waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie meten en analyseren
 14 juni 2002
Onderzoek naar baggeren slib
HULST - De Zeeuws-Vlaamse gemeenten en waterschap Zeeuws-Vlaanderen gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de hoeveelheid bagger op de bodems van vijvers, grachten en waterlopen. Het onderzoek moet ook duidelijk maken of slib al dan niet is verontreinigd.
lees verder...
 14 mei 2002
Nieuwe release Bever vertraagd
De geplande oplevering van de nieuwe release van Bever en Towabo is uitgesteld tot dit najaar.
lees verder...
 6 mei 2002
Nieuwe uitgave Trendsinwater.nl
Het zesde nummer van Trendsinwater.nl is verschenen. Er is deze keer onder andere aandacht voor de aalstand in Europa, het Landelijk Onderzoek oEstrogene Stoffen (LOES), en de monitoringverplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast wordt er ingegaan op het kwaliteitsbeheer in het Noordzeekanaal, de migratie van de zeeforel in Nederland en het monitoren van riooloverstorten.
lees verder...
 8 maart 2002
Waterkwaliteit Zuid-Holland onder de maat
DEN HAAG - De kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie Zuid-Holland is slecht. De provincie stelt dat de inspanningen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen, de laatste jaren niet het gewenste effect hebben gehad.
lees verder...
 25 januari 2002
Slib Drachtstervaart is juist bemonsterd’
Drachten – De provincie Fryslân vindt dat de Friese Milieu Federatie (FMF) ,,de plank behoorlijk heeft misgeslagen’’ met haar beschuldiging dat er zou zijn gerommeld met het vervuilde slib uit de Drachtstervaart. De provincie ontkent dat slibmonsters zijn vermengd om zo goedkoper uit te zijn met de afvoer van het slib.
lees verder...
 17 oktober 2001
Water Drongelens Kanaal niet best
DRUNEN - De waterkwaliteit van het Drongelens Kanaal laat nog steeds te wensen over. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse rapportage over de toestand van de verschillende watersystemen in het werkgebied van waterschap De Maaskant.
lees verder...
 28 augustus 2001
Meetstations Lobith fuseren
DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse en Duitse meetstation van de Rijn bij Lobith gaan samen. Hiermee komt een einde aan de situatie sinds begin jaren zeventig dat Nederland en Duitsland ieder apart de waterkwaliteit bij Lobith meten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink