waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie risico's
 13 november 2007
Bestrijdingsmiddelengebruik als uitzondering
Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden heeft onlangs de rapportage over het eigen gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2006 besproken. Hieruit blijkt dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in 2006 ten opzichte van 1999 met 98% is verminderd. Dat betekent dat het waterschap voldoet aan de doelstelling (nulgebruik- uitzonderingssituaties daargelaten) van het Convenant Duurzaam Beheer. De inzet van alternatieven blijkt haalbaar maar kost meer dan de traditionele chemische aanpak.
lees verder...
 16 februari 2005
Uitstel beslissing Nedereindse Plas
UTRECHT - Volgens Provinciale Staten van Utrecht staan er nog te veel vragen open over de veiligheid van de Nedereindse Plas bij Nieuwegein. Gewacht wordt op de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit door ingenieursbureau Oranjewoud, die over twee weken worden verwacht.
lees verder...
 28 januari 2005
Schroot met munitie laatste rest van wrakruiming
VLISSINGEN-OOST - Op een bedrijfsterrein in Vlissingen- Oost ligt het laatste restant van de wrakopruiming in de Westerschelde. Een 3400 kubieke meter grote hoop zand, klei, verwrongen staalresten, hout en munitie.
lees verder...
 27 januari 2005
’Zwemmen in Nedereindse Plas veilig’
UTRECHT - De aanpak van de vervuiling in de Nedereindse Plas gebeurt ’duurzaam’ en ’veilig’. ,,Het is dan ook verantwoord burgers in de plas te laten zwemmen.’’ Met die woorden probeerde provinciebestuurder Binnekamp (VVD) gisteren enkele politieke partijen in de provinciale staten van Utrecht gerust te stellen.
lees verder...
 21 januari 2005
Zwemmen in ’afgedekte’ Nedereindse Plas
UTRECHT/NIEUWEGEIN - De officiële mededeling, van 28 juni 1996, hangt nog steeds in een kastje naast het kleurrijke informatiebord van de Nedereindse Plas. Het papier is verschoten en omgekruld, maar de strekking van het provinciale proza is helder: we gooien de boel dicht. Was getekend, commissaris van de koningin Beelaerts van Blokland.
lees verder...
 9 november 2004
Explosieven gevonden bij Groot Hoenlo
OLST/WIJHE - In de bagger uit de vijver bij kasteel Groot Hoenlo zijn explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De kosten voor ruiming kunnen oplopen tot 92.000 euro.
lees verder...
 28 oktober 2004
Zware broomvervuiling in Ekeren (Antwerpen-Noord)
TERNEUZEN - De bodem en waterlopen in het dorp Ekeren in Antwerpen-noord zijn zwaar verontreinigd met het giftige broom. Dat wijst onderzoek uit. Hoewel volgens het Havenbedrijf Antwerpen geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid, dringen deskundigen aan op een snelle sanering. Die vergt twee jaar en gaat miljoenen euro’s kosten.
lees verder...
 7 september 2004
Nog honderd risicovolle overstorten in Nederland
Per 1 januari 2005 moeten alle risicovolle overstorten eigenlijk gesaneerd zijn. Als dat niet lukt, moet er in elk geval een begin zijn gemaakt met de definitieve sanering. De Tweede-Kamercommissie Verkeer en Waterstaat vergadert donderdag over de risicovolle riooloverstorten. De Unie van Waterschappen rapporteert de commissie dat er op 1 mei dit jaar nog 225 riooloverstorten waren die niet aan de risiconormen voldeden. De organisatie verwacht dat ongeveer de helft daarvan ook aan het eind van het jaar nog steeds niet is gesaneerd.
lees verder...
 25 augustus 2004
Schoonmaak strand Delfzijl onnodig

DELFZIJL - Oud-medewerker Paul Nijburg van Groningen Seaports vindt de dure schoonmaak van het zandstrand van Delfzijl weggegooid geld. Het gemeente- bestuur van Delfzijl had kunnen weten dat er in het zand geen munitie kan zitten. Het ging om een partij baggerzand uit de vaargeulen van de Eems; jong zand dat permanent uit de Noordzee en de Waddenzee wordt aangevoerd.

lees verder...
 19 augustus 2004
Geen nieuwe munitie gevonden op strand Delfzijl
Op het strand van Delfzijl is na de vondst van twee oude granaten enkele weken geleden, geen nieuwe munitie gevonden. Een aannemer heeft al het zand van het strand van Delfzijl gezeefd op zoek naar munitie. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Delfzijl dinsdag bekendgemaakt. Eind juli begon de aannemer met de zoektocht. Burgemeester M. Appel besloot het hele strand te laten afgraven, nadat in mei munitie op het strand was aangetroffen.
lees verder...
1 2 3 4 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink