waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie normering
 14 mei 2002
Verantwoordelijkheden Notove en Towabo
Intern RIZA zijn nadere afspraken gemaakt over de verschillende verantwoordelijkheden rond Notove en Towabo. Zoals gebruikelijk tot nu toe, was de beheersorganisatie Bever volledig verantwoordelijk voor de goede werking van de diverse applicaties. De recente discussies rond met name de somparameterproblematiek van Towabo heeft echter geleerd, dat met name voor de juiste werking van deze applicaties soms zeer specifieke deskundigheid is vereist. Besloten is daarom deze taakverdeling vanaf heden ook als zodanig te formaliseren.
lees verder...
 14 mei 2002
Voortgang Towabo
Na een jaar van intensief gebruik is gebleken dat de Towabo module van Bever goed functioneert. Op een aantal kleine verbeteringen na, is slechts één serieus probleem geconstateerd, namelijk de correcte berekening van somparameters. De wet- en regelgeving daarover is momenteel (nog) niet helder. In de huidige Towabo implementatie daarvan geeft dat in een aantal gevallen een onverwacht resultaat. Al eerder is op deze site daarover bericht. Ook de interpretatie van de regelgeving door RIZA is al eerder gemeld.
lees verder...
 6 december 2001
RIZA standpunt DDD/DDT/DDE bepaling in Towabo
RIZA heeft inmiddels een definitief standpunt vastgesteld hoe op de juiste wijze om te gaan met de wet- en regelgeving voor de beoordeling van waterbodems.
De huidige interpretatie van de regelgeving zal zo snel mogelijk in Towabo worden ingebouwd. Wanneer dat is geschiedt zal de vernieuwde versie van Towabo zo snel mogelijk aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld.
lees verder...
« vorige 1 2

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink