waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie meten en analyseren
 25 september 2003
Het vuil en de schoonmaak
Bepalen hoe sterk het Twentekanaal is vervuild door de brand bij Vredestein en welke maatregelen genomen moeten worden is complex. Vredestein wil de vervuiling isoleren, de functie van het kanaal herstellen en een hoop vervuild zand bij het bedrijf weghalen evenals het door de brand vervuilde slib verderop.
lees verder...
 24 juli 2003
Noordhoek Offshore breidt survey– en positionerings capaciteit uit
Noordhoek Offshore BV heeft haar survey – en positionerings capaciteit uitgebreid. Recentelijk zijn Peter Boon (Operations Manager) en Brian Beard (Survey Manager), beiden afkomstig van NeSA/Thales GeoSolutions, in dienst getreden.
lees verder...
 19 juni 2003
Onderzoek verontreiniging beken
EERBEEK - Het Waterschap Veluwe begint maandag een onderzoek naar de verontreiniging van de waterbodem en oevers van de Eerbeekse beek, Voorstondense beek en Oekense beek in de gemeente Brummen.
lees verder...
 19 juni 2003
Tiels waterlab doet ook Utrechts werk
CULEMBORG/HOUTEN - Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (Utrecht en omstreken) laat het laboratoriumwerk voortaan verrichten in Tiel, bij het lab van het Waterschap Rivierenland.
lees verder...
 13 juni 2003
Nameting bodem Henschotermeer
WOUDENBERG - Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug laat de bodem van het Henschotermeer op oneffenheden nameten. Volgens waarnemend-directeur H.Offermans heeft dat echter niets te maken met de verdrinkingsdood van de 5-jarige kleuter uit Soest, eerder deze week.
lees verder...
 11 juni 2003
Nieuwe CZV-kuvettentest zonder kwik
Vanaf 1 januari 2003 zijn de handel en productie van kwikhoudende producten verboden door het Ministerie van VROM. Uitgezonderd is een aantal producten waaronder “een kuvet, bestemd voor de bepaling van het chemisch zuurstof-verbruik” (zie ook het kwik dossier op www.vrom.nl).
lees verder...
 4 juni 2003
Flinke besparing mogelijk op baggerwerken
GRONINGEN - Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland kan bij onderhouds-baggerwerkzaamheden in het rivierengebied 50 procent besparen op de kosten van af te voeren baggerspecie. De hoeveelheid af te voeren verontreinigde specie is te beperken door gebruik te maken van gebiedsdekkende kaarten van de verspreiding van zware metalen en organische microverontreinigingen, bepaald door inzet van het Medusa-meetsysteem. Dat is duidelijk geworden bij metingen van de verontreinigingsgraad van de waterbodem van de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede en de Amer en Bergse Maas.
lees verder...
 16 mei 2003
Tiels waterlaboratorium doet ook Utrechts werk
TIEL - Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (Utrecht en ommestreken) laat het laboratoriumwerk voortaan verrichten in Tiel, bij het lab van het Waterschap Rivierenland. Dit laboratorium telt daardoor inmiddels drieëntwintig medewerkers en behoort bij de grotere waterschapslaboratoria van Nederland.
lees verder...
 24 maart 2003
Microcystine bepaling met snelle Elisa screening
Microcystines zijn hepatotoxines die worden afgescheiden door blauwalgen. Er zijn intussen vele artikelen verschenen over blauwalgen en toxines. Blauwalgen ofwel cyanobacteriën komen van nature voor in oppervlaktewateren, maar vooral tijdens warme windstille dagen maken ze een enorme bloei door, resulterend in drijflagen. De geproduceerde toxines omvatten meer dan 60 verschillende verbindingen die ofwel neurotoxisch of hepatotoxisch zijn. Gezien de acute en chronische toxiciteit van de microcystines, kunnen hoge concentraties blauwalgen een gevaar voor de gezondheid opleveren, vooral in gebieden met veel watersport.
lees verder...
 14 maart 2003
Medusa Explorations karteert de Amer, Bergse Maas en Merwede
In het kader van het project 'Ruimte voor de Rivieren' heeft MEDUSA in 2002 een morfologisch model aan het RIZA opgeleverd. Met dit morfologisch model kunnen rivierverruimende maatregelen doorgerekend worden. Het is gebleken dat de aanwezige kennis met betrekking tot het aanwezige sediment en de daaraan gekoppelde verontreinigingen te globaal is.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink