waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 6 juni 2001
Baggerberging komt er
AMERSFOORT - De plannen voor een grote baggerberging bij het afvalbedrijf Smink langs de A1 in Amersfoort mogen doorgaan. De gemeente Amersfoort zal niet langer tegenstribbelen.
lees verder...
 6 juni 2001
Slotdebat van Comité Bestrijd de 10 Plagen
ROOSENDAAL - Het Comité Bestrijd de 10 Plagen houdt maandag 18 juni een afsluitend debat over de tien plagen die West-Brabant volgens het comité teisteren.
lees verder...
 30 mei 2001
Reactie op nota: 'Hou geen rekening met Moerdijk II
MOERDIJK - 'Het maatschappelijk en politiek draagvlak om tot de ontwikkeling van een bedrijventerrein en glastuinbouw in de Moerdijkse Hoek te komen is zodanig afgenomen dat een dergelijke ontwikkeling nu niet voor de hand ligt'.
lees verder...
 23 maart 2001
Pleidooi voor open baggerdepot in Noord-Holland
HAARLEM (ANP) - In het gebied rond het Noordzeekanaal moet een open put worden aangelegd voor de opslag van baggerspecie. Dat stelt het Platform Baggerspecie Noord-Holland woensdag in een advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Noord-Holland. Het dichtslibben van vaarwegen, onder meer door achterstallig onderhoud, vormt al jaren een probleem in de Noord-Hollandse wateren. Uit het advies van het platform blijkt dat binnen twintig jaar het achterstallig onderhoud aan waterbodems kan worden weggewerkt. Hierdoor ontstaat naar verwachting ongeveer 31 miljoen kubieke meter baggerspecie. Een deel daarvan kan volgens het platform worden verspreid of verwerkt.
De bagger die dan nog overblijft, zou in open putten moeten worden opgevangen. Volgens het platform is de bestaande opslag in Noord-Holland niet genoeg. Daarom zou er een tweede open depot bij moeten komen in het Noordzeekanaalgebied. GS van Noord-Holland lieten woensdag direct weten de adviezen van het Platform Baggerspecie te onderschrijven. In het Platform zitten behalve vertegenwoordigers van de provincie en Rijkswaterstaat, ook afgevaardigden van Noord-Hollandse gemeenten en waterschappen, baggerverwerkers en natuur- en milieuorganisaties.
Het platform werd vorig jaar opgericht door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het staat onder leiding van de ex-commissaris van de koningin in Zuid-Holland Leemhuis-Stout. (bron: ANP)
 8 maart 2001
Zeeland maakt bezwaar tegen vergunning baggerstort Westerschelde
MIDDELBURG (ANP) - Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland willen niet dat Rijkswaterstaat een vergunning voor onbepaalde tijd verleent voor het terugstorten van bagger in de Westerschelde. Ze willen dat de vergunning aan de Vlaamse Gemeenschap slechts voor een aantal jaren geldt.
De provinciebestuurders wijzen Rijkswaterstaat op de verwachte aanscherping van de regels rond de stort van verontreinigde bagger. Bij een vergunning voor onbepaalde tijd kan de Vlaamse Gemeenschap in dat geval een beroep doen op verkregen rechten of compensatie claimen, stellen ze. De visserijsector en milieuorganisaties maakten eerder op dezelfde gronden bezwaar tegen de verlening de vergunning.
Gedeputeerde Staten van Zeeland willen verder dat Rijkswaterstaat in de nieuwe vergunning aangeeft hoeveel bagger per jaar uit de Westerschelde moet worden gehaald. In de bestaande vergunning zijn wel eisen voor de jaarlijkse hoeveelheid aangegeven.
In het ontwerp voor de nieuwe vergunning staat alleen dat in acht jaar in totaal 1,5 miljoen kubieke meter bagger moet worden weggehaald. GS vermoeden dat dat te maken heeft met het ontbreken van voldoende bergingscapaciteit voor vervuilde baggerspecie in de nabijheid van Antwerpen. Wanneer de vervuilde specie langer in de Westerschelde blijft liggen, kan die zich volgens GS verspreiden naar nog schone gebieden in de rivierloop. (bron: ANP)
 24 februari 2001
Rijkswaterstaat onderzoekt PPS constructie
De komende 25 jaar moet er in Zeeland 6,8 miljoen m3 vervuilde baggerspecie worden gestort. Rijkswaterstaat wil daarvoor in twee fasen het depot Koegorspolder bij Terneuzen bouwen. Staatssecretaris De Vries heeft echter onlangs besloten de tweede fase van het depot te schrappen en daarvoor in de plaats de locatie in te richten voor proefinstallaties met verschillende verwerkingstechnieken.
lees verder...
 20 februari 2001
Afspraak slibproject Koegors bekrachtigd
ELLEWOUTSDIJK – Staatssecretaris M. De Vries van Verkeer en Waterstaat en burgemeester R. Barbé van Terneuzen hebben maandag de afspraken tussen rijk en gemeente over het baggerslibdepot in de Koegorspolder onder Terneuzen bekrachtigd.
lees verder...
 20 februari 2001
Baggerdepot wordt voorbeeldproject
Een baggerdepot in de Koegorspolder bij Terneuzen zal fungeren als landelijk voorbeeldproject. Het bedrijfsleven neemt ontwerp, bouw en exploitatie op zich, het rijk betaalt 150 miljoen gulden. Het depot krijgt een capaciteit van zeven miljoen kubieke meter. (bron: Algemeen Dagblad)
 20 februari 2001
Opslaan slib voorlopig het best
TERNEUZEN – Een landelijk onderzoek van Rijkswaterstaat naar hergebruik van verontreinigde baggerspecie heeft geen invloed op de plannen voor een mammoet-slibdepot in de Koegorspolder bij Sluiskil. Waterstaat Zeeland gaat ervan uit dat het nog jaren duurt voor verwerking van specie tot " nuttig toepasbare producten" financieel aantrekkelijker is dan berging in grote depots.
lees verder...
 20 februari 2001
Plan voor slibdepot krijgt er van langs in Zeeland-debat
TERNEUZEN – het plan om in de Koegorspolder een gigantisch slibdepot te vestigen, is een historische vergissing. Het gaat niet aan in het hart van Zeeuws Vlaanderen en aan de toegangsroutes naar Terneuzen een gebied van bijna honderd hectare volt te plempen met meer dan vijf miljoen kubieke meter zwaar vervuild haven- en rivierslib. In de Kanaalzone gaat her er om goede voorwaarden te scheppen voor een goed woonwerk- en leefklimaat.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink