waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 29 januari 2001
Terneuzen krijgt geen vetorecht voor aanvoer baggerspecie naar Koegorspolder
TERNEUZEN - Een dag voordat de gemeenteraad definitief beslist over de aanleg van een slibdepot in de Koegorspolder, zal Terneuzen toch moeten slikken dat het depot ook wordt opengesteld voor baggerspecie niet afkomstig uit Zeeland. Rijkswaterstaat (RWS) Zeeland en staatssecretaris De Vries accepteren op het laatste moment niet dat de Terneuzense gemeenteraad daarover een veto-recht krijgt.
lees verder...
 24 januari 2001
Overeenkomst slibdepot op komst
TERNEUZEN – Gedeputeerde A. Poppelaars (milieu) is door de provincie Zeeland gemachtigd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Zeeuwse waterschappen en het havenschap Zeeland Seaports een intentieovereenkomst te sluiten over het slibdepot en de slibverwerkingsinrichting die in de Terneuzense Koegorspolder worden gebouwd.
lees verder...
 19 januari 2001
Putten voor Loosdrechtse Plassen
LOOSDRECHT - In de Loosdrechtse Plassen komen 15 meter diepe putten die het water van de plassen weer helder moeten maken. Ook gaan de putten de aanwas van slib en bagger tegen. Dat heeft een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vrijdag meegedeeld.
lees verder...
 24 november 2000
Provincie zoekt (landbouw)percelen voor opslag bagger
Het wordt voor de provincie Fryslân steeds moeilijker om geschikte opslagplaatsen te vinden voor de berging van vrijkomend baggerspecie. Daarom plaatst de provincie zaterdag 25 november een advertentie in het Landbouwblad waarin zij (landbouw)percelen te koop vraagt voor de opslag van bagger.

Veel van de waterwegen in Fryslân worden gebruikt door de beroeps- en recreatievaart. Om de vaarwegen ook in de toekomst bevaarbaar te houden moet er regelmatig worden gebaggerd. Omdat er te weinig depotruimte is gaat de provincie nu op zoek naar eigenaren die percelen grond ten behoeve van de opslag van baggerspecie willen verkopen. De percelen zouden minimaal twintig hectaren groot moeten zijn.
lees verder...
 8 april 1998
Slibdepot Beatrixkade wordt opgeruimd
Volgende week wordt onder directie van de dienst Openbare Werken gestart met het opruimen van het slibdepot aan de Sliffertsestraat. Het gaat daarbij om ongeveer 9700 kubieke meter matig tot sterk met zware metalen verontreinigd slib. Voor het afvoeren van het slib naar een reinigingsbedrijf in Weert staan 20 werkbare dagen. In verband met deze werkzaamheden is de Beatrixkade van 10 april tot en met 11 mei a.s. afgesloten voor alle verkeer. De aanliggende bedrijven zijn inmiddels van deze werkzaamheden op de hoogte gesteld. (Bron: gemeente Eindhoven)
lees verder...
 0 0000
Een ordinaire bezuiniging
TERNEUZEN - Het besluit van staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat om de landelijke proef met de verwerking van vervuilde baggerspecie in de Koegorspolder bij Terneuzen op te schorten is volgens gedeputeerde A. Poppelaars (milieu) 'niet meer dan een ordinaire bezuinigingsmaatregel'.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink