waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 29 september 2003
Mastwijk wantrouwt nieuwe baggerstort
MONTFOORT - De omwonenden van de vroegere vuilstortplaats op Mastwijk in Montfoort gaan niet zonder meer akkoord met een baggerdepot dat NV Afvalzorg daar wil aanleggen als ondergrond voor een landgoed.
lees verder...
 17 september 2003
Milieueffectrapport De Ingensche Waarden ingediend
Zand winnen, bagger bergen in de vrijgekomen ruimte en de hele plek inrichten als natuurgebied. Dat wil De Ingensche Waarden B.V. realiseren bij de bestaande zandwinplas aan de Nederrijn bij Ingen (gemeente Buren). Op 16 september heeft de onderneming opnieuw het milieueffectrapport (MER) hierover ingediend bij de provincie Gelderland.
lees verder...
 17 september 2003
Slibdepot Koegorspolder blijft
DEN HAAG - De omstreden aanleg van een baggerdepot in de Koegorspolder bij Terneuzen is in het nieuwe meerjarenprogramma van Verkeer en Waterstaat overeind gebleven. De bouw is nodig, vindt het ministerie, omdat er in Zeeland ongeveer drie miljoen kubieke meter vervuild slib ligt.
lees verder...
 9 september 2003
Bezwaren tegen slibdepot bij Zoelen
TIEL -Veertig omwonenden van de Rijsakkerweg in Tiel, vlakbij Zoelen, hebben bezwaar ingediend tegen een plan van de gemeente om de aanleg van een slibdepot mogelijk te maken.
lees verder...
 3 september 2003
Bewoners willen geen slibdepot bij Kellen
ZOELEN - Het slibdepot dat moet komen tussen de Rijsakkerweg en industrieterrein Kellen in Tiel zorgt voor veel onrust, woede en verwarring onder de bewoners van de buurt. Een informatieavond van de gemeente veranderde daar gisteravond niets aan. Het slibdepot is nodig voor bagger uit de stadsgracht van Tiel, de Dode Linge en twee sloten.
lees verder...
 3 september 2003
Koegorscomité naar parlement
TERNEUZEN - De Stichting Houdt Woonomgeving Koegorspolder Leefbaar probeert de Kamercommissie Verkeer en Waterstaat ervan te overtuigen dat de Koegorspolder gevrijwaard moet blijven van opslag van baggerspecie.
lees verder...
 28 augustus 2003
Logica van politici in de tang
AMERSFOORT - De hele gemeenteraad wil alles liever dan een baggerdepot bij Vathorst en toch stemden de meeste partijen dinsdagavond vóór het bestemmingsplan dat de komst van de berging mogelijk maakt. Het is de logica van een wanhopige en angstige gemeenteraad.
lees verder...
 27 augustus 2003
Baggerschuit koerst naar Gat van Wydorp
VOOR - DREMPT - Wie een tijdje niet in de buurt van het Gat van Wydorp is geweest, kent het gebied ten zuiden van Voor - Drempt niet terug. Het met bomen omzoomde meertje ligt er kaal bij. Vlak na de bouwvakvakentie zijn in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel alle bomen gekapt. De kaalslag is van tijdelijke aard. Over een jaar of tien geeft het Waterschap het gebied terug aan de natuur.
lees verder...
 27 augustus 2003
Opslagdepot sluit elke verrassing uit
EPE - Aan het toeval wordt niets overgelaten bij het slibdepot van het Waterschap Veluwe in Epe. Het enorme depot wordt van alle kanten zorgvuldig ingepakt. Geen milligram vervuiling of water mag ontsnappen.
lees verder...
 27 augustus 2003
Veel weerzin tegen komst baggerdepot
AMERSFOORT - De weg is vrij voor de komst van twee miljoen kuub vervuild slib naar Amersfoort. Niemand wil een baggerstort. Toch toonde een meerderheid van de gemeenteraad zich gisteravond bereid in te stemmen met het bestemmingsplan dat de komst van een depot bij Vathorst mogelijk maakt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink