waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie protesten en acties
 3 mei 2005
Klacht tegen Duitsland
Op 27 april hebben Stichting Reinwater en de de Waddenvereniging een klacht ingediend bij de Europese Commissie over het lozen van met het kankerverwekkende HCB vervuild baggerslib in de Rijn. Van 18 januari tot 17 februari is de zwaar vervuilde bagger in de Rijn geloosd.
lees verder...
 20 april 2005
Kans op claims wordt kleiner
AMERSFOORT – De kans dat Amersfoort schadeclaims van tientallen miljoenen euro's krijgt van afvalbedrijf Smink is kleiner dan aanvankelijk gedacht. Wanneer namelijk een hogere overheid, in dit geval het Rijk en/of de Europese Commissie, ontbinding van het contract afdwingt, dan is reclameren nutteloos. In het contract is daartoe een aparte schaderegeling opgenomen.
lees verder...
 31 maart 2005
Smink houdt Amersfoort in wurggreep
AMERSFOORT - Amersfoort wil wel, maar kan niets ondernemen tegen de provinciale vergunning aan beoogd exploitant Smink van het geplande baggerdepot bij de wijk Vathorst. Als de gemeente bezwaar maakt, bestaat de kans dat het afvalbedrijf een schadevergoeding eist.
lees verder...
 18 maart 2005
Duitsland stopt lozing baggerspecie in de Rijn
AMSTERDAM - Vandaag is bekend geworden dat Duitsland op 17 februari is gestopt met het lozen van bagger in de Rijn. De Duitsers vonden de lozingen bij de stuw van Iffezheim zelf niet meer aanvaardbaar vanwege te hoge concentraties kankerverwekkend hexachloorbenzeen. De baggerwerkzaamheden gaan wel door, maar de specie wordt voorlopig op de kant opgeslagen.
lees verder...
 8 maart 2005
Ook actiegroep GUS stapt naar Raad van State
AMERSFOORT - De lokale actiegroep Geen Uitbreiding Stort (GUS) is bang dat een baggerstort bij de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst een gevaarlijk moeras wordt wanneer de stort eenmaal vol is en niet meer in gebruik. Daarom stapt zij naar de Raad van State om bezwaar te maken tegen de milieuvergunning, verleend aan beoogd exploitant Smink.
lees verder...
 30 oktober 2004
Van Waning boos over folder van Red de Betuwe
INGEN - Ongefundeerde uitspraken, leugens en halve waarheden. Directeur Dik van Waning van De Ingensche Waarden BV heeft geen goed woord over voor de folder 'Nee, geen gif' die milieustichting Red de Betuwe vorige week heeft uitgegeven.
lees verder...
 29 oktober 2004
Betuwe wil hulp uit Rhenen
RHENEN - Inwoners van de Betuwe roepen de hulp in van Rhenen en Amerongen in hun strijd tegen een toekomstige slibstort. Onder de titel 'Steun de gemeente tegen Henk' hebben de inwoners in Amerongen, Elst en Rhenen een boekje gekregen.
lees verder...
 27 oktober 2004
Ongeloof over noodzaak baggerdepot
DEN HAAG/AMERSFOORT - ‘De gemeente is tegen, de provincie zegt naar alternatieven te zoeken en toch wordt een baggerdepot juridisch mogelijk gemaakt?‘ Woordvoerster Krikke van Bewoners Vereniging Vathorst uitte onlangs haar ongeloof hierover bij de Raad van State in Den Haag.
lees verder...
 19 oktober 2004
Raad van State buigt zich over bezwaren tegen baggerstort
AMERSFOORT/DEN HAAG - De Raad van State behandelt vrijdag de bezwaren van een serie Amersfoortse organisaties tegen de komst van een baggerdepot bij de wijk Vathorst. De hoogste rechter vormt de laatste strohalm voor tegenstanders van de geplande stort.
lees verder...
 1 september 2004
Bezwaar BPA tegen stort niet behandeld
AMERSFOORT - De Raad van State heeft het bezwaar van de Burger Partij Amersfoort tegen het geplande baggerdepot bij de wijk Vathorst niet in behandeling genomen.  De partij heeft de daarvoor geldende kosten niet betaald. Volgens voorman Van Wegen van de partij ziet de BPA geen reden meer voor het bezwaar nu de provincie zou hebben toegezegd dat de geplande stort volgens Europese regels wordt aanbesteed. Dat was de inzet van de BPA.
lees verder...
1 2 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink