waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 12 september 2001
Veenendaal gaat vijvers uitbaggeren
VEENENDAAL - Bijna alle vijvers in Veenendaal worden met ingang van volgend jaar schoongemaakt. Het baggeren begint in Veenendaal-west. De schoonmaakactie vloeit voort uit klachten van omwonenden.
lees verder...
 22 augustus 2001
Overeenkomst inzamelen baggerslib
Waterschap Zeeuwse Eilanden, waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Rijkswaterstaat en Zeeland Seaports ondertekenden donderdagmiddag 22 augustus jl. een samenwerkingsovereenkomst voor het aanbod van baggerslib in het aan te leggen depot in de Terneuzense Koegorspolder.
lees verder...
 2 augustus 2001
Vuil bagger bedreigt in Utrecht natuur
UTRECHT/AMERSFOORT Ė Het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden moet veel meer vervuild bagger uit sloten en kanalen halen dan eerst was aangenomen. Alleen dan kan de organisatie de afvoer van regenwater in de provincie Utrecht en het in leven houden van vissen en waterplanten garanderen.
lees verder...
 30 juli 2001
Nieuwe regels voor stortplaatsen van baggerspecie
Op 16 juli is een nieuwe regeling in werking getreden voor het storten van baggerspecie op stortplaatsen op land. Het gaat om de omplementatie van de Europese Richtlijn Storten die op 26 april 1999 is vastgesteld.
lees verder...
 24 juli 2001
Maassluis zal de Burgemeesterswijk moeten saneren
Maassluis _ Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor de herontwikkeling van de Maassluise Burgemeesterswijk, is het meer dan waarschijnlijk dat in veel gevallen de bodem moet worden gesaneerd. Dit kan worden opgemaakt uit de definitieve beschikking die de provincie Zuid-Holland heeft gepubliceerd.
lees verder...
 11 juli 2001
Stad stelt eisen aan baggerberg
Amersfoort - De acht meter hoge baggerberging die achter de vuilstort van Smink moet komen, mag niet stinken en moet uiterlijk in het jaar 2010 zijn afgedekt. Onder die voorwaarden kan de gemeente Amersfoort instemmen met het plan van de provincie Utrecht en het bedrijf Smink om het baggerdepot aan te leggen.
lees verder...
 10 juli 2001
Omwonenden boos om slibstort
SAS VAN GENT - Inwoners van Sas van Gent zijn uiterst verbolgen over het storten van een grote hoeveelheid slib in de bossen nabij het openluchtzwembad op het kanaaleiland. De modderige massa is gisteren in opdracht van de gemeente op een begaanbaar pad neergelegd en afkomstig uit de vijver in de wijk Sint Albert, die momenteel wordt schoongemaakt.
lees verder...
 21 juni 2001
Verontreinigde bagger mag Kaliwaal in
DEN HAAG (ANP) - In de Kaliwaal, een zandwinput bij Druten in Gelderland, mag verontreinigd baggerslib worden gestort. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist.
De uitspraak betekent verlies voor de gemeente Druten en diverse bewonersorganisaties. Zij hebben jarenlang gestreden tegen de baggerstort in de waterplas. Ze zijn bang dat milieu, natuur en landschap door de opslag van verontreinigde baggerspecie worden aangetast.
lees verder...
 15 juni 2001
Buurt Koegors belooft felle strijd
Sluiskil Ė De gemeente Terneuzen wacht een kleine oorlog rond de Koegorspolder. De bewoners van de GraafJansdijk, het buurt schap Schapenbout en een deel van de Sluiskillenaren zijn van plan zich met hand en tand te verzetten tegen de bouw van een windmolenpark in de polder, een enorm slibdepot en de mestfabriek van de Oostburgse ondernemer R. Kunst.
lees verder...
 10 juni 2001
Plannen voor baggerstort bij Suw‚ld
Inwoners van Suw‚ld en omgeving zijn geschrokken van de plannen voor een baggerstortplaats in de buurt. De gemeente Leeuwarden wil een baggerstortplaats aanleggen bij Suw‚ld, in buurgemeente Tytsjerkstradiel. In het depot moet het vervuilde bagger worden opgeslagen uit de stadsgrachten van Leeuwarden.
Naast de plek bij Suw‚ld, vlak langs de W‚ldwei (N31), zijn nog drie andere locaties onderzocht. De gemeente Leeuwarder heeft echter in voorkeur voor Suw‚ld.

De gemeente Tytsjerkstradiel wil nog onderzoeken of er genoeg aanbod van bagger zal zijn om de stortplaats rendabel te maken.
(bron: www.friesewaterschappen.nl)
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink