waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie kwaliteit
 2 oktober 2004
Bodems van wateren in Hardenberg vol bagger
HARDENBERG - De bodems van kanalen, vijvers en vaarten in Hardenberg liggen vol met bagger. Bijna eenderde van de baggerspecie is sterk verontreinigd, zo blijkt uit onderzoek. Het kost ruim zes miljoen om het te verwijderen.
lees verder...
 11 september 2004
Limburgse rivieren, kanalen en beken zijn nog verre van schoon
MAASTRICHT - Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet alle oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren) in de Europese Unie in 2015 'in goede toestand' zijn. Dat wil zeggen: schoon en biologisch levenskrachtig. In het stroomgebied van de Maas moet daarvoor nog heel wat werk verzet worden. Vrijwel geen beek, geen riviertje, geen kanaal in het stroomgebied van de Limburgse Maas voldoet, als het om vervuiling met schadelijke stoffen gaat, aan de normen. En in het merendeel van alle Limburgse wateren is de ecologische balans (het leefklimaat voor planten en dieren) in meer of mindere mate verstoord.
lees verder...
 28 augustus 2004
Binnengracht in Hasselt mogelijk ernstig vervuild
HASSELT - De Binnengracht aan de Kastanjelaan in Hasselt, tegenwoordig een doodlopende waterpartij, is mogelijk ernstig vervuild. ‘De verdenking bestaat dat het om een bovengemiddelde vervuiling gaat,‘ schetste wethouder Lucas Boshove tijdens een commissievergadering een somber scenario. Het college vroeg om 27.000 euro voor onderzoek naar de precieze ernst van de vervuiling en de kosten van toekomstige schoonmaak.
lees verder...
 5 augustus 2004
Stank aan Kaai in Bergen op Zoom is niet te harden
BERGEN OP ZOOM – Wie aan de Zuid- of Noordzijde Haven deze dagen een frisse neus denkt te halen, komt bedrogen uit. De gemeente heeft de haven leeggepompt en de stank en de aanblik van de haven is op zijn zachtstgezegd niet prettig. Bewoners hebben uit protest middenin de haven een bord gezet.
lees verder...
 15 juli 2004
DDT gevonden in grond bij visplas in Yde
De provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa's voeren aanvullend onderzoek uit naar een mogelijke verontreiniging in en nabij de voormalige stortplaats 'Bolhuisgat' in Yde. Op een paar plekken in het slib van de visvijver bij het 'Bolhuisgat' zijn sporen van het bestrijdingsmiddel DDT aangetroffen. In het oppervlaktewater van de visvijver en de nabijgelegen zwemvijver zijn geen verhoogde concentraties gemeten.
lees verder...
 14 juli 2004
Waterschap werkt steeds milieuvriendelijker
Het dagelijks bestuur van Zeeuwse Eilanden heeft op 7 juli 2004 de rapportage over het eigen gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2003 besproken. Uit de rapportage blijkt dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen door het waterschap in 2003 ten opzichte van 1999 met 91 % is verminderd. Daarmee is de doelstelling van een reductie van 75 % in 2003 met glans behaald. In 2005 moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen volledig tot het verleden behoren. De doelstellingen zijn beschreven in het Convenant Duurzaam Beheer dat in 2001 door het dagelijks bestuur is ondertekend. Zeven Zeeuwse gemeenten, de Zeeuwse waterschappen, de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Zeeland Seaports nemen deel in dit convenant.
lees verder...
 10 juli 2004
Zware regenval leidt tot tijdelijke vervuiling haven en kust Scheveningen
Op 9 juli 2004 is het water in de binnenhaven van Scheveningen en rond de mond van de Scheveningse haven korte tijd vervuild geweest. Dat blijkt uit metingen die Rijkswaterstaat en TNO-onderzoek onafhankelijk van elkaar hebben gedaan.
lees verder...
 8 juni 2004
Incident vijver Tarthorst door verstopping riolering
Vorige week werd de wijk Tarthorst in Wageningen geconfronteerd met stankoverlast. Het water in de vijver langs de Rooseveltweg zag zwart en stonk behoorlijk. Het waterschap verwachtte dat het stankprobleem na het baggeren vorig jaar zou zijn opgelost. Dit bleek niet het geval te zijn. Uit onderzoek bleek dat door verstopping van het hoofdriool in de Ooststeeg rioolwater in de vijver van Pomona is overgestort. Dit was een calamiteit. Er is geen verband met eerdere overlast door overstorten in de vijver aan de Kennedyweg.

lees verder...
 8 juni 2004
Oorzaak stankoverlast De Kronkels in Bunschoten door riooloverstort
Vorige week werd industrieterrein De Kronkels in Bunschoten geconfronteerd met stankoverlast. Het water in de watergangen op het industrieterrein zag zwart en stonk behoorlijk. Uit onderzoek bleek dat een riooloverstort aan de Westsingel de overlast veroorzaakte. Waarschijnlijk heeft het rioolstelsel niet goed gewerkt. Zodra duidelijk is wat de oorzaak is, zal de gemeente maatregelen treffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Samen met Waterschap Vallei & Eem is de gemeente volop aan de gang om de watergangen schoon te maken.

lees verder...
 7 juni 2004
Hollandsche IJssel: schoner en mooier
Sinds 1996 werken bewoners, bedrijven en dertien overheden aan het project Hollandsche IJssel Schoner Mooier. Het doel van dit project is om flora en fauna rond deze twintig kilometer lange getijdenrivier nieuwe kansen te geven, waarbij er ook ruimte ontstaat voor ontspanning, huisvesting en economische activiteiten. Het gebied geldt als uniek Hollands landschap. Het uitvoeringsorgaan Projectteam Hollandsche IJssel heeft Witteveen+Bos opdracht gegeven voor een van de deelprojecten en wel de sanering van de zelling Schanspolder.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink