waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 1 februari 2006
Moerdijker ligt niet wakker van baggerdepot
MOERDIJK - Afgaande op het aantal belangstellenden dat gisteravond op een inloopavond over de aanleg van het baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep afkwam, leeft dit project niet erg onder de bevolking van Moerdijk en omgeving.
lees verder...
 14 januari 2006
Nieuwe vergunning stort Ingensche Waarden
INGEN - De Ingensche Waarden bv is bereid een nieuwe vergunning aan te vragen voor lichter vervuild slib, mits de gemeente iets terugdoet: uitbreiding van de plas.
lees verder...
 1 november 2005
Gifslib snel gedumpt in Kaliwaal
DREUMEL/BOVEN-LEEUWEN - Het omstreden gifslibdepot in de Dreumelse uiterwaarden wordt zo spoedig mogelijk opgedoekt. De bagger moet voor medio 2008 worden gedumpt in de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen.
lees verder...
 13 oktober 2005
Storten baggerspecie: 32 Vlaamse gemeenten opnieuw in het vizier
Vlaams milieuminister Kris Peeters bevestigde vorige in de commissie leefmilieu van het Vlaams parlement dat hij de locatiestudie voor mogelijke stortplaatsen van bagger- en ruimingsspecie heeft stopgezet.
lees verder...
 7 oktober 2005
Baggerdepot ver onder begroting
De combinatie Boskalis/Van Oord komt bovendrijven uit een groep van oorspronkelijk achttien gegadigden voor de aanleg van het baggerdepot in het Hollands Diep.
lees verder...
 5 oktober 2005
Baggerdepot aan de rand van Lagendijk
SCHAGEN - Er komt een opslagplaats voor bagger uit de gemeente Schagen. Dit baggerdepot moet worden aangelegd aan de rand van het uit te breiden bedrijventerrein Lagendijk.
lees verder...
 3 oktober 2005
Zwaar vervuild slib mag niet in depot
THOLEN – In het nieuwe baggerdepot aan de Vrouwendijk in Tholen mag alleen schone of zeer licht verontreinigd bagger worden opgeslagen. Dat heeft de Raad van State in een uitspraak bepaald.
lees verder...
 3 september 2005
IJsseloog op slot voor Olst
KAMPEN/FLEVOLAND - De naam zegt het al. In slibdepot IJsseloog, in het Ketelmeer, mag alleen slíb worden gedumpt. De aanvraag vanuit het Overijsselse Olst om ‘baggerspecie’ van een zwaar vervuild asfaltterrein in het IJsseloog te mogen storten, wekte dan ook grote verbazing bij provincie Flevoland en Rijkswaterstaat.
lees verder...
 2 september 2005
Thools baggerdepot ligt onder vuur
DEN HAAG/THOLEN – Als het aan omwonende J. Priem ligt haalt de Raad van State een dikke streep door de milieuvergunning voor een nieuw baggerdepot aan de Vrouwendijk in Tholen. Priem, die op honderdvijftig meter van het depot aan de Vrouwendijk woont, heeft grote bezwaren tegen de baggeropslag. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft het depot nodig om de komende jaren ruim 13.000 kubieke meter schone en licht verontreinigde bagger uit de Thoolse sloten te bergen.
lees verder...
 25 augustus 2005
Enorme ‘geheime’ afkoopsom ter voorkoming baggerstort Vathorst
AMERSFOORT - Om te voorkomen dat vuilverwerkingsbedrijf Smink een groot baggerstort aanlegt naast de wijk Vathorst, is de gemeente Amersfoort bereid een enorm bedrag neer te tellen. Volgens berekeningen van raadslid Smit (Jouw Amersfoort) bedraagt deze vooralsnog ‘geheime’ afkoopsom tussen de 14 tot 19 miljoen euro.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink