waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 29 maart 2007
Buren krijgt slibstort in uiterwaarden
INGEN - Het zandwinbedrijf Ingensche Waarden B.V. mag in de Ingensche Waarden verontreinigde baggerspecie uit vaarwegen, watergangen en uiterwaarden in putten storten. Een schadeclaim van 30 miljoen euro van het bedrijf dwingt de gemeente Buren tot medewerking
lees verder...
 24 maart 2007
Kaliwaalakkoord beschermt water
BOVEN - LEEUWEN - Nieuwe afspraken tussen Kaliwaal B.V. en de Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal leveren nieuwe garanties op voor schoon grond - en drinkwater. Dat is de overtuiging van Ria van Heck die al dertig jaar strijdt voor 'haar' Kaliwaal. In het geulengebied langs de Waal in de Leeuwense en Westelijke Drutense Waard is landschapsontwikkelaar Dekker van de Kamp uit Elst bezig met het storten van vervuild rivierslib.
lees verder...
 15 maart 2007
Protest tegen baggerdepot Katwoude vergeefs
KATWOUDE - De Raad van State heeft de protesten afgewezen van inwoners van Katwoude tegen de aanleg van een baggerdepot door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
lees verder...
 9 januari 2007
Excursie: IVN Maas en Waal Gelderland Wandeling Kaliwaal

De wandeling op 14 januari gaat naar het Kaliwaalduin. Dit is een enorm dynamisch gebied met brede Waalstranden en diverse zandverstuivingen. We hebben speciale toestemming om dit besloten gebied te bezoeken.

Er zijn jaren dat de river er tientallen centimeters kalkrijk zand afzet wat weer wordt verstoven tot hoge duinen die ook bij extreem hoogwater niet meer onder water komen. Een eldorado voor wilde planten en vele vogelsoorten. Naast de prachtige natuur is het ook mogelijk de werken te bekijken van de slibstort/natuurontwikkeling. Uiteindelijk zal het gehele Kaliwaalgebied een natuurontwikkelingsgebied worden met meestromende nevengeulen. Na afloop eten we een kop snert.

lees verder...
 12 december 2006
Start aanleg baggerdepot Hollands Diep
HOLLANDS DIEP - Rijkswaterstaat is in het Hollands Diep begonnen met de aanleg van een opslagplaats voor verontreinigd slib. Het depot wordt tien miljoen kubieke meter groot. Het depot gaat ernstig vervuild slip opslaan. Het gaat om baggerspecie uit het Hollands Diep, de Biesbosch en het Haringvliet.
lees verder...
 29 november 2006
Bewoners Grebpolder niet blij met baggerdepot
WARMENHUIZEN - gisteravond naar het raadhuis van Harenkarspel om de commissie ruimtelijke zaken duidelijk te maken dat ze bepaald niet zitten te wachten op de komst van een regionaal baggerdepot in hun voortuin.
lees verder...
 18 oktober 2006
Trucks rijden af en aan bij baggerdepot
WOERDEN - Wie met de trein tussen Bodegraven en Woerden rijdt of met de auto over de A12, heeft ze ongetwijfeld zien liggen: lange, uitgegraven stukken weiland, opgevuld met modder.
lees verder...
 17 oktober 2006
Baggerdepots in Nesselande
NESSELANDE - Gemeentewerken heeft namens de deelgemeente Prins Alexander bij de provincie Zuid-Holland vergunningen aangevraagd voor twee tijdelijke baggerdepots in Nesselande. Het was langer bekend dat er een tijdelijk baggedepot zou komen op het toekomstige bedrijventerrein Nesselande. Nu komt er ook een depot aan de noordzijde van de Waterwijk.
lees verder...
 6 oktober 2006
Raad Terneuzen werkt mee aan slibberging
TERNEUZEN - De overgrote meerderheid van de Terneuzense gemeenteraad wil meewerken aan het creëren van een slibbergingsdepot in een sleuf van zijkanaal A, bij de Axelse Sassing. Alleen de eenmansfracties van GroenLinks en Lijst Cees Freeke bleven gisteren in de raadsvergadering tegenstander van het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een mogelijk baggerdepot op Terneuzens grondgebied.
lees verder...
 25 september 2006
Baggerdepot in Ommoord mag er komen
OMMOORD - Burgemeester en wethouders van Rotterdam willen het bezwaarschrift tegen de komst van een baggerdepot bij de President Rooseveltweg in Ommoord afwijzen. Het college van b en w stelt de raad voor om het bezwaar tegen de wijziging van het bestemmingsplan ongegrond te verklaren.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink