waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact





2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 21 september 2006
Rodekool geteeld op terp van verontreinigd slib geschikt voor consumptie
DOORNENBURG - De rodekool en spitskool die wordt geteeld op een terp waarin verontreinigde baggerspecie zit verwerkt is geschikt voor consumptie, aldus Jaco van Rijsbergen van Royal Haskoning.
lees verder...
 19 september 2006
Provincie besluit dat er slib gestort mag worden
MAURIK - Als het aan de provincie ligt, mag er vervuild slib gestort worden in de Ingensche Waarden. Gedeputeerde Staten hebben een milieuvergunning verstrekt
lees verder...
 5 september 2006
Eerst het bezwaar, dan pas de bagger
OMMOORD - De uitbreiding van het baggerdepot aan de President Rooseveltweg in Ommoord is een stapje dichterbij gekomen. Het Rotterdamse college van b en w bereidt een bestemmingsplan voor dat de opslag van nog meer bagger mogelijk maakt. Het al bestaande baggerdepot wordt volgens plan uitgebreid met 27.385 vierkante meter. De bagger wordt opgevangen in twaalf bassins, die worden omgeven door dijkjes van 1,25 meter hoog.
lees verder...
 15 augustus 2006
Rechter: Geen bagger in de Koele Kreken
ALKMAAR - De kwestie-Koele Kreken is terug bij af. De bestuursrechter heeft bepaald dat de gemeente het bezwaar van omwonenden tegen een baggerdepot ten noorden van de Alkmaarse wijk Daalmeer ten onrechte naast zich heeft neergelegd.
lees verder...
 24 juli 2006
Breudijk krijgt baggerdepot
HARMELEN - Er komt een tijdelijk baggerdepot aan de Breudijk. De opslagruimte wordt gebruikt voor de opslag van bagger uit de hoofdwaterwegen in de Harmelerwaard. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een opslagvergunning aangevraagd voor maximaal vijf jaar.
lees verder...
 16 juli 2006
Baggerdepot leidt tot onrust
HOUTEN Je zult maar een buurman hebben die het geen probleem vindt dat er op zijn weiland tienduizend kubieke meter bagger wordt gestort.
lees verder...
 15 juni 2006
Baggeren voor bagger in het Hollandsch Diep
HOLLANDSCH DIEP - Veel is er nog niet te zien aan de oppervlakte van het Hollandsch Diep. Maar onder water gebeurt des te meer. Baggerschepen zijn continu in de weer vele tienduizenden tonnen bagger van de bodem te halen om ruimte te maken voor een ander soort bagger, maar dan van de vervuilde soort
lees verder...
 15 juni 2006
GS schuwt druk op Buren voor stort niet
ARNHEM/INGEN - Gedeputeerde Staten van Gelderland zullen desnoods gebruik maken van zware juridische middelen ten behoeve van slibstort in de Ingensche Waarden.
lees verder...
 14 juni 2006
Waterschap Brabantse Delta haalt baggerdepot weg
Waterschap Brabantse Delta is gestart met het opruimen van het baggerdepot aan de Zeedijk in Hooge Zwaluwe. Dit depot was nodig voor de tijdelijke opslag van modder afkomstig uit de Zwaluwse haven. De plaats waarop het depot ligt wordt weer weiland. De opruimwerken duren tot begin juli 2006.
lees verder...
 14 juni 2006
Waterschap Brabantse Delta haalt baggerdepot weg
Waterschap Brabantse Delta is gestart met het opruimen van het baggerdepot aan de Zeedijk in Hooge Zwaluwe. Dit depot was nodig voor de tijdelijke opslag van modder afkomstig uit de Zwaluwse haven. De plaats waarop het depot ligt wordt weer weiland. De opruimwerken duren tot begin juli 2006.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....



realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink