waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 11 juli 2005
Rotterdam gaat havenslib schoonmaken en weer gebruiken
ROTTERDAM - De opslagruimte voor verontreinigde baggerspecie uit de Rotterdamse haven, de Slufter, krijgt een permanent karakter. De Slufter werd in 1987 aangelegd. De verwachting was toen dat jaarlijks 10 miljoen kuub vervuilde slib zou worden gestort en dat het depot in 2003 volledig vol zou zijn. Inmiddels kan het vervuilde slib echter zo goed worden ‘schoongemaakt’ dat nog maar 2 miljoen kuub per jaar wordt gedeponeerd.
lees verder...
 21 juni 2005
EC verleent Rijk uitstel voor reactie aanbesteding Vathorst
Amersfoort - Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet binnen vier weken aan de Europese Commissie verklaren, waarom een aantal werken op Vinex-locatie Vathorst niet Europees is aanbesteed. Het is het tweede en laatste uitstel dat de Nederlandse Staat krijgt. Aanvankelijk had de EC de verklaring vandaag al binnen willen hebben.
lees verder...
 21 mei 2005
Baggerstort zou ook nog kunnen bij Redichem
INGEN - De Tweede Kamer buigt zich de komende tijd over maatregelen die genomen moeten worden om het water te bergen in de rivieren. In zes delen lopen we de Waal en de Neder - Rijn/Lek af en brengen in kaart over welke opties gesproken wordt. Vandaag de laatste aflevering.
lees verder...
 2 mei 2005
Baggerspecie(depot) belast?
Per 1 januari 2005 wordt geen afvalstoffenbelasting meer geheven over baggerspecie. Helaas betekent dit niet voor exploitanten van baggerspeciedepots dat zij zich geen zorgen (meer) hoeven te maken over de afvalstoffenbelasting. De Belastingdienst duikt namelijk in de bagger. Naheffingen afvalstoffenbelasting hangen als zwaarden van Damocles boven de hoofden van exploitanten van baggerspeciedepots.  
lees verder...
 22 april 2005
Extra hobbel slibstort Ingen
INGEN - De kans dat er in de Ingensche Waarden de komende jaren slib wordt gestort is afgenomen. De Raad van State eist dat de eigenaar een nieuwe procedure start.
lees verder...
 20 april 2005
Slibdepot Bant is alleen voor ‘eigen’ bagger
BANT - De ‘verontruste Bantenaren’ - tegenstanders van een slibdepot bij Bant - en dijkgraaf Henk Tiesinga gaan met elkaar om de tafel. Dan moet duidelijk worden wie welke feiten aan zijn zijde heeft.
lees verder...
 15 april 2005
Woede over slibdepot verbaast Middelburg
MIDDELBURG - De Middelburgse wethouder A. van ’t Westeinde is niet gelukkig met de ophef die in Vlissingen is ontstaan over een Middelburgs slibdepot. Vlissingse politici reageerden woensdagavond verbolgen op het feit dat Middelburg vlakbij een toekomstige woonwijk een slibdepot heeft aangelegd.
lees verder...
 8 april 2005
Baggerdepots blijken geen chemische tijdbommen
Het doorgaan met de huidige normstelling voor baggerdepots is een heiloze weg. De normstelling is verouderd en maakt de knellende baggerproblematiek alleen maar lastiger. Dit schrijven de betrokkenen van het project 'Uitloging en verspreiding uit depots' (UVD) in een tussenevaluatie.
lees verder...
 7 april 2005
Baggerdepots blijken geen chemische tijdbommen
Het doorgaan met de huidige normstelling voor baggerdepots is een heiloze weg. De normstelling is verouderd en maakt de knellende baggerproblematiek alleen maar lastiger. Dit schrijven de betrokkenen van het project 'Uitloging en verspreiding uit depots' (UVD) in een tussenevaluatie.
lees verder...
 5 april 2005
Baggerspeciedepot Hollandsch Diep zit vol zekerheden
MOERDIJK - Bij de aanleg van het baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep worden veel zekerheden ingebouwd omdat de risico’s van het opslaan van vervuild slib nog altijd niet helemaal duidelijk zijn.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink