waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 21 mei 2003
Raad ploetert voort in bagger
MAASLAND - De beslissing over het aanleggen van een baggerdepot in de Maaslandse Foppenpolder, is opnieuw uitgesteld. In afwachting van nieuwe informatie van het Hoogheemraadschap van Delfland, was de gemeenteraad het met het college van B en W dat moet worden gewacht met het besluit.
lees verder...
 15 mei 2003
Boskalis ontwikkelt methode die grond versneld laat zetten
Concurrenten kwamen al eerder met vergelijkbare systemen. Het BeauDrain-systeem van Boskalis is een combinatie van verticale en horizontale drainage en vacuümconsolidatie. Toepassingen in de praktijk hebben aangetoond dat het systeem werkt zoals bedacht.
lees verder...
 14 mei 2003
Lobby voor baggerstort elders
AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht starten samen een lobby om te bereiken dat bagger buiten provinciale grenzen gestort mag worden.
lees verder...
 24 april 2003
'Baggerdepot van de agenda halen'
MAASLAND - Het Hoogheemraadschap van Delfland kan de aanvraag voor een baggerdepot in de Foppenpolder wel vergeten. De gemeenteraad van Maasland blijft in grote meerderheid tegen de aanleg van een baggerdepot, waarvoor het hoogheemraadschap een plaats in de lengterichting langs de kade van de Boonervliet in gedachten had.
lees verder...
 17 april 2003
Claims slib naar het Rijk
TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen stelt Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor schadeclaims die mogelijk voortvloeien uit het besluit om de proef met een verwerkingsfabriek voor slib in de Koegorspolder op te schorten. Dat zegt wethouder A. van Waes van Terneuzen.
lees verder...
 17 april 2003
Plan Koegorspolder onder vuur
TERNEUZEN - Gedeputeerde A. Poppelaars (milieu) vindt dat de gemeente Terneuzen een nieuwe bestemmingsplanprocedure moet beginnen voor de Koegorspolder. Met het besluit van staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) om de voorgenomen proef met een verwerkingsfabriek voor slib in de Terneuzense polder op te schorten komt de economische onderbouwing van het huidige ontwerp-bestemmingsplan voor de polder te vervallen.
lees verder...
 28 maart 2003
Bezwaar kan baggerstort niet stoppen
AMERSFOORT - Bezwaren van de actiegroep Geen Uitbreiding Stort (GUS) tegen de komst van een baggerdepot bij de wijk Vathorst zijn gisteren door de Raad van State van tafel geveegd.
lees verder...
 27 maart 2003
Burgers blijven weg
AMERSFOORT - De grote zaal van congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort bleef grotendeels leeg. De door de gemeente Amersfoort geplande inspraakavond over baggeropslag en een houtmassacentrale tussen Zevenhuizen en Vathorst trok louter vertegenwoordigers van belangengroeperingen.
lees verder...
 22 maart 2003
Stichting strijdt door tegen slib
DRUTEN - De Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal blijft vechten tegen Delgromij. Dat bedrijf gaat binnenkort baggerspecie storten in de Kaliwaal. Volgens de stichting wordt de plas nu illegaal uitgebaggerd.
lees verder...
 21 maart 2003
GUS vreest aanleg
AMERSFOORT - De actiegroep Geen Uitbreiding Stort (GUS) is bang dat de geplande baggerstort bij de Amersfoortse wijk Vathorst veel groter wordt dan nu bekend is.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink