waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 9 juli 2002
Vervuild slib mag naar Drempt
DREMPT - Het Waterschap Rijn en IJssel mag vervuild baggerspecie in de voormalige zandwinplaats in Voor-Drempt gaan storten. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft daarvoor de vergunning verleend. Door de vergunning mag het Waterschap Rijn en IJssel de komende tien jaar zo'n zevenhonderdduizend kubieke meter verontreinigd baggerspecie uit de Oude IJssel en elders in het voormalige zandwingebied lozen.
lees verder...
 9 juli 2002
Zes miljoen kuub verontreinigd slib uit Ketelmeer
DRONTEN (ANP) - De sanering van het oostelijk deel van het Ketelmeer heeft 6,2 miljoen kuub zwaar verontreinigd slib opgeleverd. Dat heeft Rijkswaterstaat maandag meegedeeld. Het slib is gestort in een speciaal depot op IJsseloog, een daarvoor aangelegd eiland in het Ketelmeer. De bodem van het Ketelmeer is ernstig vervuild met giftig slib dat jarenlang via de Rijn en de IJssel is aangevoerd.
lees verder...
 6 juli 2002
Overheden wachten met smart op grote baggerstortlocatie
INGEN - De behoefte aan grote baggerstortlocaties in Gelderland is groot. De aan te leggen specieput in Ingen kan een oplossing zijn in de stagnatie die de laatste jaren is opgetreden. Veel baggerwerken liggen nog op de plank tot een goede stortlocatie voorhanden is.
lees verder...
 2 juli 2002
Raad van State laatste strohalm voor werkgroep Derde Merwedehaven
SLIEDRECHT - We zitten al heel diep in de modder. Het moet nu over zijn.'' L. van Andel van de werkgroep Derde Merwedehaven in Sliedrecht lijkt nog één keer de rug te rechten in de strijd tegen de gelijknamige stortplaats aan Dordtse kant van de rivier de Merwede.
lees verder...
 26 juni 2002
Amersfoort: liever huizen dan slibstort
AMERSFOORT - Huizen bouwen op de plek waar de provincie Utrecht liever een baggerberging ziet. De gemeente Amersfoort gaat echt proberen het voor elkaar te krijgen, besloot een meerderheid van de gemeenteraad gisteravond aan het slot van een chaotische vergadering.
lees verder...
 26 juni 2002
Vijf andere plekken voor bagger
AMERSFOORT - Drie miljoen kubieke meter bagger moet worden verwerkt door afvalbedrijf Smink, vindt de provincie Utrecht. Een derde deel is zand dat uit het slib wordt gezeefd, de resterende twee miljoen komt in een grote betonnen bak terecht die ooit wordt afgedekt met een laag aarde. De gemeente Amersfoort wil de afspraken schrappen die in 1998 hierover zijn gemaakt.
lees verder...
 19 juni 2002
Bagger wordt Amersfoort nog heter onder de voeten
AMERSFOORT - De keus tussen een baggerberging of woningbouw achter de vuilstort van Smink ligt politiek Amersfoort steeds zwaarder op de maag.
lees verder...
 5 juni 2002
Raad Druten unaniem voor slibstort Kaliwaal
DRUTEN - De raadsleden van Druten hadden afgelopen week nog heel veel woorden nodig om een 'ja' tegen slibstort in de Kaliwaal te verpakken in onmacht en berusting.
lees verder...
 1 juni 2002
Mistgordijnen boven de Koegorspolder
Hoeveel kolossale windmolens komen er te staan in de Koegorspolder oostelijk van Sluiskil? 22 of 26? Nog één meer of één minder? Hoe hoog steken straks de kaden van het slibdepot boven het polderland uit? Twaalf, zeven of 5,5 meter? Hoe groot zal die blubberbak van Rijkswaterstaat worden? Dertig, veertig of negentig hectare? Komt die mestfabriek van de Oostburgse handelaar Kunst er wel of niet? En zo ja, wat gaat Kunst in de polder allemaal doen? Vragen, veel vragen.
lees verder...
 31 mei 2002
Politiek blijft tegen baggerstort
AMERSFOORT - Politieke partijen in de gemeenteraad van Amersfoort zien geen reden om te zwichten voor dreigementen van de provincie Utrecht. De gemeente moet alle middelen inzetten om onder de aanleg van een baggerbergplaats bij afvalbedrijf Smink uit te komen, vindt de meerderheid van de fracties.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink