waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 23 juli 2007
Herstellen van waterbodem uitgangspunt dichten gat Ketelmeer
KETELHAVEN - Dat grote gat in het Ketelmeer, direct naast het slibdepot IJsseloog (waar ook de gemeente Kampen gebruik van maakt) moet eens dicht. En dat gaat vanaf oktober gebeuren, als Rijkswaterstaat toch de vaargeul Hanzerak moet gaan uitdiepen.
lees verder...
 21 juli 2007
Dommel wacht grote sanering en herinrichting
EINDHOVEN - Uiterlijk eind 2009 wil Waterschap De Dommel starten met een grootschalige sanering en herinrichting van de Dommel in Eindhoven. Over het hele traject wordt de rivierbodem grondig gereinigd. De werkzaamheden beginnen in Eindhoven-Zuid ter hoogte van het Afwateringskanaal bij de wijk Hanevoet en lopen tot aan het Wilhelminakanaal bij Son. Bovendien krijgt de Dommel zijn slingerende vorm terug, worden oevers verflauwd en vistrappen en faunapassages aangelegd.
lees verder...
 20 juli 2007
Leidraad Waterbodemonderzoek in het Rivierengebied beschikbaar
De Leidraad is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het voorbereiden en uitvoeren van grondverzet binnen waterbodemprojecten in de Rijntakken en de Maas (inclusief het Julianakanaal). Het hoofddoel is de besluitvorming rond bodemonderzoek en uitvoering tussen het bevoegd gezag en initiatiefnemer te ondersteunen.
lees verder...
 19 juli 2007
Kiwa heeft wachtlijst voor baggercertificaat
RIJSWIJK - Kiwa heeft een wachtlijst van aannemers die het verplichte certificaat willen om verontreinigde baggerspecie te mogen bewerken. Dat meent Jan Keijzer, unitmanager van het certificeringinstituut. Het certificaat om verontreinigde grond of baggerspecie in te nemen, te bewerken (zandscheiding, rijping en landfarming) en toe te passen als bouwstof, van kracht sinds begin deze maand, beschrijft acceptatiecriteria, vraagt om functiescheiding en biedt opdrachtgevers de garantie dat aannemers zich aan de regels houden.
lees verder...
 17 juli 2007
Baggerwerkzaamheden in Ravenstein succesvol afgerond!
RAVENSTEIN - De baggerwerkzaamheden in de stadsgracht van Ravenstein zijn afgerond. In opdracht van waterschap Aa en Maas en in samenwerking met de gemeente Oss, is vanaf eind september 2006 de gehele sliblaag uit de ongeveer 1,6 kilometer lange stadsgracht verwijderd. De bagger was verontreinigd met onder meer zware metalen. Na een lange geschiedenis, beginnend met klachten van omwonenden in 1992, beschikt Ravenstein sinds 12 juli 2007 weer over een geheel schone stadsgracht.
lees verder...
 13 juli 2007
Dura Vermeer heeft smaak van bagger te pakken
HOEK VAN HOLLAND - Dura Vermeer werkt in de buurt van Hoek van Holland aan een lucratieve baggeroperatie. In tien jaar tijd koopt de aannemer 2,2 miljoen kuub lichtverontreinigde bagger in. De aannemer heeft het spel tussen vraag en aanbod onder de knie. “Dit jaar zitten we aardig volgeboekt”. Honderden vrachtwagens rijden elke maand af en aan. Gevuld met gemiddeld 20 tot 25 kuub vervuild bagger. Zo nu en dan wijst milieucoördinator Gert van der Hof (Dura Vermeer) chauffeurs op hun rijgedrag. Verder heerst er rust op de slib- en grondbank Waterweg in de Buiten Nieuwlandse polder West.
lees verder...
 13 juli 2007
Zoute bagger gedoogd in zoet IJsselmeer
DEN HAAG - Opgeslagen zoute bagger uit de voormalige Zuiderzee mag als bouwstof worden gebruikt in het zoete IJsselmeer. De Inspectie verkeer en Waterstaat werkt aan een gedoogbeschikking vooruitlopend op het nieuwe bodembeleid, blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag.
lees verder...
 7 juli 2007
Damsterdiep in Appingedam is zwaar vervuild
APPINGEDAM - De bodem van het Damsterdiep in hartje Appingedam is ernstig vervuild. Waterschap Noorderzijlvest gaat 20.000 kubieke meter verontreinigd baggerslib verwijderen. Het slib is vervuild met zware metalen zoals lood, zink en koper. Een acuut gevaar voor de volksgezondheid is er niet, maar toch wil Noorderzijlvest zo snel mogelijk beginnen met het verwijderen van de bagger. Het gaat om het stuk Damsterdiep tussen het Balkgat en de aansluiting met het Nieuwe Diep, een lengte van ongeveer anderhalve kilometer.
lees verder...
 6 juli 2007
Metingen nemen onrust weg over baggerspeciedepots
Baggerspeciedepots werden vaak gezien als een chemische tijdbom. Er was immers weinig bekend over de processen die zich in en om depots afspelen en de effecten die deze processen op de lange termijn op de omgeving hebben. In 2004 is Rijkswaterstaat daarom gestart met het kennisproject ‘Uitloging en Verspreiding uit Depots’
lees verder...
 5 juli 2007
Provincie Gelderland stimuleert hergebruik en toepassing bagger
ARNHEM - Gedeputeerde Staten hebben de koers voor het beleidsprogramma bagger vastgesteld. Centraal hierin staan samenwerking tussen overheden en gebiedsgerichte projecten waar baggerwerk een onderdeel van is. Baggeren is volgens Gedeputeerde Staten immers geen beleidsdoel op zich, maar een onder-deel van het waterbeheer. De provincie zet in op samenwerking tussen overheden, zowel in de aanpak van de projecten als in de communicatie over het thema bagger.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink