waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie protesten en acties
 24 juni 2004
Alles uit de kast tegen baggerstort Vathorst
AMERSFOORT - Gaat het geplande baggerdepot bij de wijk Vathorst er komen? Het komt er nu op aan. De Raad van State moet het antwoord geven. Vijf organisaties in de stad stappen naar het hoogste rechtsorgaan met een diversiteit aan argumenten tégen het depot.
lees verder...
 10 juni 2004
Nieuw kruit tegen depot voor bagger
AMERSFOORT - Ook de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) trekt fel ten strijde tegen de komst van het geplande baggerdepot bij Vathorst. De belangengroep wil via de Raad van State voor elkaar krijgen dat de stort er niet komt voordat een reeks bezwaren is afgehandeld. Na de gemeenteraad en de raadsfractie van de Burgerpartij Amersfoort (BPA) komt de SGLA met een serie nieuwe tegenargumenten. Amersfoort werkt onder dwang van de provincie Utrecht mee aan de komst van het baggerdepot.
lees verder...
 11 oktober 2003
Boosheid over geluidswal in Drachten
Drachten – Bewoners van de Wilgebol, Braambos, Hulstbos, Lijsterbeswal en Elzewal – verenigd in de buurtvereniging ’t Hout - in Drachten stappen naar de rechter. Ze vinden dat de gemeente Smallingerland zich niet aan de afspraken houdt bij de aanleg van een geluidswal. De buurtvereniging weigert de toegezegde bijdrage van 23.000 euro te betalen.
lees verder...
 11 juni 2003
Verzet tegen vuilstort gaat door
ZENDEREN - Tegenstanders reageren mild op de heropening van de stortplaats Elhorst Vloedbelt. Hun hoop blijft gevestigd op de nog lopende bodemprocedure tegen de stort. ‘De winst is dat Twence voorlopig geen grote investeringen pleegt’, aldus E. Mossel van de stichting Behoud Elhorst Vloedbelt, een van de tegenstanders.
lees verder...
 23 mei 2002
Vervuiling Stadskanaal (video)
Philips was jarenlang de belangrijkste werkgever in Stadskanaal. Het bedrijf zorgde voor huizen, scholen en een schouwburg. Maar er was een keerzijde. Jarenlang werd overtollige rotzooi zoals afgekeurde beeldbuizen in het Ceresmeer gegooid. Ooit was het meertje 20 meter diep, nu nog zo'n 8 meter. De bewoners vrezen nu dat er ook vaten met giftig afval liggen. De GGD heeft geadviseerd voorlopig geen groenten uit eigen tuin te eten. Binnenkort worden enkele vaten gelicht en komt er een onderzoek naar de mate van vervuiling. De onrust in Stadskanaal is sindsdien alleen nog maar toegenomen.
lees verder...
 4 april 2002
Milieudefensie spuit bagger bij IHC
SCHIEDAM - Milieudefensie heeft donderdagmorgen zo'n 6000 liter bagger over de gevel van het hoofdkantoor van baggerbedrijf IHC Caland in Schiedam gespoten. Met de actie hoopt Milieudefensie IHC te bewegen geen zaken meer te doen in Myanmar, het voormalige Birma.
Ook hoopt de milieuorganisatie dat de Nederlandse politiek nu eindelijk wil overgaan tot een verbod op zakendoen in dat land. Myanmar wordt geleid door een militaire junta.
lees verder...
 24 januari 2002
Gerommel met slibmonsters Drachtstervaart’
Drachten – Het slib uit de Drachtstervaart is ernstiger verontreinigd dan de gemeente Smallingerland zegt. Dat stelt de Friese Milieu Federatie. De federatie beschuldigt Smallingerland van ,,gerommel met slibmonsters’’ en heeft hiervan aangifte gedaan bij de Milieupolitie. Smallingerland ontkent de aantijgingen.
lees verder...
 8 oktober 2001
Greenpeace verheugd over verbod op giftige scheepsverf
VLISSINGEN (ANP) - Milieuorganisatie Greenpeace is verheugd over het wereldwijde verdrag dat het gebruik van tributyltin (TBT) in scheepsverven per januari 2003 verbiedt. Het verbod is vrijdagmiddag aangenomen op de vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties. Greenpeace komt al jaren in het geweer tegen het gebruik van TBT-houdende verven. Deze week nog voerde de milieuorganisatie diverse malen actie bij Atofina in Vlissingen. "Na vanmiddag staat voor Atofina geen andere weg meer open dan te stoppen met de productie van TBT”, stelt Greenpeace vrijdag.
lees verder...
 4 oktober 2001
Kort geding Atofina tegen actievoerders Greenpeace
VLISSINGEN - Atofina in Vlissingen wil dat de rechter in Middelburg Greenpeace verbiedt actie te voeren bij de fabriek. Ook wil het bedrijf dat de milieuorganisatie de acht kuub vervuild slib opruimt die Greenpeace voor zijn poort heeft gedumpt.
lees verder...
 4 oktober 2001
Weer actie Greenpeace bij Atofina Vlissingen
VLISSINGEN - Ongeveer vijftien actievoerders van Greenpeace hebben donderdagmorgen het fabrieksterrein van Atofina in Vlissingen bezet. Een aantal van hen heeft zich vastgeketend aan de hoofdingang, anderen zitten op het laadstation. Op een van de daken hebben zij een spandoek aangebracht met de tekst Marine Polluter (zeevervuiler).
lees verder...
« vorige 1 2

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink