waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 13 januari 2004
Gemeente ziet uitspraken over bagger als mijlpaal

AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort ziet de uitspraken van VROM-minister S. Dekker over een oplossing voor de verwerking van bagger als een mijlpaal en denkt dat het eigen lobbytraject eraan heeft bijgedragen.

lees verder...
 12 januari 2004
'Baggerberging goed voor milieu!!'
De stort van vervuild slib in de Ingense zandput ligt onder vuur. Ondernemer stelt dat de risico's gering zijn.
lees verder...
 12 januari 2004
Baggerstort op losse schroeven
AMERSFOORT - De omstreden baggerstort bij de Amersfoortse wijk Vathorst gaat misschien niet door. Minister S. Dekker van VROM wil meewerken aan een oplossing. Ze zei dit zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VVD in Amersfoort.
lees verder...
 9 januari 2004
Aanleg slibdepot opnieuw in raad
TERNEUZEN - De gemeenteraad van Terneuzen moet zich in maart opnieuw uitspreken over de mogelijke aanleg van een slibdepot in de Koegorspolder, net ten zuiden van Terneuzen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel in voorbereiding waarin de laatste informatie van Rijkswaterstaat over de plaats, omvang en andere technische gegevens zijn verwerkt.
lees verder...
 9 januari 2004
Dreigende slibstort wekt woede bewoners
INGEN - Het Verenigingshuis in Ingen puilde gisteravond uit. Alle aanwezigen waren fel gekant tegen een mogelijke stort van vervuilde slib in een zandwinput. Een avond vol emotie over een milieurapport.
lees verder...
 9 januari 2004
Rijkswaterstaat schrijft prijsvraag De reinigende weg uit

Rijkswaterstaat schrijft prijsvraag De reinigende weg uitWegen naar de Toekomst, het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, schrijft een prijsvraag uit waarmee marktpartijen worden uitgenodigd ideeën in te zenden voor het ontwikkelen van De reinigende weg: een weg die naast de transportfunctie wordt gebruikt voor andere doeleinden. In dit geval door het zodanig toepassen van verontreinigde baggerspecie dat het materiaal wordt gereinigd. Op 14 januari 2004 is er om 10.00 uur een informatiebijeenkomst voor potentiële inzenders bij Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Van den Burgweg 1 te Delft.

lees verder...
 9 januari 2004
Slib en vis weg, daarna helderheid
WINTERSWIJK - Het slib moet uit het strandbad worden gehaald, de vis moet eruit worden gevangen. Daarna kan de helderheid van het water toenemen. Wellicht kan dan nog net niet aan de provinciale eis van één meter doorzicht worden voldaan, Maar als de natuurlijke omstandigheden in het bad oorzaak van verminderd doorzicht zIjn, kan de provincie de norm soepeler hanteren.
lees verder...
 8 januari 2004
Berging gifcontainers week uitgesteld
DEN HELDER - Door slecht weer is de berging van de drie gifcontainers die voor de kust van Texel in zee liggen, woensdagavond opnieuw uitgesteld. Volgens Rijkswaterstaat is het weer op zijn vroegst over een week goed genoeg om de voorbereidingen te hervatten. De Koninklijke Marine is woensdag wel begonnen met de zoektocht naar 63 vaten met arseenpentoxide, die ook in de Noordzee terecht zijn gekomen.
lees verder...
 8 januari 2004
Nieuwe methode maakt drogen baggerslib goedkoper
Door nat slib in een continu proces met hete stalen kogels in vacuüm rond te pompen, ontstaat een constante stroom droge korrels en water. Een revolutionaire methode voor het drogen van baggerslib.
lees verder...
 6 januari 2004
Handzame sensor maakt Medusa nog aantrekkelijker
“Geen enkel ander bedrijf kan wat wij kunnen”, zegt R.L Koomans van het geofysisch advies- en onderzoeksbureau Medusa Explorations BV uit Groningen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink