waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie depots
 3 februari 2005
Omstreden baggerdepot mogelijk dit jaar in gebruik
HOUTEN - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hoopt dit jaar te kunnen beginnen met de aanleg van een baggerdepot langs de Oud Wulfseweg in Houten. Het baggerdepot komt daar voor een periode van twee jaar.
lees verder...
 31 januari 2005
Culemborg krijgt tijdelijk slibdepot
CULEMBORG - De komende vijf jaar worden alle watergangen, met uitzondering van de grachten en de haven, in de bebouwde kom van Culemborg gebaggerd. Een groot deel van het slib wordt verzameld en ontwaterd in een tijdelijk slibdepot dat wordt aangelegd aan de Stokvisweg in Culemborg.
lees verder...
 14 januari 2005
'Aanleg stort Smink onaanvaardbaar'
AMERSFOORT - De Bewonersvereniging Vathorst heeft er bij provincie, gemeente en bij het bedrijf Smink op aangedrongen om af te zien van de aanleg van een grote baggerstort naast de woonwijk.
lees verder...
 14 januari 2005
Slibstort in Kaliwaal mag van de rechter
BOVEN - LEEUWEN/DEN HAAG - De Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal heeft weer bot gevangen bij de bestuursrechter. Deze week werden haar bezwaren tegen de door de provincie verleende goedkeuring aan slibstort in de Kaliwaal bij Boven - Leeuwen door de Raad van State afgewezen.
lees verder...
 14 januari 2005
Verwarring over baggerstort
Afvalverwerker Smink en gemeente/provincie doen tegenstrijdige uitspraken omtrent de geplande baggerstort bij Vathorst. ,,De vergunning is binnen, de baggerstort komt er,’’ zegt Smink. ,,De aanleg van een depot bij Vathorst is waarschijnlijk niet meer nodig,’’ zeggen gemeente en provincie.
lees verder...
 4 januari 2005
Waterschap wil depot voor baggerspecie en grond bij Kerkwerve
KERKWERVE - Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft bij de gemeente Schouwen-Duiveland vergunning aangevraagd voor de bouw van een centrale werkplaats en de aanleg van een gronddepot en een baggerspeciedepot.
lees verder...
 23 december 2004
Gesteggel over grootte baggerdepot
DEN HAAG/AMERSFOORT - De provincie Utrecht wil per se vasthouden aan de mogelijkheid om bij Zevenhuizen-Vathorst een baggerdepot van veertig of vijftig hectaren aan te leggen.
lees verder...
 21 december 2004
Depot Bant ‘springplank’ naar het zuiden
FLEVOLAND - Waterschap Zuiderzeeland kan zich geen missers veroorloven bij de aanleg van een slibdepot bij Bant. Want als in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland op termijn ook depots nodig zijn, moet ‘Bant’ de springplank zijn. Marius Vroom snoof diep de Groningse lucht op. Zomers landschappelijk genot. Niet gehinderd door zoiets als baggerlucht uit een slibdepot.
lees verder...
 15 december 2004
Slibdepot Noordoostpolder bij Bant
LELYSTAD/BANT - Het Waterschap Zuiderzeeland heeft 32 hectare langs de Polenweg bij Bant gekocht en trekt daarvoor bijna anderhalf miljoen euro uit. De grond, verworven op verzoek van de gemeente Noordoostpolder, is bestemd voor een groot baggerdepot.
lees verder...
 13 november 2004
Nieuw onderzoek slibdepot nodig
TERNEUZEN - De provincie Zeeland doet er goed aan om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor een Zeeuwse slibberging. In dat locatie-onderzoek zouden ook de mogelijkheden van berging van Zeeuws slib in België moeten worden meegenomen. Dit vindt de Terneuzense milieuwethouder P. Hamelink.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink