waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 18 augustus 2005
Slechten baggerdepot op landgoed Amelisweerd
Op dinsdag 16 augustus is de gemeente Utrecht gestart met het slechten (leeghalen) van het baggerdepot op hooiland de Beurs op landgoed Amelisweerd. De werkzaamheden zullen circa drie weken duren. Bewoners en betrokkenen zijn al van de werkzaamheden op de hoogte gesteld.
lees verder...
 6 augustus 2005
Statenfractie vreest onrust over baggerslib
INGEN - De PvdA in Provinciale Staten van Gelderland slaat alarm over baggerslib. De partij vreest dat overal in het rivierengebied onrust ontstaat als zandputten volgestort worden met vervuilde grond."De Statenleden weten veel te weinig." Het kabinet wil zestien depots langs de rivieren in Gelderland met bagger volstorten. U verwacht nu grote onrust. Is baggerslib een tikkende tijdbom?
lees verder...
 5 augustus 2005
Ingensche Waarden nogmaals afgewezen
INGEN/MAURIK - De Ingensche Waarden B.V., de onderneming die de zandwinplas boven Ingen verder wil uitdiepen en er vervolgens een baggerstortlocatie van wil maken, heeft nogmaals van de gemeente Buren te horen gekregen dat die niet vrijwillig zal meewerken aan het baggerspeciedepot.
lees verder...
 2 augustus 2005
Bouw van slibverwerker in Zelzate
TERNEUZEN - De Vlaamse regering gaat akkoord met de bouw van een slibverwerkingsinstallatie aan het Kanaal Gent- Terneuzen bij Zelzate. Binnen nu en enkele maanden wordt daarvoor, naar verwacht, een milieuvergunning verstrekt.
lees verder...
 1 augustus 2005
Protest tegen slibstort breidt uit
AMERONGEN/LIENDEN - De 75 - jarige Amerongse Hellema is een handtekeningenactie begonnen tegen plannen van rijkswaterstaat om slib te storten in de Marspolder. De bewuste polder ligt bij Lienden, pal tegenover Rhenen. De rijksdienst wil het slib storten in een veertig hectare grote plas, die in de laatste decennia van de vorige eeuw is ontstaan door zandwinning.
lees verder...
 28 juli 2005
Geen slibdepot in Koegorspolder
TERNEUZEN - Een slibdepot in de Terneuzense Koegorspolder is definitief van de baan. Het dagelijks gemeentebestuur bereikte deze week overeenstemming met staatssecretaris M. Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) over een financiële compensatie.
lees verder...
 28 juli 2005
Slibdepot is altijd lastig dossier geweest
Na een dikke zeventien jaar is het doek gevallen voor het slibdepot in de Terneuzense Koegorspolder. Het duimdikke dossier bezorgde slapeloze nachten aan achtereenvolgens de wethouders Johan van Rooijen, Krijn van der Hoofd en Adhemar van Waes. Deze laatste is blij dat door de financiële overeenkomst met het Rijk dit dossier eindelijk op slot gaat.
lees verder...
 28 juli 2005
Waarheen met slib in Zeeland?
TERNEUZEN Zeeland weet eind dit jaar waar het heen kan met verontreinigd slib. De Zeeuwse stuurgroep baggerspecie presenteert dan mogelijke oplossingen.
lees verder...
 20 juli 2005
Stichting Reinwater en andere milieuorganisaties over de noodzaak van specieberging
Verkeer en Waterstaat verkent de optie om baggerspecie te storten in oude zandwinputten, maar ondervindt de weerstand bij omwonenden. Wat vinden milieu- en natuurorganisaties van het plan? Op 5 april 2005 voerden zij hierover discussie met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Reinwater en andere milieuorganisaties zien de noodzaak van specieberging en vinden het storten van bagger in diepe putten onder voorwaarden acceptabel.
lees verder...
 11 juli 2005
Friesland kiest voor eigen bagger
LEEUWARDEN Friesland wil geen bagger meer uit andere delen van Nederland binnenhalen. Door de vele baggerwerkzaamheden in Friesland heeft de provincie meer dan genoeg eigen slijk.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink