waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie kwaliteit
 29 juli 2002
Waterkwaliteit recreatie-plassen beter in ondiepte
BEUSICHEM/SLIJK-EWIJK/ELST - De waterkwaliteit van de recreatieplassen in Slijk-Ewijk en Elst vaart wel bij de ondiepten die daar doelbewust zijn aangelegd. Dat is de indruk van Recreatiemaatschappij Rivierenland, beheerder van de recreatieplassen in het Betuwse rivierengebied. De maatschappij heeft goede ervaringen met recreatieoord De Meent bij Beusichem.
lees verder...
 25 juli 2002
ANWB introduceert milieuvaantje voor booteigenaren
DEN HAAG - De ANWB introduceert zaterdag in Port Zelande het Blauwe Vaantje. Booteigenaren die een formulier met een reeks gedragsregels op het gebied van veiligheid en milieu ondertekenen, mogen het vaantje op hun boot voeren.
lees verder...
 22 juli 2002
Beuningen werkt aan "allerlei' water
BEUNINGEN - Het is zomer en dus gaan de gedachten op het gemeentehuis van Beuningen zo langzamerhand uit naar water.
lees verder...
 19 juni 2002
Vervuiling oud-emplacement aangepakt
De kans dat de Mijdrechtse gebroeders Koek een claim van 100 procent niet zouden overleven, is groot. De sanering van het vooral met asbest vervuilde emplacement gaat naar verwachting 2,5 miljoen euro kosten. Een belangrijk deel daarvan komt voor rekening van de Stichting Bodemsanering NS (SBNS). In die organisatie hebben NS Vastgoed, Railinfrabeheer en de ministeries van Verkeer & Waterstaat en VROM de krachten gebundeld bij het saneren van (voormalige) NS-terreinen.
lees verder...
 25 mei 2002
Van der Kallen boos op coalitiepartij
BERGEN OP ZOOM - Gemeenteraadslid L. van der Kallen (D66/BSD) is boos op de coalitiepartij Gemeentebelangen/Werknemerspartij (GB/WP).
lees verder...
 23 mei 2002
Schoon Mauritsveld doet buurt de ergernissen vergeten
DOESBURG - Gerda Stokman, Paula Vos, Andreas en Yvonne Berendsen en Geertje Staring zijn het roerend met elkaar eens: de sanering van het Mauritsveld en de Looiersgracht in Doesburg duurde lang, maar het resultaat is de moeite van het wachten waard.
lees verder...
 25 april 2002
Einde aan lozing rioolwater in Hollandsche IJssel
OUDERKERK AAN DEN IJSSEL (ANP) - Deze week komt er officieel een einde aan de lozing van ongezuiverd rioolwater op de Hollandsche IJssel, ooit een van de meest vervuilde rivieren van Nederland. Naast het stopzetten van lozingen van rioolwater op de rivier, staan de sanering van vervuilde zellingen, het uitbaggeren van de rivier, het aantrekkelijk maken van de natuuroevers en de modernisering van de waterzuiveringsinstallatie in Gouda op het programma.
lees verder...
 6 april 2002
Snel ingrijpen kan asbestvervuiling uit baggerspecie houden
“Het is vele malen goedkoper om asbesthoudende beschoeiingen nu te verwijderen dan straks te moeten saneren.” Dit was de kern van het pleidooi van asbestspecialist A. Koenders op de themadag " Asbest in bagger’.
lees verder...
 6 maart 2002
Noord-Holland: Beëindiging ongezuiverde lozingen afvalwater
De provincie Noord-Holland, de hoogheemraadschappen Amstel Gooi en Vecht en Uitwaterende Sluizen, en de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) hebben onlangs overeenstemming bereikt over de richtlijnen voor de beëindiging van ongezuiverde lozingen van (huishoudelijk) afvalwater in het buitengebied. Op woensdag 13 maart ondertekenen de partijen een bestuursovereenkomst in het Provinciehuis te Haarlem.
lees verder...
 28 januari 2002
Verontreinigd grondwater in Aldlân-Oost (storting van baggerslib in 1967)
LEEUWARDEN - De Leeuwarder wijk Aldlân-Oost staat een omvangrijk onderzoek te wachten naar bodemvervuiling. Bij controlemetingen is ontdekt, dat het ondiepe grondwater plaatselijk sterk verontreinigd is met benzeen. De vervuiling is een erfenis van een storting van baggerslib uit de Oosterstadsgracht in 1967, voordat de wijk werd gebouwd. In opdracht van gedeputeerde staten zal worden nagegaan hoe ernstig de verontreiniging is en over welk gebied zij zich uitstrekt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink