waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 4 december 2001
Delgromij voert salamitactiek
DEN HAAG - De gemeente Druten probeert zich aan de laatste strohalmen vast te grijpen om de berging van vervuild baggerslib door ontgronder Delgromij in de Kaliwaal te voorkomen.
lees verder...
 28 november 2001
Groen gordijn moet industrie Koegors aan zicht onttrekken
TERNEUZEN - Een 'groen gordijn' van een meter of dertig breed moet over enige jaren de bedrijvigheid in de Koegorspolder onttrekken aan het oog van de bewoners van Schapenbout, Spui en Axel.
lees verder...
 28 november 2001
Hontenisse beboet voor in voorraad houden bagger
KLOOSTERZANDE - De gemeente Hontenisse betaalt vijfduizend gulden boete voor het 'in werking hebben van een slibdepot zonder een benodigde milieuvergunning'.
lees verder...
 21 november 2001
Depotdijken Koegors worden minder hoog
TERNEUZEN - Rijkswaterstaat is niet van plan om bij de aanleg van het slibdepot in de Koegorspolder voor de meest milieuvriendelijke variant te kiezen.
lees verder...
 21 november 2001
Zwaar vervuild slib in Koegors
TERNEUZEN - Rijkswaterstaat wil de eerste tien jaar in De Koegorspolder bij Terneuzen alleen flink tot zwaar vervuild slib verwerken en opslaan. Een kwart van dat verontreinigde slib komt van buiten de provincie.
lees verder...
 19 november 2001
Duiven krijgt mogelijk regionaal slibdepot
DUIVEN - Duiven krijgt waarschijnlijk een regionaal slibdepot voor het ontwateren van licht tot matig verontreinigde baggerspecie. De Grondbank Midden Nederland (GMG) heeft de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan de oprichting ervan, voor een periode van vijf jaar.
lees verder...
 7 november 2001
Provincie kiest definitief voor Zevenhuizen als locatie voor baggerberging
Gedeputeerde staten hebben in het herziene baggerbergingsplan de polder Zevenhuizen bij Amersfoort opnieuw aangewezen als locatie voor een baggerberging. Daarmee bevestigen ze het ontwerp-besluit van 5 juni jongstleden om voor Zevenhuizen te kiezen. Ze baseren hun keuze voor Zevenhuizen op de uitkomsten van een aanvullend onderzoek naar de milieueffecten van een grootschalige baggerstort.
lees verder...
 10 oktober 2001
Tijdelijk depot in IJsseluiterwaarden nabij Fortmond
DEN NUL - Het Project IJsseluiterwaarden is bijzonder, omdat er rekening gehouden moet worden met bewoners en omdat bewoning blijft bestaan in het nieuwe natuurgebied. Het plan rust op vier belangrijke poten, die alles met elkaar te maken hebben.
lees verder...
 28 september 2001
Slibdepot krijgt voorbeeldfunctie
TERNEUZEN - Het slibdepot van Rijkswaterstaat in de Koegorspolder bij Sluiskil, dat in 2004 gereed moet zijn, zal het predikaat 'landelijk voorbeeldproject' krijgen. Rijkswaterstaat wil in de Koegorspolder op grote schaal moderne reinigingstechnieken voor slib inzetten, waardoor er grote hoeveelheden zand en grind voor hergebruik beschikbaar kunnen komen. Daarnaast zal de te storten hoeveelheid reststoffen veel kleiner uitvallen dan eerst was geraamd, wat tot gevolg zal hebben dat het depot in de polder beduidend kleiner zal uitvallen dan de 65 hectare waarvan tot nu toe werd uitgegaan.
lees verder...
 13 september 2001
Bedrijventerrein van de baan (Baggerdepot Oostvlietpolder)
De gemeente loopt honderdduizenden guldens mis aan OZB-opbrengsten, de projectorganisatie Baggerdepot Zuid-Holland (BZH) dreigt met een miljoenenclaim bij de provincie. Voorlopige winnaar is het Comité Vrienden Oostvlietpolder die de allerlaatste agrarische veenpolder behouden ziet.
De Oostvlietpolder is een veenweidegebied ten zuiden van Leiden. De gemeente wil hier een bedrijventerrein aanleggen van veertig hectare. Het BZH wil tevens een baggerdepot inrichten.
Aanvankelijk wilde Leiden de slibstort niet binnen de gemeentegrenzen, maar stelde bij de provincie een compromis voor. In ruil voor de toezegging dat er ook bedrijven in de polder mochten komen, stemde de gemeente toe in de aanleg van een baggerdepot.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink