMERSFOORT - Gedeputeerde Staten van Utrecht doen uiterlijk 15 april een uitspraak over de bezwaren tegen een baggerstort bij Amersfoort. Daarna is er voor de bezwaarmakers partijen, in het geval de beslissing hen niet bevalt, nog beroep mogelijk bij de Raad van State.
lees verder...
 30 januari 2004
Slibdepots onvermijdelijk
De aanleg van één landelijk slibdepot biedt geen soelaas voor de langere termijn. Gelderland zal zelf depots moeten aanleggen, meent Henk Aalderink.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink