waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie kwaliteit
 4 juni 2004
Buurt wil snel aanpak vervuiling van het Overijssels Kanaal
DEVENTER - Bewonersvereniging Boerlaan/Bergweide wil een snelle aanpak van de vervuiling van het Overijssels Kanaal ter hoogte van de Hunneperkade. In een gebied waar mensen wonen is verontreiniging ontoelaatbaar. Omwonenden klagen al jaren steen en been over de stank van het Overijssels Kanaal. Vooral de bewoners van de woonarken tussen de Snipperlingsdijk en Hunneperkade zijn het zat. De buurt kreeg Waterschap Groot Salland zover om een waterkwaliteits-/bodemonderzoek uit te voeren. De resultaten hiervan werden een aantal maanden geleden gepresenteerd.
lees verder...
 29 mei 2004
Zink, koper en DDT in spoorsloot Delden
DELDEN - De grond van het stationsemplacement in Delden is ernstig vervuild. Dat blijkt uit onderzoek van De Straat Milieu-adviseurs (De Twentsche Courant Tubantia, 29 mei). Het bureau heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van SBNS. Deze Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen is opgericht in 1995, bij de verzelfstandiging van de NS. Het doel van de SBNS is eenvoudig: het in kaart brengen en waar nodig saneren van vervuilde spoorterreinen in Nederland.
lees verder...
 15 mei 2004
Natuur bij Drogeham vervuild door rioollek
Drogeham – De natuur in de Drogehamstermieden bij Drogeham is mogelijk vervuild door een lek in een riool, dat van Drogeham naar een zuiveringsinstallatie loopt, in het gebied. Eigenaar van het gebied, Staatsbosbeheer, vreest dat schadelijke metalen het gebied hebben aangetast.
lees verder...
 26 april 2004
Sedimentatie redt mensenlevens in Afrika

Waar in Nederland nog alles op alles wordt gezet om de sedimentatie van slib zo goed mogelijk tegen te gaan, worden in Kenia juist stappen in de andere richting gezet. Door de stichting Ex-change worden dit jaar 5 “sand-storage” dammen in Kenia gerealiseerd. Deze dammen zorgen ervoor dat in droge tijden voldoende water voor de plaatselijke bevolking aanwezig is. Dit water is tevens van een betere kwaliteit.

lees verder...
 8 april 2004
Na het dempen waren in één klap alle vissen dood
BADHOEVEDORP - Een gifbelt. Zo kun je de voormalige zandwinput 'De Kromme Tocht' bij Badhoevedorp volgens omwonende Jacob Hopman best omschrijven. De Haarlemmermeerse boer spreekt van een onverklaarbare sterfte onder zijn schapen en koeien. ,,Daar heb ik constant mee te maken. Dit jaar zijn al vijf stuks vee overleden.'' Hopman heeft het over 'zaken die het daglicht niet kunnen verdragen'. ,,Nadat ze waren begonnen met dempen, waren in één klap alle vissen dood.''
lees verder...
 27 juni 2003
Minder zinkemissie door coating in dakgoot
Uit een praktijkonderzoek van de Amsterdamse Dienst Waterbeheer en Riolering blijkt dat door het aanbrengen van een coating in zinken dakgoten de zinkemissie sterk kan worden teruggedrongen. Bekleden met EPDM kan ook, maar is veel bewerkelijker en duurder.
lees verder...
 13 juni 2003
Rioolzuivering Harderwijk verbeterd
HARDERWIJK - Geen stank meer, geen geluidsoverlast, minder algengroei in het Veluwemeer én een zuiveringsinstallatie die per uur meer rioolwater kan verwerken. Dat zijn de belangrijkste verbeteringen aan de zuiveringsinstallatie van het Waterschap Veluwe in Harderwijk.
lees verder...
 7 juni 2003
Slecht water bij Steenwijk
STEENWIJK - Het waterschap Reest en Wieden raadt met klem af om te zwemmen in het kanaal Steenwijk-Ossenzijl en in het Steenwijkerdiep. Het water is van slechte kwaliteit.
lees verder...
 5 juni 2003
Vuil water van Topwood mag niet in sloot
ALMEN - Houtgroothandel Topwood BV mag niet langer vervuild (regen)water vanaf haar opslagterrein in Almen lozen op een sloot van het Waterschap Rijn en IJssel.
lees verder...
 7 augustus 2002
Kranswier belangrijk voor helder water
HIERDEN - Voor de één een simpel takje groen, voor de ander een schat aan informatie. Onderzoeker Marcel van den Berg kamt met zijn natte vingers voorzichtig door het stuk kranswier dat zojuist uit het Veluwemeer is gevist.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink