waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 26 augustus 2003
Bewonersgroepen doen laatste oproep tegen baggerstort
AMERSFOORT - ’Stem vanavond tegen de komst van een baggerdepot bij Vathorst’. Die oproep hebben de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) gedaan in een persoonlijke brief aan alle Amersfoortse gemeenteraadsleden.
lees verder...
 21 augustus 2003
Depot Zelzate mag uitbreiden
ZELZATE - Het immense slibdepot van Callemansputte op de westelijke oever van het Kanaal Gent-Terneuzen bij Zelzate mag verder worden uitgebreid. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft de Vlaamse Gemeenschap een vergunning verstrekt voor het dumpen van 2,1 miljoen kubieke meter slib (350.000 kuub per jaar).
lees verder...
 20 augustus 2003
Baggerdepot is kiezen tussen twee kwaden
AMERSFOORT - De Amersfoortse gemeenteraad staat voor een dilemma: wel of niet instemmen met een bestemmingsplan dat de komst van een baggerdepot bij de nieuwe wijk Vathorst mogelijk maakt.
lees verder...
 13 augustus 2003
Amersfoort stuurt aan op kleinere baggerberging
Een kleinere baggerberging op een locatie waar geen risico voor geplande woningen bestaat en zo geen gevaar vormt voor de ontwikkeling van het geplande stadsdeel Vathorst.
Voor de gemeente Amersfoort, de provincie en het afvalverwerkingsbedrijf Smink uit Amersfoort is dit het uitgangspunt voor een overeenkomst, behorend bij het bestemmingsplan voor het gebied ten westen van Vathorst. De gemeenteraad beslist op 26 augustus over zowel de voorgestelde overeenkomst als bestemmingsplan.
lees verder...
 7 augustus 2003
Minder ruimte nodig voor baggerdepot
AMERSFOORT - Voor de geplande baggerstort bij de Amersfoortse wijk Vathorst is niet meer dan de helft van het tot nu toe aangewezen gebied nodig.
lees verder...
 6 augustus 2003
Bewoners zijn tegen slibdepot
FIJNAART - Bewoners van de Prinses Christinastraat in Fijnaart zijn bang voor stank- en verkeersoverlast van het nieuwe slibdepot bij de sportvelden. De Fijnaartse dorpsraad zegt niet ingelicht te zijn over het plan en is niet te spreken over de communicatie vanuit de gemeente.
lees verder...
 4 augustus 2003
Baggerspecie depot Kaliwaal - Informatie en acceptatie
De Kaliwaal is een voormalige zandwinplas in de uiterwaarden, die medio mei als bergingsdepot voor baggerspecie in gebruik is genomen. Het depot maakt deel uit van het natuurontwikkelings- project ‘Waaier van Geulen’, dat Delgromij (100% dochter van Grontmij) samen met het Wereld Natuur Fonds realiseert.
lees verder...
 25 juli 2003
Geen hoger beroep slibdepot
VOOR - DREMPT - Niets staat het Waterschap Rijn en IJssel meer in de weg om het slibdepot langs de Oude IJssel in Voor - Drempt in gebruik te nemen. Bewoner Bosveld van Voor - Drempt, die namens bezorgde omwonenden een procedure tegen de initiatieven van het Waterschap was gestart, heeft afgezien van verdere stappen. Gisteren zou het hoger beroep dienen bij de Raad van State.
lees verder...
 24 juli 2003
In Loenen zanddepot voor IJburg
LOENEN - Loenen krijgt in 2006 een groot zanddepot aan het Amsterdam - Rijnkanaal, waar zand en slib uit de Loosdrechtse Plassen tijdelijk wordt opgeslagen. Uitbaggeren van de Plassen is noodzakelijk om de waterkwaliteit te verbeteren. Het zand wordt vanuit Loenen vervoerd naar de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg.
lees verder...
 14 juli 2003
Dorpsraad verwerpt actie stichting
SLUISKIL - Onwaarheden en andere onzin. De dorpsraad van Sluiskil moet niks hebben van een actie van de Stichting Houdt Woonomgeving Koegorspolder Leefbaar. De stichting verspreidde huis-aan-huis in Sluiskil bezwaarschriften tegen de bouw van windmolens in de Koegors. De gemeente Terneuzen wil daar een vergunning voor verlenen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink